Dette må du vite om forskudd på arv

16-07-2021 13:58

Arv kan være et vanskelig tema for mange å ta opp, men det kan lønne seg å ta samtalen nå for å unngå unødvendige konflikter.  

Du står fritt i råde over din formue i levende live, og kan gi hva du vil til hvem du vil. Har du barn som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon eller kanskje trenger hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet, kan du for eksempel gi et gavebeløp.

Har du ikke ønsker å forskjellsbehandle barna, bør du holde rede med at du gir alle like mye. Dersom den økonomisk evnen ikke strekker til, kan du la gaven anses som forskudd på arv som kan komme til avkortning senere.

Reglene du må være kjent med

Gir du barnet en ytelse av økonomisk verdi (gave), blir det ikke automatisk avkortning i arven. I arveloven er det et vilkår at avkortning er satt som en betingelse for gaven. Dette betyr at du ikke senere kan bestemme at en allerede gitt gave av økonomisk verdi skal komme til avkortning.

Det er ingen krav i loven om at betingelse skal være skriftlig, men det bør være skriftlig og gjort kjent for de andre barna. Hvis betingelsen er fremsatt bare muntlig overfor det barnet som mottar gaven, og de andre barna ikke er kjent med at dette var satt som en betingelse, kan det være en risiko for at avkortingen ikke blir gjennomført som forutsatt.

Begrepet «ytelse av økonomisk verdi» betyr at også ytelser i form av for eksempel gavesalg av fast eiendom (såkalt kjøp til underpris), gratis eller redusert leie av bolig omfattes.

La oss se på et konkret eksempel der du har tre barn, Per, Pål og Kari:

Per har tidligere mottatt et arveforskudd på 500 000 kroner som skal avkortes i arven til Per på skiftet. Boets nettoverdi er 3 000 000 kroner når du faller fra. Pål og Kari får det samme beløpet som Per har mottatt. Etter dette vil boet utgjøre 2 000 000 kroner som da skal deles på tre.

Dette må du passe deg for

Arveavgiften forsvant i 2014. Dette betyr at du ikke skal betale arveavgift av arveforskuddet, men det er likevel andre avgifter som påløper.

Dersom du overfører fast eiendom til barn som gave eller som forskudd på arv, utløses full dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi. Det er når barn mottar arv etter at du har falt bort, at det er aktuelt å få fritak for dokumentavgiften.

Gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo kan ikke gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. I praksis vil verdier på mellom 10-20 prosent av totalformuen i uskifteboet være i faresonen. Med mindre du sitter i et uskiftet bo med store verdier der fast eiendom utgjør en beskjeden verdi, betyr dette at det vil være vanskelig å gi bort fast eiendom.

Eksempel:

Du sitter i uskiftet bo og ønsker å gi bort hytta som har en verdi på 1 million kroner. Totalverdien på uskifteboet er 10 millioner kroner. Dette vil være innafor og du kan gi bort hytta.

Er totalverdien på uskifteboet 4 millioner kroner, kan du ikke gi bort hytta.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi