29-04-2021 08:34

Er du ny på fondssparing? Her får du ekspertens fem tips

Stadig flere nordmenn sparer i fond, men det er fortsatt noen som er usikre på hvordan de kommer i gang. Her får du en rask guide.
Leder av Nordea Fondene, Nicolay Eger, gir sine fem beste tips til deg som vil starte fondssparing
TIPS OM FONDSSPARING: Nicolay Eger, leder av Nordea Fondene i Norge, gir deg sine tips til sparing i fond og hvordan du kan komme i gang. Foto: Nordea

I takt med at bankrentene har falt de seneste årene har stadig flere nordmenn sett seg om etter andre spareformer. Å spare i fond er ikke vanskelig. Et fond gjør investeringer på dine vegne, og det eneste du trenger å gjøre er å velge hvilket type fond du ønsker å begynne med.

Her er fem tips fra Nicolay Eger, leder av Nordea Fondene i Norge, for deg som vil komme i gang med fondssparing:

1. Be om hjelp hvis du trenger det

Finn ut om du er komfortabel med å ordne alt selv, eller om du trenger hjelp av en rådgiver. De aller fleste banker og fondstilbydere har gode onlineløsninger som er enkle å få til. Dersom du trenger litt hjelp på veien, tar du kontakt og ber om et møte. Både banker og fondsforvaltningsselskap har løsninger for kjøp og salg av fond, eller du kan velge en distributør som selger fond fra ulike fondsleverandører.

2. Sett deg et sparemål

Ta stilling til hvor mye du har mulighet til å spare, eller hvor mye du trenger å spare for å nå målet ditt. Det kan være både relativt kortsiktige eller langsiktige mål: Kanskje du har lyst til å spare til en reise jorda rundt om fem år, eller kanskje du vil sikre pensjonstilværelsen? Det er lurt å gå inn med et fast beløp hver måned gjennom en spareavtale, selv små summer kan vokse seg store over tid.

3. Finn tidshorisonten din

Hvilken risiko vil du ta, og hvor langt unna i tid er sparemålet? Fondssparing i rene aksjefond er en spareform som passer utmerket når du skal spare i minimum syv år. Dersom du sparer i mer enn syv år er sannsynligheten for tap begrenset slik at dette da kan anbefales til de fleste. Dersom du har et mer kortsiktig mål kan du velge et kombinert aksje- og rentefond, et såkalt kombinasjonsfond. For de fleste anbefaler vi å spare i kombinasjonsfond. Det betyr at du kan velge aksjeandel utfra hvor mye risiko du er komfortabel med. Det finnes også rene rentefond, som er fondene med aller lavest risiko. Risiko og avkastning går normalt hånd i hånd og det er derfor viktig å ta stilling til om man kan trenge å ta ut beløp på kort sikt og hvordan en eventuell negativ avkastning vil påvirke livssituasjonen din.

4. Sitt stille i båten

Du trenger ikke vite mye om aksjer for å spare i fond. Den største feilen nybegynnere gjør er å bli redde når markedet faller og selger seg dermed ut. Veldig mange opplever da at markedet stiger like etterpå, men da er det dyrere å kjøpe seg inn igjen. Et godt råd er derfor å holde seg til den opprinnelige planen som var utgangspunktet for den risikoprofilen man valgte når men begynte sparingen. Her kan det også være lurt å konferere med en rådgiver men også lage en plan for når man skal komme i gang med sparingen igjen. Noe som også er viktig å ta stilling til dersom man av uforutsette årsaker med stoppe eller pause sparingen.

5. Fond sprer risikoen for deg

Du trenger ikke velge ti forskjellige fond for å spre risikoen. Noe av idéen bak fondssparing er jo nettopp å spre risiko med eksponering mot et ønsket geografisk område, bransje eller for eksempel fond med fokus på bærekraft. Dersom du er usikker kan du også bruke Fondsvelgeren eller spareroboten Nora, som vil hjelpe deg på vei.

Merk at innholdet i denne artikkelen er ment som markedsføringsmateriale og generell informasjon og ikke som personlig investeringsrådgivning. Trenger du personlig rådgivning ber vi deg ta kontakt med oss. Aksjeinvesteringer er forbundet med risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Det er risiko for tap av det investerte beløp. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen og transaksjonskostnader. Ved verdipapirfondsinvesteringer eller porteføljeforvaltning vil forvalters dyktighet, verdipapirfondets eller porteføljens risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning virke inn på avkastningsmulighetene.

Børs og investering