13-05-2024 11:37

Et hav av muligheter: Høydepunkter fra et maritimt fornybar-seminar

Stakeholdere, ansatte og andre aktører i den såkalte maritime klyngen, møttes for å se på muligheter og utfordringer for fornybar-energien. Blue Maritime Cluster sto bak seminaret, i samarbeid med Nordea.
Thina maritim seminar
Thina M. Saltvedt sparket i gang dagen.

Den første delen av seminaret, som ble arrangert i mars i år, så på potensialet for havvind i Norge og i resten av verden. Thina M. Saltvedt fra Nordea sparket i gang dagen, og minnet publikum på at det haster når det gjelder fornybar energi, samtidig som hun fokuserte på utviklingen som skjer på feltet.

Siden COP-28-konferansen i desember 2023, har det vært internasjonal enighet om å bevege verden i retning av mer fornybar energi. EU skal også kutte 90 prosent av CO2-utslippene innen 2040.

Saltvedt minnet oss på at vi må skru opp tempoet for at det grønne skiftet skal være mulig. 

Nordeas Mads Eriksson og Jonathan Krabberød fortalte om mulighetene som finnes for norske aktører i havvindsektoren. Norge ønsker å være en ledende nasjon innen havvindenergi, men det krever pålitelige og troverdige partnere for å finansiere disse initiativene, og for å lage sikre kontrakter. Eriksson og Krabberød utdypet også hvordan risikostyringen er delt mellom banken og tjenesteleverandøren.

Nødvendigheten av tette samarbeid og pålitelige partnere

June Snemyr og Snorre Valdimarsson, som er advokater hos Thommessen, ga oss innsikt i hvordan kontrakter håndteres i offshore-industrien. Ifølge Valdimarsson tar prosessen med å ferdigstille en kontrakt omtrent ni måneder fra begynnelse til slutt.

Med det som utgangspunkt blir det også avgjørende at det finnes tilstrekkelige kontantstrømmer og driftskapital, som kan støtte prosjektet gjennom hele levetiden.

Christian Utvik (SVP Sales and Marketing) fra VARD fortalte om samarbeidet innen den maritime verdikjeden. VARD har bygget skip i generasjoner, og gjør bærekraftig virksomhet til sjøs mulig. Utvik la vekt på betydningen av å ha lokale selskaper med kompetente fagfolk nær hjemmebasen.

Det er avgjørende å samarbeide med sterke, innovative partnere. Verftene følger hele prosessen fra bygging av nye fartøy, til reparasjon og vedlikehold.

Pålitelige risikoprofiler og høyteknologisk fibertau

Den andre delen av seminaret ble introdusert av Bodil Sannes-Vardenær fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Hun tok oss gjennom finansieringen av offshore-prosjekter, og fortalte blant annet at Eksfin øker kapasiteten for å finansiere kommende prosjekter som har et «grønt» grunnlag.

Eksfin har muligheten til å samarbeide med andre finansinstitusjoner, og slik muliggjøre prosjekter gjennom hele verdikjeden. Så langt er 40 milliarder kroner plassert for å finansiere havvindprosjekter. Det er viktig for norsk verdiskaping at lokale leverandører satser på internasjonalisering og vekst. Møre og Romsdal utmerker seg i så måte, med flest eksporter per ansatt.

Jonathan Krabberød fra Nordea snakket om bankens garantikrav, og hvordan disse brukes i forhandlingssituasjoner. Finansiell sikkerhet er avgjørende for alle samarbeidspartnere i havvindindustrien.

Krabberød delte nyttige tips om hvordan man overlever i dette markedet, og hvor viktig det er å ha et godt banknettverk. Han understreket også at en trenger en trygg partner som kan sette sammen pålitelige risikoprofiler, før selskapet ditt gjør internasjonale investeringer.

Det siste foredraget på lunsjseminaret ble gitt av Henning Støylen fra Offshore & Trawl Supply (OTS). Henning delte innsikter fra en av de ledende, norske produsentene av høyteknologiske fibertau, og snakket om hvordan selskapet tilpasser seg nye markeder.

Han snakket også om utfordringer og investeringer i nye prosjekter, og hvordan OTS bidrar til en betydelig reduksjon av CO2.

Alt i alt var det et informativt og underholdende lunsjseminar, med kompetente foredragsholdere som hadde mange interessante og innsiktsfulle meldinger fra scenen.

Innsikt
Hvordan er inntrykket ditt av Nordea etter å ha lest denne artikkelen?