Finn spareformen som passer deg

06-03-2021 11:29

Sparing handler ofte om å sette til side penger man trenger for å oppnå en drøm, fylle opp bufferkonto eller sikre seg god økonomi senere i livet.

Vi snakker ofte om langsiktig og kortsiktig sparing, men hva betyr det for deg?

For mange har koronapandemien ført til økonomiske utfordringer, mens andre har hatt en god spareperiode fordi ferier, middager og festivaler ble avlyst. De fleste har derimot fått en smakebit på hvor fort hverdagen kan bli snudd på hodet.

Stadig flere ønsker derfor sette til side penger til alt som skal eller kan skje i fremtiden, men hvordan bør man spare for å nå små og store drømmer? Og hva med utgifter til uforutsette hendelser som permittering, sykdom eller ting som må fikses i boligen?

Målet avgjør spareformen

Før du velger hvordan du skal spare, må du bestemme deg for hva du sparer til. Det er mange former for sparing, og de vil gi deg ulik avkastning over tid.

For langsiktig sparing over fem år, kan det være lurt å spare i fond. Men det er ikke alltid pengene du setter til side skal stå så lenge, og da er det ofte bedre å spare på konto.

Kortsiktig sparing

Mange planer og drømmer har et kortsiktig perspektiv, som for eksempel til uforutsette hendelser, ferier, konfirmasjon eller oppussing. Da er banksparing og rentefond fine alternativ.

Sparekonto passer for deg som ønsker forutsigbarhet og lav risiko. Du står fritt til å ta ut penger når du ønsker, men ved å ha pengene på en egen konto føles de ofte litt mindre tilgjengelige.

Det andre alternativet er rentefond, som er fond som plasserer penger i rentebærende papirer. Sparing i rentefond gir deg mulighet for bedre avkastning enn bankkonto, men risikoen i rentefond er litt høyere. Det er likevel mindre risikabelt enn å investere i aksjefond.

Les mer om kortsiktig sparing her

Langsiktig sparing

Mange sparer langsiktig på sparekonto uten å tenke over at det finnes andre muligheter. Renten på sparekonto er for tiden veldig lav, og ettersom prisene samtidig stiger – det som kalles inflasjon – så vil pengene overtid tape seg i verdi.

Hvis du sparer langsiktig i minst fem år, kan pengene med fordel settes i fond. Denne spareformen passer deg som vil spare til alt fra barn, barnebarn og pensjon til hytte, drømmehuset og økt formue. Fond har høy risiko og du må tåle tidvis store svingninger, men det kan også gi deg høyere avkastning enn andre plasseringer.

Sparer du til pensjon, kan du også spare i IPS (individuell pensjonssparing) som passer for alle som betaler skatt. Her kan du spare opptil 40.000 kroner i året, og få inntil 8.800 kroner i årlig skattefordel (22 % av sparebeløpet). Det er ikke formueskatt på IPS-sparingen, men utbetalt pensjon beskattes. Vær oppmerksom på at pengene bindes frem til pensjonsuttak, tidligst fra 62 år.

Les mer om langsiktig sparing her

 

Merk at investering i aksjer og fond er forbundet med risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Det er risiko for tap av det investerte beløp. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen og transaksjonskostnader. Ved verdipapirfondsinvesteringer eller porteføljeforvaltning vil forvalters dyktighet, verdipapirfondets eller porteføljens risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning virke inn på avkastningsmulighetene.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi