24-10-2023 10:57

Den nye oljen: – Vi kommer til å bli en referanse i oppdrettsnæringen.

Lofoten Biomarine er verdens første nullutslippsprodusent av laksefôr-ingredienser. I samarbeid med Nordea har de etablert seg i rekordfart.
Lofoten Biomarine
Lofoten Biomarine på Værøy.

– Hvis ingen tar grep og gjør ting på en grønnere måte, kommer vi oss aldri videre, sier Jon Vestengen.

Han har bakgrunn fra lakseoppdrett samt som daglig leder i Bodø Sildoljefabrikk, det som nå heter Pelagia. Nå er han medeier og daglig leder i Lofoten Biomarine på Værøy.

Værøy er et øysamfunn i havgapet mellom Moskenes i nord og Røst i sør, med 679 innbyggere. Hovednæringen på Værøy er fiske.

Lofoten Biomarine utnytter råstoffene fra fisken som ikke egner seg som mat. Råstoffene foredles og selges som fôringredienser til en voksende oppdrettsnæring.

På denne måten får fisken en større verdi og utnyttes bedre – et viktig steg i retning sirkulærøkonomi.

Jon Vestengen, daglig leder Lofoten Biomarine.

Vi foredler 70 millioner kilo fiskeavfall på ett år. Alt selges videre som fôringredienser til lakseindustrien, som igjen bidrar til over 200 millioner laksemiddager.

Jon Vestengen, daglig leder Lofoten Biomarine.

Omstillingsdyktig

Lofoten Biomarine er en del av Nergårdgruppen og datterselskapet Lofoten Viking. Nordea har vært Lofoten Vikings hovedbank helt siden 1990.

– Lofoten Biomarine er resultatet av et selskap som har klart å omstille seg i en bransje med betydelige opp- og nedturer bak seg, sier Tor Einar Wisth, kundeansvarlig for selskapet i Nordea.

– Vi er stolte av å være samarbeidspartner til en bedrift som våger å satse på bærekraftige løsninger og lykkes med det.

Einar Wisth, kundeansvarlig bedriftsmarkedet i Nordea.

Fra fiskemottak til milliardkonsern

Da Lofoten Biomarine ble etablert i 2021, gikk de en runde til de største bankene og fikk flere tilbud gjennom en anbudsprosess. Valget falt på Nordea.

– Nordea har hele veien vist stor interesse for prosjektet. De har engasjert seg i alt fra fremdrift og byggeprosess til kvaliteten på leverandørene vi har valgt. Det er tydelig at de har brukt mye ressurser på å sette seg inn i det vi driver med og er godt opplest på alt som har med fiskeoppdrett å gjøre. 

For selv om Lofoten Biomarine representerer en stor og viktig satsing i bransjen, innebærer prosjektet naturligvis også en viss risiko.

Som mange andre bedrifter har de hatt kostnadsoverskridelser i startfasen, mye på grunn av pandemien, samt økte priser som følge av krigen i Ukraina og valutautfordinger.

Nordea var likevel aldri i tvil om de skulle gå inn som samarbeidspartner.

– Nordea har lang erfaring og stor kompetanse innen fiskerisektoren og har i tillegg et langt og tett kundeforhold til Lofoten Viking. Du kan på mange måter si at vi har fulgt dem hele veien fra tradisjonelt fiskemottak til milliardkonsern, sier Tor Einar Wisth fra Nordea.

Du kjenner ikke banken din før du har en dårlig dag. Nordea har gitt oss uvurderlig informasjon vi kan bruke til å ta gode beslutninger i en tidvis utfordrende hverdag.

Jon Vestengen, daglig leder Lofoten Biomarine.

I PRODUKSJONSLOKALET: Tor Einar Wisth, Nordea, (f.v.) Ida Kristin Simonsen, Nordea og Jon Vestengen, Lofoten Biomarine.

Den nye oljen

Potensialet til selskaper som Lofoten Biomarine er enormt.

– Etterspørselen etter marine proteiner og oljer har økt og kan bli en mangelvare i takt med økt produksjon av oppdrettsfisk. Og ikke bare i Norge, men i hele verden, sier bransjeanalytiker for sjømat i Nordea, Finn-Arne Egeness.

– Samtidig er fet fisk en viktig del av et sunt og variert kosthold. Derfor er det viktig at fiskerinæringen evner å utnytte hele fisken.

– Fisk er den nye oljen. Det er den vi skal leve av i fremtiden, sier Jon Vestengen entusiastisk.

Fabrikken til Lofoten Biomarine ligger strategisk plassert midt i fiskefeltet utenfor Lofoten.

– Her har vi svært god tilgang på restprodukter fra trålere og fiskebåter som vi trenger i produksjonen vår.

KONTROLL: FPC (fiskemel) kontrolleres for innhold av vann.

Nullutslipp

Selve byggingen av anlegget har skjedd i rekordfart. Det tok 13 måneder fra den første spaden ble satt i jorda i januar 2022 til det sto ferdig.

– Da vi startet, var det ingenting her, sier Vestengen.

Målet har hele tiden vært å skape en moderne bedrift med fokus på bærekraft.

– Lofoten Biomarine er en nullutslippsprodusent, fortsetter han.

– Det betyr at anlegget er bygget med tanke på kostnadseffektivt vedlikehold og bærekraft. Vi har laget fangdammer til spillinnsamling både i og utenfor fabrikken.

All spillvarmen fra produksjonen brukes til å varme opp kontorene og vannet i dusjen og springen. I tillegg produseres det fjernvarme til framtidige prosjekter på Værøy. For å nevne noe.

Og skal vi tro Jon Vestengen er dette bare starten på noe stort og unikt:

– Vårt mål er å drive markedet fremover. Vi kommer til å bli en referanse i oppdrettsnæringen – en milepæl.

Lofoten Biomarine, fra fiskemottak til milliardkonsern.
Innsikt