Forbrukerøkonom advarer unge mot useriøse arbeidsgivere

07-01-2021 11:06

Det er mange useriøse arbeidsgivere som utnytter ung arbeidskraft.

Mange unge får sitt første møte med arbeidsmarkedet gjennom deltidsjobb ved siden av studiet. De aller fleste arbeidsgivere er seriøse, men det finnes enkelte useriøse arbeidsgivere som utnytter de unge som er ny i arbeidsmarkedet.

Tallene fra LOs sommerpatrulje viser at det var en økning i antall brudd på arbeidsmiljøloven i 2020 sammenlignet med året før. I fjor besøkte LOs sommerpatrulje 3481 bedrifter i hele Norge, av disse fikk patruljen gjort 1694 undersøkelser. Det ble da oppdaget brudd på hele 45% av alle undersøkelser som ble gjort, til sammenligning var tallet 39,2% i 2019.

Hovedfunnene var blant annet brudd på overtidsbestemmelser, ikke fått kontrakt eller kontrakten er mangelfull, får ikke overtidstillegg, jobber mer enn det som er lov i henhold til alder, har for lite eller ikke pause i det hele tatt, eller ikke får lønnslipp.

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale

Arbeidsmiljøloven er klar. Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale​ i alle arbeidsforhold, uavhengig av om stillingen er fast eller midlertidig.

I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. Og i arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Noen vet ikke engang at de har krav på en arbeidsavtale, eller tørr ikke å si ifra.

Du har krav på overtidsbetaling

Hva gjelder alminnelig arbeidstid, må denne ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Må du jobbe mer enn 9 timer i løpet av en dag eller mer enn 40 timer i løpet av en uke, regnes det som overtidsarbeid og du har da krav på overtidsbetaling.

Overtidstillegget skal være på minst 40%. Har du for eksempel en timelønn på 180 kroner vil overtidstillegget bli 72 kroner. Det betyr at du får 180 kroner pluss overtidstillegget på 72 kroner. Til sammen 252 kroner for hver time du jobber overtid.

Men, har du avtalt med arbeidsgiver at overtidstimer skal avspaseres, skal du alltid ha utbetalt overtidstillegget på minst 40%. Har du for eksempel 5 overtidstimer og avspaserer disse, så har du krav på 360 kroner hvis timelønnen din er 180 kroner. Er du fagorganisert og komme inn under en tariffavtale, er overtidstilleggene som regel noe høyere.

Beskyttelse mot skadelig arbeid

Loven har også spesielle regler for de under 18 år. Dette for å gi ungdommen en ekstra beskyttelse mot skadelig arbeid.

For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig,​ skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Er du skolepliktig må arbeidstiden ikke overstige 2 timer i døgnet, og 12 timer i uken i uker med undervisning. På skolefrie dager kan du arbeide opp til 7 timer i døgnet. I skoleferier som varer i minst en uke, kan du arbeide opptil 7 timer i døgnet og 35 timer i uken. Skolepliktig er du så lenge du går i grunnskolen, altså ut ungdomskolen.

Trekk i lønn

Mange blir også snytt for lønn. Som hovedregel har arbeidsgiver ikke lov til å foreta trekk i lønn med mindre det er inngått en avtale om det, for eksempel gjennom arbeidsavtalen eller at det er en gjeldende tariffavtale som regulerer trekk i lønn.

Mener arbeidsgiver at du har påført virksomheten skade eller tap som gir hen rett til å foreta trekk i lønn, må hen først ha dom for kravet sitt eller at du skriftlig erkjenner erstatningskravet.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt, men det er mye som ikke fanges opp. For mange unge er det å starte i jobb et skritt mot uavhengighet, og det er svært uheldig når det blir et dårlig møte med arbeidslivet.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi