Robert Næss

21-08-2020 08:34

Dette fondet er kåret til det beste globale aksjefondet

Dine Penger har kåret Nordea Stabile Aksjer Global Etisk til det beste globale aksjefondet. Fondet har fått prisen tre av de fire siste årene.
Robert Næss foran pc-en, han forvalter et fond som har blitt kåret til det beste globale aksjefondet
TOPPER IGJEN: For fjerde gang går fondsforvalter Robert Næss i Nordea til topps i fondskåringen til Dine Penger. Foto: Nordea

– Det som er viktig for oss er å levere god avkastning til kundene våre over tid. Denne kåringen fokuserer på avkastningen over en femårsperiode, noe som også gir et mer riktig bilde av fondets prestasjon, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk har vokst seg til å bli et av de aller største aksjefondene som forvaltes i Norge, med en aksjekapital på nesten 11 milliarder kroner. De fleste norsk forvaltede fondene som investerer i utenlandske selskaper, sliter med å slå indeksene de måles mot, skriver Dine Penger. I årets kåring er det bare Nordea-fondet og ytterligere tre fond som greier det.

Stabile og kjedelige

Det er spesielt amerikanske tech-selskaper som har gagnet fondet godt.

– Ebay har vært den beste aksjen i fondet. Siden vi kjøpte i 2014, har de gått opp 140 prosent, sier Næss.

De andre amerikanske storselskapene han tjener på, er helseforsikringsselskapet Anthem og velkjente Walt Disney.

– Anthem er et selskap som typisk kjedelig selskap som leverer solid inntjeningsvekst og har lav verdsettelse. Dette er i tråd med fondets strategi, sier Næss.

For som navnet på fondet tilsier, satser fondet mye på stabile og defensive aksjer med lavere svingninger enn andre.

– Hvis en aksje er for populær, blir den ofte for dyr. Vi skal finne veldrevne selskaper som er moderat til lavt priset. Vi tenker ikke når vi skal få avkastning, men vi tenker at hvis vi kjøper en god aksje, så vil den gi god avkastning på sikt, sier Næss.

Et puslespill

Robert Næss tar ikke av selv om han nå vinner prisen for fjerde gang.

– Å finne attraktive aksjer i verden er ofte et puslespill der hverdagen består i å bekymre seg for hva vi kunne gjort annerledes og enda bedre. I det daglige fokuserer vi på de aksjene som ikke leverer som ønsket. I tillegg føles det ubehagelig å se aksjer vi kunne ha investert i, men som vi ennå ikke har investert i, skyte fart avslutter Næss til Dine Penger.

* Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Børs og investering