24-06-2024 12:51

Gir nytt liv til 20.000 returmøbler

Secundo sikter mot dobling av omsetningen to år etter oppstart. Pengene har de tjent på møbler som tidligere hadde blitt kastet.
Secundo bilde 1
Secundo gir nytt liv til brukte møbler.

Det anslås at det kastes ti millioner tonn møbler i EU hvert år, og cirka 90 prosent av dette blir brent eller sendt til avfallsdeponier.

Dette ønsker Secundo å gjøre noe med. I 2024 går de mot 34 millioner i omsetning på «søppel» mot 17 millioner ved oppstart. Altså en dobling på to år.

 

I følge Eirik Broms, gründer i Secundo, er møbelbransjen nokså tradisjonell og mangler teknologi og gode systemer for å håndtere usolgte varer.

Det er nettopp dette systemet Secundo nå bistår møbelbransjen med.

Problemet med håndtering av returmøbler er relativt lite, rent økonomisk. Da har man heller ikke prioritert å lage et ordentlig system for det, sier Broms.

Eirik Broms, gründer av Secundo.

Eirik Broms, gründer av Secundo.

Hva er sirkulærøkonomi?

Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Ifølge en rapport fra 2022 går kun 2,4 prosent av varene vi bruker i Norge tilbake i kretsløpet. Altså blir over 97 prosent ikke sirkulert tilbake i økonomien.

Hentet fra miljodirektoratet.no og circularity-gap.world

 

Et behov i markedet

Den første versjonen av markedsplassen Secundo ble lansert i 2022 av Eirik Broms og Shafi Adan. Gjennom secundo.no hjelper de butikker, kjeder og privatpersoner med å selge og kjøpe brukte møbler med små eller ingen skader. Dette er møbler som ellers ville blitt kastet.

– En av partnerne våre omsetter for omkring 150 millioner kroner og får cirka 5% av varene i retur. Det er mange produkter og mye penger. Her så Shafi og jeg et stort potensial for å bygge mer effektive og bærekraftige markedsplassmodeller, sier Broms.

Møblene gjøres klare for salg.

Så å si alle prosesser i bedriften er nå automatisert, og mange av varene selges til og med før de kommer til Secundos lager på Rødtvet

– De har utviklet et produkt det er behov for i markedet. Det grønne skiftet er avhengig av nytenkende selskaper med høy innovasjonsgrad som tvinger etablerte aktører til å omstille seg. Vi mener at bankene har en viktig rolle i å støtte disse oppstartsselskapene og styre kapitalen i riktig retning, sier kundeansvarlig i Nordea, Tobias Gabrielsen.

Han jobber i Startup and Growth i Nordea, en avdeling skapt for å skreddersy løsninger og produkter for oppstartsselskaper med store vekstambisjoner. 

Nordea er en viktig samarbeidspartner for Secundo. I tillegg til finansiering og dagligbanktjenester, har banken bidratt med god veiledning rundt likviditet og vekststrategier.

Tobias Gabrielsen, kundeansvarlig Startup and Growth i Nordea.

 – Jeg opplever at Nordea har en startup-vennlig approach og går virkelig inn for å være en god bank for gründere. De er proaktive og kommer med konkrete forslag tilpasset bedriften vår, sier Eirik Broms og legger til:

Nordea har et bredt og solid nettverk, både nordisk og internasjonalt, som arbeider tett.

Vi har en helt unik kompetanse og erfaring til å kunne vurdere bedrifter i oppstartsfasen og bygger daglig kompetanse og forståelse for hva som skal til for å lykkes. Startups er fremtidens selskaper og en del av et økosystem hvor vi ønsker å bidra, sier Gabrielsen.

I en startups hverdag endrer ting seg fra dag til dag. At en bank faktisk klarer å henge med på alt som skjer i en nystartet bedrift, er etter min erfaring ganske unikt.

Eirik Broms, gründer av Secundo

Dette er fremtiden

En av de som har fått være med på reisen til Secundo, er AJ Produkter. Som en av Norges største leverandører av møbler og innredning til kontor, industri og skole, erfarer de at det blir mye logistikk i forbindelse med retur av møbler.

– Hovedlageret vårt ligger i Halmstad i Sverige, og vi har sett at vi trenger bedre systemer for å håndtere returer.

Det sier Marius Barhaugen, administrerende direktør i AJ Produkter, Norge. Han kom i kontakt med Secundo høsten 2023.

– Vi har endret på mange av rutinene våre som følge av samarbeidet, eksempelvis tar Secundo seg nå av både retur, eventuelle reparasjoner og videresalg av brukte møbler.

Eirik Broms, gründer av Secundo viser Marius Barhaugen, administrerende direktør i AJ produkter rundt i lokalene deres på Ammerud i Oslo.

Utover å forenkle logistikken erfarer Barhaugen at både kunder og ansatte setter pris på samarbeidet. Møbler som tidligere ble kastet får nå nytt liv, noe som er bra for miljøet og planeten, sier Barhaugen og legger til:

– Før måtte vi betale for å kaste varer som kom i retur. Gjennom videresalg får vi nå betalt for å ikke kaste dem. Dette er fremtiden, slik vi ser det.

Viktig suksessfaktor

Selv om Secundo kun har eksistert i to år, ser prognosene unektelig gode ut.

– Første år etter lansering hadde vi en omsetning på 17 millioner. Målet er å doble denne omsetningen til 34 millioner i år, to år etter oppstart, sier Eirik Broms.

Gabrielsen i Nordea trekker frem en viktig suksessfaktor:

– Det unike med Secundo er Eirik og Shafi. De har vært i dette gamet en stund og har bygd opp og solgt selskaper før. Du merker på dem at de er fornuftige karer som ikke lover gull og grønne skoger eller underleverer fordi de har satt for høye mål.

Det er avgjørende for klima, naturen og miljøet at ressursene brukes mer effektivt.

Det store målet

En omsetning på 34 millioner på to år bør jo være en milepæl i seg selv, men hva er egentlig målet med Secundo?

– Selvfølgelig skal vi tjene penger. Det er jo et mål for alle bedrifter, sier Eirik Broms avslutningsvis.

– Når det er sagt, tror jeg vi har et team som vil skape noe verdifullt med betydning for samfunnet. Snart har det blitt solgt 20.000 møbler via Secundo – møbler, altså, ikke duftlys. Og det er jo de store tingene som gjør en stor forskjell i verden.

Bærekraft i Nordea

I Nordea jobber vi hver dag for å hjelpe kundene våre mot en mer bærekraftig drift. Vi tilbyr:

  • Rådgivere med bred kompetanse og erfaring
  • Et bredt spekter av produkter og tjenester for omstilling
  • Et eget team med bærekraftspesialister med representanter i hele Norge
  • Gode verktøy for å måle egne utslipp gjennom vårt samarbeid med Normative

Les mer om hvordan vi kan hjelpe bedrifter her

Bærekraft
Innsikt
Hvordan er inntrykket ditt av Nordea etter å ha lest denne artikkelen?