24-05-2023 10:32

Den vanskelige investorreisen

Evnen til å hente kapital er avgjørende for suksess. Du kan ha et utmerket produkt, et superbra team og en sterk forretningsmodell – men hvis du ikke klarer å gjøre deg attraktiv for investormarkedet vil du ikke lykkes, forklarer Håvard Lindtvedt.
Startup and growth Norge
Fire av teammedlemmene i Startup & Growth Nordea Norge, Arve Munthe Ommedal, Håvard Lindtvedt, Maiken Selmar Luhr og Joakim Hines Bredahl.

Leder for Startup & Growth avdelingen i Nordea Bank Norge har som sin misjon å hjelpe nettopp fremvoksende gründerselskaper til å lykkes med kapitalinnhentingen.

- Som bank besitter vi en unik kompetanse innenfor feltet kapitalstrategi, vi har en solid lommebok og vi har et internasjonalt nettverk av investorer. Siden vi startet opp i 2018 har vi jobbet med å skreddersy løsninger som kan hjelpe vekstselskaper med den vanskelige investorreisen, sier Lindtvedt. Det har vi lykkes med. Vi gjør dette på tre måter:

Investor Speed Dating

– Vi er banken som hjelper oppstartbedrifter med å vokse, sier kunderådgiver Maiken Selmar Luhr i Nordea Startup & Growth. - En av de største fordelene vi har som Nordens største bank er at vi har et stort nettverk innenfor det profesjonelle investormiljøet, både nordisk og internasjonalt. Dette gjør at vi kan spille en viktig rolle i formidlingen av kontakt mellom vekstbedrifter og investorer.

 

Nordea arrangerer hvert år flere runder med nordisk Investor Speed Dating som foregår digitalt. Her møter norske, nordiske og internasjonale investorer - i hovedsak Venture Fond. I vår ble det arrangert en Seed runde og en Scaleup-runde, der vekstselskaper ble koblet med VC-fond i tilsammen 227 én-til-én møter. I tillegg til de nordiske VC-fondene fikk Nordea med seg seks av de ti største globale og mest aktive VC-fondene på Investor Speed Datingen.

– Tilbakemeldingene fra både VC-fondene og selskapene er ensidig positive og vi løser her et udekket behov for en organisert møteplass på tvers av landegrensene, sier Maiken Selmar Luhr.

En av de største fordelene vi har som Nordens største bank er at vi har et stort nettverk innenfor det profesjonelle investormiljøet, både nordisk og internasjonalt.

Maiken Selmar Luhr

Lånefinansiering

Nordeas første Startup & Growth-enhet ble etablert i Finland i 2014. Det ble en suksess, og dermed ble det etablert tilsvarende enheter i Danmark, Sverige og Norge.

- Hvorfor skal vi som bank velge å finansiere oppstartsbedrifter, spesielt med tanke på at statistikken viser at 90 % av dem mislykkes? Ambisjonen til Startup & Growth har to sider, sier Håvard Lindtvedt.

- Disse bedriftene er fremtidige solide bankkunder. De utfordrer det eksisterende næringslivet med nye forretningsmodeller og teknologier, og vi ønsker å være en del av miljøet rundt det nye skiftet. På den måten lærer også vi og får innsikt i den nye verden. Det er også interessant å oppleve at vi som Nordens største bank faktisk kan være relevante for denne type selskaper ved å tilføre både lånekapital og rådgivning, samt koble mot norske og internasjonale investormiljøer, sier Lindtvedt.

Den andre siden handler om samfunnsansvar: – Et blomstrende oppstartsmiljø er viktig for vekst og sysselsetting i Norden, og som regionens største bank ønsker vi å støtte nordisk innovasjon. Videre kommer mange av initiativene knyttet til bærekraft nettopp fra dette segmentet og sammen med Nordeas ambisjon om å være den fremste banken på det grønne skiftet, ønsker vi å hjelpe disse frem.

 

Nordeas tilbud til oppstartsbedrifter er mye mer enn de vanlige banktjenestene som konto, kredittkort og nettbank. Med over 5 milliarder i utlån til dette segmentet i Norden sitter Startup & Growth etter hvert på mye kunnskap og erfaring på hvilke suksessfaktorer som gjelder for de som lykkes. Teamet bruker derfor masse tid på analyse av de enkelte casene som igjen bidrar til økt kunnskap.

En av kjernekompetansene i Startup & Growth avdelingen er å hjelpe bedrifter med kapitalstrategi og strukturering av finansiering. Dette gjelder fra den første kapitalen fra venner, familie og offentlige organisasjoner eller investeringer fra forretningsengler og Venture Capital-fond. Banklån er også et godt alternativ, sier Håvard Lindtvedt, leder for Startup & Growth i Norge.

– Mange gründere tenker ikke på banklån som et alternativ, men banklån er en god støtte for en gründer som jobber med vekst, sier Lindtvedt som presiserer at dette ikke er for å erstatte men supplere egenkapital. Fordelen er at lån ikke har en utvannende effekt.

Nordeas låneprodukter er de mest konkurransedyktige på markedet og er utviklet spesifikt for å møte behovene til nye bedrifter og mer etablerte bedrifter på vei inn i en vekstfase.

Bruk bankens nettverk

Kontakter er også viktig når en bedrift skal opp og stå. I tillegg til det omfattende investornettverket, er Nordea en fullskala bedriftsbank som tilbyr et fullstendig utvalg av løsninger - fra verktøy til å håndtere risiko ved handel med kunder og leverandører i utlandet, til noen av de mest avanserte likviditetsløsningene som finnes.

– Det er viktig at vi kan være en relevant partner for dette segmentet, sier Lindtvedt. – Gitt størrelsen vår og rollen vi spiller i samfunnet, ønsker vi å være der. Med den unike  og spissede kompetansen vi har i avdelingen utgjør vi en stor forskjell for disse kundene – fra tidlig i oppstarten til fullskala vekst.

Nordea Startup & Growth

I Nordea jobber vi aktivt med vekstselskaper og startups. Gjennom investormatching, kompetansedeling, spisset rådgivning og et stort internasjonalt nettverk støtter vi grunderemiljøene i hele Norden.

Begynn med å lese mer her
Innsikt
Gründervirksomhet