24-10-2023 15:56

Gir makten tilbake til førsteleddet

– Førsteleddet er avgjørende for å sikre bærekraft i en produksjonskjede. Med hjelp fra Nordea bidrar Farmforce til å begrense avskoging og bruken av barnearbeid innen jordbruk.
Hovedbilde Farmforce

Det norske selskapet Farmforce har utviklet en softwareløsning som sporer jordbruksvarer.

I skrivende stund har de 70 kunder som de bistår med å etterleve bærekraftsmål, lover og regelverk. Dette gjøres ved å spore avlingene til 1,1 millioner småbønder, med prosjekter spredt over Afrika, Latin-Amerika og Asia.

– Med økonomisk støtte fra Nordea har vi videreutviklet løsninger som gjør det enkelt å kartlegge alt i første fase av produksjonen, sier Carsten Werner, CFO i Farmforce.

Bærekraft i aller første ledd

Slik fungerer det: Feltagentene til Farmforces kunder reiser rundt og noterer bøndenes inntekt, størrelse på avlingene, kjemikalier som er brukt, vanningsgrad og liknende.

Disse feltagentene henter inn dokumentasjon for å kunne bevise at produksjonen har foregått avskogingsfritt og uten bruk av barnearbeid.

– Hvis vi ikke kan dokumentere fravær av barnearbeid og avskoging i starten av prosessen, kan vi heller ikke dokumentere det i produktet som ender opp hos sluttbruker.

Førsteleddet er avgjørende for å sikre bærekraft i en produksjonskjede.

Carsten Werner, CFO i Farmforce.

Feltagentene til Farmforce henter inn dokumentasjon.

Fakta

Hvor vanlig er barnearbeid?

– Ifølge ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) og Unicef er 160 millioner barn offer for barnearbeid (2021)

– Ifølge ILO står jordbruk for den største andelen av barnearbeid i verden – hele 71 %

– Det estimeres at 1,56 millioner barn er involvert i kakaoproduksjonen i Vest-Afrika

Godt samarbeid med Nordea

Det er ikke tilfeldig at Nordea har gått inn som samarbeidspartner i Farmforces viktige vekstfase.

– Med om lag 3000 startups i vår kundeportefølje, der vi har finansiert omtrent halvparten av disse, har vi opparbeidet oss en solid kompetanse på området, sier Isabelle Bøhn, kunderådgiver i Nordeas dedikerte Startup & Growth-team.

Nordea har totalt lånt ut omtrent fem milliarder kroner til nordiske startups og utgjør dermed en betydelig kapitalkilde. Dette gjør også at Nordea begynner å få et godt statistisk grunnlag for å vurdere risikoen i dette segmentet.

– Farmforce har nettopp den bærekraftprofilen Nordea ønsker å løfte frem. De er fremtidsrettede og oppfyller et behov som vil øke i årene som kommer, særlig i forbindelse med det nye EU-regelverket.

Isabella Bøhn, kundeansvarlig i Nordea (t.v.) sammen med Helena Bergmann, financial controller Farmforce og Arnaud Dupuis, Head of Marketing Farmforce.

Nytt regelverk

I juni 2023 innførte EU regelverket EUDR for å hindre avskoging. Alle selskaper som ikke kan dokumentere innen 1. januar 2025 at varene deres (kakao, kaffe, soya, palmeolje, gummi, storfe og tømmer) har blitt produsert avskogingsfritt, vil bli bøtelagt.

– Farmforce sørger for at førsteleddet kan dokumentere at produksjonen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter når det kommer til bærekraft og transparens, sier Carsten Werner.

Maiken Selmar Luhr fra Startup & Growth-avdelingen i Nordea utdyper:

– Bærekraft kreves jo også i stadig økende grad av sluttbruker. De vil vite at kakaoen, kaffen eller nøttene de kjøper ikke blir produsert på bekostning av miljøet, bøndene eller lokalmiljøene der produksjonen skjer.

En stor del av avlingene kommer fra te-treet og foredles til eteriske oljer.

Makt til førsteleddet

Et av målene til Farmforce er å gi makten tilbake til førsteleddet og bedre levekårene til bøndene.

Farmforce samarbeider med Kutoka Ardhini og Fairoils for å spore avlingene til 10.000 bønder i Kenya, Tanzania og på Madagaskar.

En stor del av avlingene kommer fra te-treet og foredles til eteriske oljer.

Oljene brukes i kosmetikkproduktene til doTERRA-gruppen og deres kunder.

– Feltagenter bistår i hele prosessen, fra såing og opptrening til innhøsting. Dette sikrer at bøndene får betaling innen 48-72 timer, sier Rodney Muriuki, Global salgsdirektør i Farmforce.

– Ved hjelp av Farmforce kan bøndene nå bevise kvaliteten på produksjonen og ta seg betalt deretter, sier Arnaud Dupuis, markedsdirektør i Farmforce.

– I tillegg får de et mye bedre grunnlag til å handle på det internasjonale markedet. Vi gir makten tilbake til førsteleddet.

I korte trekk hjelper Farmforce kundene sine og bøndene med å:

I korte trekk hjelper Farmforce kundene sine og bøndene med å:

  • Holde oversikt over nettverket til bøndene
  • Spore hver avling helt tilbake til markene
  • Planlegge produksjonen
  • Dele data med kundene
Sammen med Nordea gir Farmforce makten tilbake til bøndene.

Et viktig oppdrag

Det er krevende å utvikle en løsning som skal fungere over hele verden, fra høydedragene i Peru til kakaoplantasjene i Elfenbenskysten. Med hjelp fra Nordea har Farmforce utviklet FarmerApp, en app som gir en direkte kobling mellom kjøper og produsent.

– Vi var helt avhengig av å utvikle en robust løsning hvor dataene ikke blir borte, selv uten nett- eller mobildekning. Det er ingen hemmelighet at videreutviklingen av dette ville kreve økonomiske muskler, sier Carsten Werner i Farmforce.

– Vårt hovedmål er å bidra til at kundene våre kan innfri de lovmessige kravene fra myndighetene og sørge for at sluttbruker sitter igjen med et produkt uten spor av barnearbeid og avskoging, sier Arnaud Dupuis før han legger til:

– Og jo flere selskaper som bruker løsningene til Farmforce, jo nærmere kommer vi dette målet.

 

Foto og video i artikkelen:
Farmforce, Nordea og Øyvind Ganesh Eknes

Nordea deler vår målsetting om å bidra til økt bærekraft i verden og har vært helt avgjørende i prosessen med å utvikle appen.

Carsten Werner, CFO i Farmforce.

Innsikt