Disse postene må du endre i skattemeldingen

17-04-2019 11:31

Det lønner seg å ta fradragsjakten

Postene folk flest endrer på i skattemeldingen er blant annet reisefradrag, bil, gjeldsrente, renteinntekt og foreldrefradrag. Å jakte etter fradragspostene kan være en lønnsom oppgave for de aller fleste.

Nedenfor finner du mine tips for skatteåret 2018, lykke til med fradragsjakten.

Reisefradrag

Uavhengig av de reelle utgiftene dine eller hvilket transportmiddel du bruker, får du reisefradrag mellom hjem og arbeidssted. Fradraget beregnes etter sats.

Fradrag gis bare med det beløpet som overstiger bunnfradraget (egenandelen) på 22 350 kroner. Opptil 50 000 kilometer er satsen 1,56 kroner per kilometer. Mellom 50 000 og 75 000 kilometer er satsen 0,76 kroner per kilometer.

La oss se på dette i et konkret eksempel:

I løpet av 2018 har du totalt kjørt 30 000 kilometer til og fra jobb. Da skal du sette opp totale reiseutgifter (km x sats), hvor du trekker i fra bunnfradrag. Da ser regnestykket slik ut:

Totalt reiseutgifter: 46 800 kr (30 000 km x 1,56 kr)

Bunnfradrag: 22 350 kr

Reisefradrag: 24 450 kr ( 46 800 kr – 22 350 kr)

Har du reist 30 000 kilometer mellom hjem og arbeidssted, skal du da ha et fradrag på 24 450 kroner etter at bunnfradraget på 22 350 kroner er trukket fra.

Bil

Verdien av bil er skattepliktig formue.  Verdien er fastsatt etter en skala med utgangspunkt i bilens nyverdi hos forhandler. Er det ikke oppført en formuesverdi på bilen din i skattemeldingen må du gjøre dette selv.

Er bilens første registreringsår 2018, settes formuesverdien til 75 prosent av nypris. Er første registreringsår 2017, settes formuesverdien til 65 prosent av nypris.

La oss også her se på dette med et konkret eksempel:

Dersom bilens listepris er 300 000 kroner ved førstegangsregistrering i 2018 settes formuesverdien til 225 000 kroner, altså 75 prosent av 300 000 kroner. Dersom bilens listepris er 300 000 kroner ved førstegangsregistrering i 2017 settes formuesverdien til 195 000 kroner, altså 65 prosent av 300 000 kroner.

Dette kan du finne en nærmere oversikt over hos Skatteetaten.

Gjeldsrente

En annen post som det er lurt å sjekke er gjeldsrente. Gjeldsrente er renter du betaler for å låne penger.

Har du for eksempel boliggjeld, kan du kreve 23 prosent fradrag for gjeldsrenten.

Et eksempel på utregning av fradraget:

Har du boliggjeld på 3 000 000 kroner og har betalt 75 000 kroner i renter, har du krav på et fradrag som utgjør 17 250 kroner (23 prosent av 75 000 kroner).

Det er banken din som sender informasjon til Skatteetaten om hvor mye renter du har betalt til dem. Du bør likevel undersøke om tallene i skattemeldingen er korrekte. Dette kan du gjøre ved å kontrollere om beløpet for gjeld og renter i årsoppgaven fra banken er riktig.

Renteinntekt

Rentene du får på bankinnskudd kalles for renteinntekter. Disse skal skattlegges med 23 prosent Også her er det banken din som rapporterer inn renteinntekter.

Hvis opplysningene er feil, kan du endre dette i skattemeldingen samt varsle banken om uriktige tall. Derfor er det viktig at du kontrollerer tallene som er oppført i skattemeldingen.

Foreldrefradrag

Har du barn som var 11 år eller yngre i 2018, kan du få fradrag for utgifter til pass og stell av barn som bor hjemme. Dette er typiske kostnader til barnehage, dagmamma, SFO og lignende.

I tilfelle det er betalt for barnepass til privatperson, må beløpet dokumenteres. Foreldrefradraget blir fordelt med halvparten på hver av foreldrene dersom foreldrene ikke krever en annen fordeling.

Fradraget er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og øker med 15 000 kroner for påfølgende barn. For tobarnsfamilier er maksimalt fradrag 40 000 kroner og 55 000 kroner for trebarnsfamilier.

Utgifter du har betalt til barnepass blir rapportert inn av den du har betalt til, og blir ført inn i skattemeldingen. Sjekk likevel om fradragsbeløpet er riktig.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi