29-03-2022 10:37

Flere er opptatt av bærekraftig sparing – økende interesse for likestillingsfond

For litt over tre år siden ble Nordea Likestillingsfond lansert. Fondet fokuserer på likestilling og god kjønnsbalanse i de globale selskapene det investerer i.
Portrait of Audhild Aabø above an illustration of a mother and daughter holding hands
Audhild Aabø forvalter Nordea Likestillingsfond, som fokuserer på likestilling og god kjønnsbalanse i de globale selskapene det investerer i. Foto: Nordea

– Vi velger selskaper som aktivt gjør noe for likestilling og forsøker å påvirke dem i en mer diversifisert retning. Ikke bare fordi det er bra for selskapets virksomhet, men fordi det også er bra for samfunnet, sier fondets norske fondsforvalter Audhild Asheim Aabø, som forvalter fondet sammen med sin danske kollega Julie Bech.

Et konkurransedyktig fond

Selskapene i Nordea Likestillingsfond forventes å konkurrere fullt ut med andre selskaper i deres sektor. Faktisk viser flere studier at fokus på riktig kjønnsbalanse er god forretning. Ikke bare er selskapene mindre volatile, men de utvider også sin talentpool og øker dermed sjansene for å rekruttere de aller beste medarbeiderne.

– Målet er at våre fondssparere kan få en konkurransedyktig avkastning - ved å investere i selskaper som har en positiv innvirkning på kjønnsfordeling og likestilling. Når det er sagt, må selskapene også kvalifisere seg for viktige økonomiske parametere. Tross alt er vi interessert i diversifiserte og økonomisk attraktive selskaper som skaper verdier for fondssparerne, sier Aabø.

Hun forteller at likestilling handler om å gjøre mennesker i stand til å yte sitt beste, utløse sitt fulle potensial og ha tilgang til de samme mulighetene. Det er noe som har blitt identifisert av FN, ikke bare som en fundamental menneskerett, men en nødvendig forutsetning for en fredfull, velstående og bærekraftig verden.

– I næringslivet betyr dette å gi like muligheter og rammer til personer basert på evner uavhengig av kjønn. Vi tror at likestilling ikke bare er nøkkelen til et likeverdig samfunn men ofte går hånd i hånd med andre drivere for suksess i næringslivet. Undersøkelser viser at bedrifter med større kjønnsmangfold også leverer bedre resultatmessig og høyere verdiskapning.

Beveger seg i riktig retning

Vi ser en økende interesse blant kundene til å investere i bærekraftige fond generelt og likestilling spesielt. Nordea likestillingsfond har strenge kriterier knyttet til rapportering og kvinneandel i ledelse og styre. Nordea støtter selskaper i å levere reelle endringer ved å aktivt engasjere seg med dem. Den fortløpende dialogen med investorer gir oss muligheten til å ha forventninger til bedriftens oppførsel og hjelpe bedrifter å styrke sine bærekraftige leveranser.

– Hadde fondet startet i 2009 ville like over 400 selskaper kvalifisert i henhold til våre likestillingskriterier. Ved inngangen til 2021 hadde dette tallet steget til oppunder 3000 selskaper. Det viser at det går riktig vei, men det går sakte, sier Aabø.

Hun viser til Microsoft som et konkret eksempel på en bedrift som bidrar til den positive utviklingen innenfor likestilling.

– Mange tech-selskaper har vært under granskning for kjønnsdiskriminering men Microsoft har vært proaktive og opptatt av å forbedre tech-sektoren over flere år. De har fortløpende tiltrukket seg industriens største talenter gjennom å tilby gode lønn- og arbeidsvilkår samt utviklingsmuligheter. Videre så arbeider de med å ha bredt mangfold på tvers av bedriften samtidig som de fokuserer på å få kvinner til å søke jobb i sektoren som er en utfordring. Mangfold er også en drivkraft bak noen av produktene til Microsoft. Behovet for funksjoner som uskarp bakgrunn og undertekster ble oppdaget gjennom selskapets ansatte med nedsatt hørsel avslutter hun.

Bærekraft
Børs og investering