24-04-2023 15:45

Fra ord til handling for bærekraftige bedrifter

Stor oppslutning og engasjement da Nordea sammen med kunde, konkurrerende bank og Norges største universitet arrangerte bærekraftskonferanse i Ålesund for andre år på rad.
People in a cafe
Deltakere på konferansen i Ålesund.

Nordea, NTNU, Sparebanken Møre og Wattn arrangerte konferansen «Bærekraftige bedrifter – fra ord til handling» i fellesskap på Pir i Ålesund tirsdag 28. mars. Med en godt balansert miks av teori og konkret praksis fra ulike bedrifter var det et program som fikk flere hundre til å møte opp. I tillegg var det nesten 1500 personer som fulgte direktesendingen over stream eller så opptak i etterkant.

I fjor fokuserte konferansen på klima, mens i år var det mangfold og åpenhetsloven som ble løftet frem.

En av flere primus motorer for konferansen og kundeansvarlig for bedriftsmarkedet i Ålesund, Anne Bjørg Warnes, vektla hvor viktig det er for Nordea å være en god rådgiver også på bærekraft. Warnes understreket hvordan Nordea ser på denne konferansen som en fin anledning til å gi kunder konkrete tips om hvordan de kan gå fra ord til handling innen ESG.

- Det å samarbeide for å nå målene er jo også et av FN sine bærekraftsmål, og ved å samarbeide med en konkurrerende bank i tillegg til vår kunde Wattn og universitetet NTNU leverer vi på det, sier Warnes. 

Engasjert publikum på konferansen.

Mangfold og inkludering

Blant de som ble invitert inn for å dele innsikt om sitt arbeid var Vard ved Patricia Larsen og Andras Nystøl som snakket om hvordan «mangfold uten inkludering har ingen verdi». I tillegg var Loveleen Rihel Brenna hovedinnleder og forklarte hvordan man «ikke kan tallfeste mangfold hvis man ikke lever mangfold». Også Nordea hadde et godt mottatt innlegg ved vår egen inkluderingsekspert i Nordea, Paal Christian Mossin Gjøen.

- Jeg vet at å få være hele meg på jobben, betyr noe for hvordan jeg leverer og presterer på jobb.

Mossin Gjøen fortalte fra arbeidet til Nordea, og vektla hvordan mangfoldsarbeid må gjøres systematisk og hvordan vi må ha med både ledelse og organisasjon. 

- Mangfoldet er der uansett. Valget ligger i hvordan vi håndterer det, fortalte Mossin Gjøen engasjert fra scenen.

Han viste også konkrete eksempler på hvordan Nordea viser sine holdninger, ved å blant annet folierer minibankene i Oslo under Pride og gjør dem om til gAyTM. En regnbue-minibank står slik hele året «for å vise at vi mener dette hele året».

Paal Christian Mossin Gjøen snakker om konkrete tiltak som gjøres i Nordea.

Alle er en del av åpenhetsloven

Flere innlegg tok også for seg den nye åpenhetsloven. En hyperaktuell lov som selv om den først og fremst vil berøre større selskaper, også indirekte vil påvirke mindre bedrifter som en del av leverandørkjeden. Essensen av loven ble presentert av seniorrådgiver hos Footprint, Benedicte Bjerknes, som har vært med på å utarbeide loven. Praktisk fortalte bedrifter som Aalesund Protective Wear og Jets om deres erfaringer med loven som en del av næringslivet.

Totalt var det nesten 1.400 som var innom konferansen som etter planen også vil bli arrangert i 2024.

Innsikt
Bærekraft
Arrangementer