Det kan bli dyrt for deg å ikke sjekke skattemeldingen

20-03-2020 11:11

Skattemeldingen sendes ut i disse dager, og i år er det enklere å unngå at du går glipp av tusenlappene.

For lønnstakere og pensjonister kommer det i år en ny skattemelding, og en av de viktigste endringene er at ikke alle kommer til å motta denne samtidig.

Dagene mellom 18. og 31. mars vil skattemeldingen for 2019 være tilgjengelig for de fleste som mottar lønn og pensjon. Du blir varslet på mail eller sms når den er klar.

Fristen for innlevering er 30. april.

Det blir enklere

Med den nye skattemeldingen blir det nå betydelig enklere å sjekke opplysninger og fylle ut informasjon. De gamle postene i skattemeldingen erstattes av temaer som hører naturlig sammen. Gjør du noen endringer vil du få veiledning underveis og oppdatert skatteberegning med en gang. Med andre ord får du en bedre oversikt og det blir vanskeligere å gjøre feil.

Postene folk flest endrer på i skattemeldingen er blant annet reisefradrag, bil, gjeldsrente, og foreldrefradrag. Nedenfor finner du mine seks beste tips for skatteåret 2019.

1. Foreldrefradrag

Har du barn som var under 12 år i 2019, kan du få fradrag for kostnader til pass og stell av barn. Dette er typiske kostnader som blant annet barnehage, dagmamma og SFO.

Fradraget er begrenset til 25 000 kroner for ett barn, 40 000 kroner for to barn og 55 000 kroner for tre barn.

2. Gjeldsrente

Gjeldsrente er renter du betaler for å låne penger.

Har du for eksempel boliglån, kan du kreve 22 prosent fradrag for gjeldsrenten.

Et eksempel på utregning av fradraget:

Har du boliglån på 3 000 000 kroner og har betalt 80 000 kroner i renter, har du krav på et fradrag som utgjør 17 600 kroner (22 prosent av 80 000 kroner).

Det er banken din som sender informasjon til Skatteetaten om hvor mye renter du har betalt til dem. Du bør likevel sjekke at tallene i skattemeldingen er korrekte. Dette kan du gjøre ved å sammenligne beløpet for gjeld og renter i årsoppgaven fra banken opp mot hva som står i skattemeldingen.

3. Bil

Verdien av bil er skattepliktig formue. Verdien er fastsatt etter en skala med utgangspunkt i bilens nyverdi hos forhandler. Er det ikke oppført en formuesverdi på bilen din i skattemeldingen må du gjøre dette selv.

Er bilens første registreringsår 2019, settes formuesverdien til 75 prosent av nypris. Er første registreringsår 2018, settes formuesverdien til 65 prosent av nypris.

La oss også her se på dette med et konkret eksempel:

Dersom bilens listepris er 300 000 kroner ved førstegangsregistrering i 2019 settes formuesverdien til 225 000 kroner, altså 75 prosent av 300 000 kroner. Dersom bilens listepris er 300 000 kroner ved førstegangsregistrering i 2018 settes formuesverdien til 195 000 kroner, altså 65 prosent av 300 000 kroner.

4. Reisefradrag

Uavhengig av de reelle utgiftene dine eller hvilket transportmiddel du bruker, får du reisefradrag mellom hjem og arbeidssted. Fradraget beregnes etter sats.

Fradrag gis bare med det beløpet som overstiger bunnfradraget (egenandelen) på 22 700 kroner. Opptil 50 000 kilometer er satsen 1,56 kroner per kilometer. Mellom 50 000 og 75 000 kilometer er satsen 0,76 kroner per kilometer.

La oss se på dette i et konkret eksempel:

I løpet av 2019 har du totalt reist 30 000 kilometer til og fra jobb. Da skal du sette opp totale reiseutgifter (km x sats), hvor du trekker i fra bunnfradrag. Da ser regnestykket slik ut:

Totalt reiseutgifter: 46 800 kr (30 000 km x 1,56 kr)

Bunnfradrag: 22 700 kr

Reisefradrag: 24 100 kr ( 46 800 kr – 22 700 kr)

Har du reist 30 000 kilometer mellom hjem og arbeidssted, skal du da ha et fradrag på 24 450 kroner etter at bunnfradraget på 22 700 kroner er trukket fra.

5. Verdifastsettelse av fast eiendom

Primærboligen din verdsettes til cirka 25 prosent, sekundærboligen din verdsettes til 90 prosent og fritidsboligen din verdsettes til inntil 30 prosent av antatt markedsverdi.

Hvis du mener at markedsverdi er satt for høyt, kan du klage og be om å få satt ned verdien på eiendommene. Verdsettelsen av primærbolig kan kun settes ned dersom verdien overstiger 30 prosent av antatt markedsverdi.

6. Verdsettelsesrabatt på aksjer

Du får 25 prosent formuesskatterabatt på aksjer og aksjefondsandeler som er direkte eid av deg.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi