Derya Incedursun

06-11-2023 13:17

Bekymret for mat, strøm og rente

- Matpriser og strøm er utgiftspostene som skaper mest bekymring. Store prissvingninger gjør at folk flest blir urolige, sier forbrukerøkonom Derya Incedursun.
Derya
Derya Incedursun er forbrukerøkonom i Nordea.

Det kommer frem av undersøkelsen Nordic Pulse, gjennomført av analysebyrået Syno på vegne av Nordea.  

- De fleste merker nok at økonomien er tøffere nå, og prisveksten vi har bak oss gjør nok at mat er langt fremme i bevisstheten hos folk, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun.

Mest bekymret for matprisene 

På spørsmål om hva det er som bekymrer folk mest, peker flest på matpriser hvor 61,6 prosent svarer det er en av deres største bekymringer, etterfulgt av strøm med 54,6 prosent og så økte renter med 48,3 prosent. 

- Dette er også store utgiftsposter hos de fleste husholdningene, samt kostnader man ikke kan velge bort, sier Incedursun.

Bekymring for høyere rente har økt siden tilsvarende måling i mars tidligere i år, mens bekymring for mat og strøm har avtatt noe. Færre oppgir også at de er bekymret for å miste jobben sin. Her svarer 16,2 prosent at det er en bekymring, mens tallet var 20,7 prosent når tilsvarende spørsmål ble stilt i mars.

Kan bli mer oversiktlig fremover

På spørsmål om man føler at man har kontroll på månedlige utgifter, svarer over 70 prosent ja. 

- Jeg tror mange ser at perioden med sterkt stigende priser og renter er i ferd med å toppe ut, og at vi kanskje får en mer oversiktlig situasjon fremover. De fleste klarer å tilpasse seg, men når økonomien endres så kjapt som den har gjort det siste året skaper det frykt, sier Incedursun. 

Hun er klar på hva hun vil råde folk til å gjøre dersom de føler av økonomien ikke strekker til.

- Se på forbruket. De fleste kan gjøre ganske mye der. Gå igjennom avtaler, og se om det er abonnementer og avtaler, overlappende tjenester eller forsikringer. Orienter deg når det kommer til mat og dagligvarer, ofte er det mye å spare dersom du handler smart, sier hun.