18-02-2021 15:55

Derfor hjelper Nordea oppstartsbedrifter med vekst

Med vårt omfattende nettverk, økonomiske kompetanse og finansielle løsninger ønsker Nordea Startup & Growth å være førstevalget blant oppstarts- og vekstbedrifter i Norden.
Startup and growth Norge

Når du tenker på oppstartsbedrifter, ser du kanskje for deg ambisiøse gründere som flikker på forretningsmodellen døgnet rundt eller jobber med pitcher til investorer. En bank er kanskje ikke det første du kommer på. Det er Nordea i ferd med å endre med Startup & Growth.

Nordea Startup & Growth ønsker være en selvsagt samarbeidspartner i Norden i arbeidet med å hjelpe vordende oppstartsbedrifter og vekstbedrifter med å skalere og blomstre.

– Vi er banken som hjelper oppstartbedrifter med å vokse, sier Maiken Selmar Luhr, kunderådgiver  Startup & Growth i Norge. – Én av de største fordelene vi har som Nordens største bank er at vi har et stort nettverk mot det profesjonelle investormiljøet både nordisk og internasjonalt , som gjør at vi kan spille en viktig rolle i formidlingen av kontakt mellom vekstbedrifter og investorer.

Investor Speed Dating

Nordea arrangerer hvert år investormatching events både alene og sammen med Slush, verdens ledende gründer- og teknologiarrangement. På grunn av koronasituasjonen begynte vi å arrangere Investor Speed Dating virtuelt og i to runder – én for nye oppstartsbedrifter, og én for vekstbedrifter som var klare for en ny investeringsrunde. Når arrangementet ble digitalt ble alle rekorder knust når det kom til antall speed-dater mellom oppstartsbedrifter og investorer i hele Norden. Nordea fikk i tillegg til de nordiske med seg seks av de ti største globale og mest aktive VC-fondene på Investor Speed Datingen – et rekordoppmøte.

– Tilbakemeldingene fra både VC’fondene og selskapene er ensidig positiv og vi har her truffet et udekket behov for en organisert møteplass på tvers av landegrensene. Gjennom disse to eventene får selskaper en unik mulighet til å delta på en-til-en møter med investorer, sier Maiken Selmar Luhr.

Vil du være med på digital «Investor Speed dating»?

Investor Speed Dating er et digitalt event der selskaper og investorer matches og møtes. Nordea arrangerer rundt seks slike eventer i året, tre for startups og tre for scaleups. Finn ut når de neste rundene finner sted, og send en søknad! Vi blir glade for å høre fra deg!

Begynn med å lese mer her!

En forpliktelse til nordisk innovasjon

Nordeas første Startup & Growth-enhet ble etablert i Finland i 2014. Det ble en suksess, og dermed ble det etablert tilsvarende enheter i Danmark, Sverige og Norge også.

Hvorfor skal vi som bank velge å finansiere oppstartsbedrifter, spesielt med tanke på at statistikken viser at 90 % av dem mislykkes? Ambisjonen til Startup & Growth har to sider, sier Håvard Lindtvedt, som er leder for det norske teamet.

– Disse bedriftene er våre fremtidige kunder. De utfordrer det eksisterende næringslivet med nye forretningsmodeller og teknologier, og vi ønsker å være en del av miljøet rundt de nye selskapene som vokser frem. På den måten kan vi også lære og få innsikt i den nye verden, sier Lindtvedt.

Den andre siden handler om samfunnsansvar: – Et blomstrende oppstartsmiljø er viktig for vekst og sysselsetting i Norden, og som regionens største bank ønsker vi å støtte nordisk innovasjon.

De vanskelige spørsmålene

Nordeas tilbud til oppstartsbedrifter er mye mer enn de vanlige banktjenestene som konto, kredittkort og nettbank. Med over 8 milliarder i utlån til dette segmentet i Norden sitter Startup & Growth etter hvert på mye kunnskap og erfaring på hvilke suksessfaktorer som gjelder for de som lykkes i oppstartsmiljøet. Teamet bruker derfor masse tid på analyse av de enkelte casene  og bidra til kompetanseoverføring.

En av kjernekompetansene i Startup & Growth er å hjelpe bedrifter med kapitalstrategi og strukturering av finansiering, enten det er den første kapitalen fra venner, familie og offentlige organisasjoner eller investeringer fra forretningsengler og venture capital-fond. Banklån er også et godt alternativ, sier Håvard Lindtvedt, leder for Startup & Growth i Norge.

– Mange gründere tenker ikke på banklån, ofte fordi de ikke vet at det er et alternativ. Men banklån er en god støtte for en gründer som jobber med vekst, sier Lindtvedt.

Nordeas låneprodukter er de mest konkurransedyktige på markedet og er utviklet spesifikt for å møte behovene til nye bedrifter og mer etablerte bedrifter på vei inn i en vekstfase.

Bruke bankens nettverk

Kontakter er også viktig når en bedrift skal opp og stå, og der kommer Startup & Growth inn med det omfattende nettverket sitt. Startup & Growth har kontakter i seks av ti av verdens største VC-fond – kontakter som kan være spesielt viktig for vekstorienterte gründere.

Det danske teamet har også et program der de jobber med å informere Nordeas Private Banking-kunder om hvordan de kan bli forretningsengler.

– I Danmark har vi lært opp rundt 200 forretningsengler fra Nordea så langt, og vi jobber med å bygge et stort nettverk rundt forretningsenglene. Ikke alle er aktive, men vi har lykkes med å få forretningsengler til å investere i oppstartsbedrifter i nettverket vårt, sier Mikkel Rørvig, leder for Startup & Growth i Danmark.

I tillegg er Nordea en fullskala bedriftsbank som tilbyr et fullstendig utvalg av løsninger, fra verktøy til å håndtere valutarisiko ved handel med kunder og leverandører i utlandet, til noen av de mest avanserte kontanthåndteringsløsningene som finnes.

– Det er viktig at vi kan være en relevant partner for dette segmentet, sier Lindtvedt. – Gitt størrelsen vår og rollen vi spiller i samfunnet, ønsker vi å være der. Med kompetansen vår kan vi utgjøre en stor forskjell for disse kundene – fra tidlig i oppstarten til fullskala vekst.

Finn ut mer om Nordea Investor Speed Dating og hvordan du søker.

Innsikt
Gründervirksomhet