Dette er konsekvensene ved å stille som kausjonist for barna

07-12-2019 10:59

Du bør tenke deg godt om før du sier ja til å stille som kausjonist.

Stigende boligpriser og strenge krav til egenkapital gjør at mange unge må ha hjelp fra foreldre til å komme inn i boligmarkedet.

En undersøkelse gjennomført av Finans Norge i 2017 viser at antallet under 40 år som sier de har fått økonomisk hjelp til boligkjøp, har økt til 37 fra 29 prosent i 2015.

Hva er kausjon eller realkausjon?

Kausjon eller realkausjon, er en tilleggssikkerhet for andres lån, som for eksempel barnas boliglån.

Kausjon stilles ofte som tilleggssikkerhet for lån der det er høy belåning i forhold til verdi på boligen. Er du kausjonist garanterer du for at lånetaker kan betale tilbake hele eller deler av lånet. Hvis lånetaker ikke klarer å betjene lånet, er det du som kausjonist som overtar forpliktelsene i henhold til egen avtale med banken. Kausjon blir nesten ikke brukt lenger, det mange mener når de bruker ordet kausjon er faktisk realkausjon.

Har lånetaker for lite egenkapital til å kjøpe den boligen en ønsker, så kan en realkausjonist stille opp med tilleggssikkerhet for lånet. Banken krever da at du som realkausjonist stiller noe konkret av betydelig verdi som sikkerhet for lånet. Ofte er dette gjennom pant i fast eiendom, som for eksempel bolig eller hytte. En realkausjonist garanterer for at lånetaker kan betale tilbake den delen av lånet som realkausjonisten har stilt sikkerhet for.

 

Dette bør du tenke på

Skal du stille som realkausjonist er detviktig at du er klar over hva det innebærer, og hvilke konsekvenser dette kan få for din økonomi.

  • Har du inngått en kausjonsavtale i banken, kan du ikke trekke deg. Du bør derfor tenke deg godt om før du sier ja til å være realkausjonist for barnets lån.
  • Som oftest vil banken kreve sikkerhet for lånet ved å etablere pant i boligen barnet kjøper. Det vil også gi en sikkerhet for deg som realkausjonist, men vær oppmerksom på at et boligprisfall kan redusere sikkerheten.
  • Dersom barnet ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet sitt, vil banken kreve betaling av deg. Det vil være smart å tenke gjennom hva situasjonen vil bli for deg dersom barnet ikke betaler renter og avdrag. Det er viktig at du ikke påtar deg kausjonsansvar hvis du ikke vil klare å betale kausjonsbeløpet.
  • Videre er det viktig å tenke på at kausjoner ofte gjelder for mange år. Både din og barnets økonomi kan endre seg for eksempel ved sykdom, arbeidsledighet, skilsmisse og kraftig renteøkning som kan føre til betalingsproblemer.

Dine krav som kausjonist

Før inngåelse av kausjonsavtalen har du krav på opplysninger om blant annet risikoen som knytter seg til kausjonsansvaret, hvilke lån kausjonen gjelder og for hvilket tidsrom, hvor mye banken kan kreve av deg om du skal ha ansvar for renter og avdrag dersom barnet misligholder lånet.

Under kausjonsforholdet skal også banken gi deg beskjed om endrede forhold. Du skal få beskjed dersom barnet ditt har misligholdt sitt lån i to måneder, har avtalt med banken om betalingsutsettelse eller hvis det åpnes for gjeldsforhandling.

Du vil alltid ha rett til å kreve tilbake det du har betalt fra barnet ditt.

Du kan forhandle med banken

Reglene for bruk av realkausjonist kan variere fra bank til bank. Banken kan kreve at du kausjonerer for deler eller hele lånet. Stiller du som realkausjonist, bør du forhandle med banken om:

  • kausjonsavtalens varighet, hvor stort kausjonskravet skal være, et maksbeløp som banken kan søke dekning i pantet for, du fritas for ditt kausjonsansvar når boliglånet er nedbetalt til et bestemt nivå.

Alternativt til å være kausjonist

Det finnes andre muligheter for å stille med garanti enn å være realkausjonist, dersom du ønsker å hjelpe barna med å komme inn på boligmarkedet.

Du kan stille med sikkerhet i form av et pengeinnskudd på en konto som er sperret frem til lånet er nedbetalt med et avtalt beløp. Pengene vil da være bankens garanti.

En annen mulighet er at du tar opp et privat lån i banken og på denne måten hjelper til med nødvendig egenkapital. Du vil da ikke stå juridisk ansvarlig dersom barnet ditt får betalingsproblemer.

I noen tilfeller kan forskudd på arv være en god løsning.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi