Dette betyr økt styringsrente for deg

31-08-2021 13:52

Norges Bank har varslet renteøkning i september, og med friskmeldingen av norsk økonomi kan det komme flere renteøkninger fremover, sier Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Når de varslede renteøkningene kommer, er det fordi norsk økonomi går bra, og at det er en forventning om økt lønnsvekst. Men flere kan likevel kjenne det på lommeboka. Det kan derfor være lurt å ta noen grep for å sikre at økonomien holder seg sunn og frisk.

Skaff deg oversikt og sjekk dine finansielle avtaler

Det er viktig å være oppmerksom på hva du bruker penger på. Gå gjennom forbruket ditt i nett- eller mobilbanken, og lag deg en oversikt over pengebruken din de siste seks til tolv måneder. Det vil bli lettere å kutte unødvendig forbruk, samt gjøre deg mer bevisst før du drar kortet. Det er også lurt å lage et budsjett. Det gir deg både god oversikt over forbruket ditt, og kontroll på pengestrømmen.

Minst et par ganger i året bør du undersøke om du har den beste boliglånsrenten, de riktige forsikringene, den billigste strømleverandøren og det mest optimale mobilabonnementet. Få tar seg tid til dette, og taper derfor unødvendig mye penger.

Bør du velge fastrente?

Som nevnt har Norges Bank varslet flere renteøkninger fremover. Har du en sårbar økonomi og behov for forutsigbarhet, kan det være en god grunn til å vurdere fastrente.

Låser du renten for en viss tid, for eksempel fem eller ti år, vet du hvor mye du skal betale for lånet hver måned og trenger ikke å tenke på renteøkninger i bindingstiden. Fordelen er at du er sikret mot renteøkning. Dersom den flytende renten blir høyere, har du lavere utgifter.

Det er likevel verdt å merke at flytende rente historisk sett har vært billigere. Binder du renten på et ugunstig tidspunkt og den flytende renten blir lavere over lengre tid, taper du penger. Det er også mindre fleksibilitet i en fastrenteavtale. Vanligvis kan du ikke benytte avdragsfrihet eller øke lånet. Ulike banker tilbyr ulike betingelser på fastrente, så her er det viktig å sjekke nøye.

Vurderer du å binde renten for å tjene på det, bør du trå varsomt. Det er vanskelig å forutse om renten skal opp eller ned. Fastrentelån er derfor ikke noe for de som ønsker å spekulere. Utsiktene til Norges Banks rentebane kan gi deg en pekepinn på hvordan renten vil utvikle seg fremover, men det er kun prognoser.

Du kan også velge å ha fastrente på deler av boliglånet, og flytende på resten. En kombinasjonsløsning gir på mange måter i pose og sekk. Du får større trygghet for renteutgiftene, og mulighet til fleksibel nedbetaling på den delen av boliglånet som har variabel rente.

Dette vil det koste deg når renten stiger

Her ser du hva en renteøkning vil bety for din økonomi, dersom du har et lån på 3 millioner kroner eller 6 millioner kroner. Er du usikker på om din økonomi tåler en renteøkning på noen prosentpoeng kan du vurdere om du skal binde renten.

I tabellen kan du se hvordan en renteendring vil påvirke din økonomi. Har du et lån på 3 millioner kroner vil en renteøkning på 0,5 prosentpoeng resultere i en økning i årlige utgifter på 15 000 kroner, før fradrag for gjeldsrenter. Har du et lån på 6 millioner kroner vil den årlige økningen i utgifter bli 30 000 kroner.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi