16-03-2023 10:47

Besøker seniorsentre for å forebygge svindel

Nesten hver uke reiser Nordeas svindelekspert Ida Marie Edholm ut til eldresentre for å fortelle om sleipe svindlere og deres metoder.
Ida om svindel

Det summer i lokalet på Bygdøy seniorsenter. Gjennomsnittsalderen er over 80 år, og de har en ting felles – de vil lære mer om svindel og hvordan de skal unngå å bli lurt. Nordeas ekspert Ida Marie Edholm vet at de er i en risikogruppe, mange eldre blir lurt av stadig sleipere metoder.

– Vi ønsket å finne en måte å nå den eldre målgruppen på. Ikke alle er på sosiale medier eller internett, så jeg tok kontakt med seniorsentre i Oslo og Bærums-området og spurte om de ville ha besøk, og det ville de! Etter hvert som jeg har vært ute og snakket om dette har jeg også blitt invitert til flere seniorsentre, det er gøy. Det viser også behovet for et slikt tilbud.

Eldre blir oftere svindlet

Ida legger vekt på å vise hvor sofistikerte og troverdige svindelforsøkene har blitt, og i hvilke situasjoner svindlerne prøver å lure deg.

– Mitt klare råd er: Hvis man blir spurt om å oppgi sensitiv informasjon, ta en fot i bakken og rådfør deg gjerne med noen. Husk at bankID er personlig, og ikke skal deles med noen.

Vi vet at rundt halvparten av alle svindelofre er over 60 år, og den vanligste svindelformen er ulike varianter av svindel på e-post og telefon. Eldre damer er særlig utsatt for dette og kjærlighetssvindel, mens eldre menn ofte blir ofre for investeringssvindel.

Hvilke tilbakemeldinger får du?

– Først og fremst opplever jeg at dette er et tema som engasjerer, og jeg får høre mange historier om hva de selv har opplevd. Det er mange som synes det er skremmende, og som føler det er vanskelig å navigere i den digitale verdenen. Det at noen fra banken kommer og snakker om dette er det mange som setter pris på.

NYTTIG INFO: Mette Aabye (85) og Inger Sånum (86) synes de fikk veldig nyttig info av Nordeas svindelekspert, og vil være enda mer årvåkne fremover.

Skumle svindelformer

Underveis i presentasjonen stiger engasjementet, flere hender kommer opp i været for å stille spørsmål. Mange kjenner seg også igjen og har blitt forsøkt svindlet med noen av metodene.

– Dette var virkelig nyttig, dette burde flere få høre. Vi fikk litt klarhet i hva vi ikke må gjøre. Jeg er blitt spesielt oppmerksom på at BankID er min og bare min, sier Mette Aabye (85). Sønnen hennes hjelper til når hun er usikker, så hun spør ofte ham. Hun har aldri selv vært utsatt for svindel, men synes noen svindelformer var skumlere enn andre:

– Kjærlighetssvindel, det tror jeg aldri jeg kunne gått på – jeg er ikke så nysgjerrig av meg. Men denne investeringssvindelen, den var litt mer ubehagelig. Den ville nok være lettere å gå på, sier den kvikke 85-åringen.

Samtidig tror hun det er mange som blir svindlet og ikke forteller om det.

– Hvis jeg var svindlet og følte det var min egen skyld, tror jeg det hadde vært vanskelig å fortelle noen om det.

Og akkurat det er et problem svindelekspert Ida Edholm ofte møter. 

– Vi ser dessverre at mange synes det er flaut å bli svindlet, og tenker «hvordan kunne jeg gå på dette?». Noen ønsker heller ikke å innse at de blir svindlet når vi tar kontakt. Svindelforsøkene er blitt så proffe, og vi får daglig henvendelser fra kunder som har blitt svindlet, så dette kan skje hvem som helst. Det er mye bedre å si ifra sånn at man kan få hjelp så fort som mulig, sier Ida.

Mettes venninne Inger Sånum (86) var også veldig fornøyd med informasjonen hun nå har fått.

 – Dette var veldig informativt, og pedagogisk lagt opp. Jeg tar med meg gode råd herfra, sier hun. I likhet med venninnen Mette får hun god hjelp av sin sønn når det er noe hun er usikker på.

– Og jeg har lært meg å blokkere nummer når de ringer steder der du fort skjønner at noe er galt, du hører at det sitter mange i bakgrunnen for eksempel, sier hun.

Hva er det viktigste du sitter igjen med etter i dag?

Årvåkenhet! Ikke trykk på lenker, tenk deg om to ganger før du gjør noe, sier 86-åringen.

Nordeas svindelekspert planlegger mange besøk på eldresentre fremover, og er ikke i tvil om hva hun synes er det beste med denne jobben.

–Det er å møte så mange hyggelige og interesserte mennesker! Og ikke minst det å føle at man bidrar til å øke bevisstheten rundt dette temaet – og forhåpentligvis bidra til at færre blir svindlet. Det er jo målet, sier Ida Edholm.

Bo Carlin t.v. (81) og Olav Nedenes (90) syntes det var nyttig å lære mer om svindlernes metoder fra Nordeas svindelekspert Ida Marie Edholm på Bygdøy seniorsenter
Svindel