04-09-2023 15:16

Gjør Private Equity tilgjengelig for flere av Nordeas Private Banking-kunder

– Dette har våre kunder har etterspurt mer av, og nå kan vi endelig tilby et nytt og mer tilgjengelig alternativ, sier Nordeas Private Banking-sjef Marte Kopperstad.
Nordea Liv-sjef Hans-Erik Lind og Private Banking-sjef Marte Kopperstad.
Nordea Liv åpner for at Private Banking-kunder nå kan investere i Fondskonto Private Equity. Hver kunde kan gå inn med minst 100.000 kroner og maks 20 millioner. Her Nordea Liv-sjef Hans-Erik Lind og Private Banking-sjef Marte Kopperstad.

Private Equity-fond har som regel høy inngangsbillett, lang tidshorisont og har vært forbeholdt profesjonelle investorer eller svært formuende enkeltpersoner. Med Fondskonto Private Equity kan flere Private Banking-kunder investere i denne typen fondsløsninger uten å binde innskuddskapitalen i mange år.

– Dette er en portefølje som vi har utviklet i over 18 år, og som frem til nå har vært et av instrumentene for å skape meravkastning for pensjonsporteføljen, sier Hans-Erik Lind, sjef for Nordea Liv.

Årlig avkastning på 12,8 prosent

Porteføljen består av 32 Private Equity-fond med over 400 underselskaper, og har de siste ti årene hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 12,8 prosent.

– Det er en moden portefølje med selskaper og PE-fond som har hatt en veldig god årlig avkastning, sier Lind.

– Hva er den forskjellen på dette fondet og andre tradisjonelle Private Equity-fond?

– Når man investerer i PE-fond, tegner man som regel dag én. Så tar det lang tid, hvor pengene ligger investert i en lengre periode, før man eventuelt får avkastning når selskapene kommer inn i andre fase. Både fordelen og forskjellen med løsningen vi nå tilbyr, er at man kommer inn i en moden portefølje, så man trenger ikke nødvendigvis å vente årevis før man ser en avkastning. Vi har også likviditet, slik at man kan selge seg ut når man ønsker.

Private Banking-sjef: Et etterspurt produkt

Private Banking-sjef Marte Kopperstad forteller at de har hatt mange forespørsler om mer tilgjengelige investeringsmuligheter inn mot Private Equity i lang tid.

– Vi har hatt veldig stor suksess med Private Equity tidligere, da vi har hatt tidsbegrensede emisjonsperioder hvor vi har fulltegnet før tegningsperioden var over. Dette er noe Private Banking-kundene har etterspurt mer av, og nå kan vi endelig tilby et nytt og mer tilgjengelig alternativ.

– Dette produktet vil ikke være låst til tidsbegrensede tegningsperioder, men vil være tilgjengelig hele tiden- Det vet vi mange anser som fordelaktig, sier hun.

Private Equity-porteføljen til Nordea Liv:

  • Har over 18 års historikk, og forvaltes av Nordea Asset Management.
  • Den har vært en viktig bidragsyter inn i Nordea sin pensjonsportefølje i mange år, og tilbys nå eksklusivt til Private Banking-kundene i Nordea.
  • Porteføljen er en diversifisert portefølje med topp Private Equity-selskaper som blant annet Altor, EQT, Nordic Capital og Trill Impact som kjent fra Europa og selskaper som Clayton, Genstar, Manulife som mer globale og Amerikanske PE-selskaper.
  • Porteføljen er fordelt både globalt, og på ulike PE-selskaper som innehar ulike strategier og selskaper innenfor ulike sektorer, som er fordelt på store selskaper og vekstselskaper. 

Private Equity:

  • Private equity (PE) er et samlebegrep for fond som investerer i selskaper som ikke omsettes i det åpne markedet på en børs.
  • For å investere må man som regel være klassifisert som institusjonell eller profesjonell investor, og mange PE-fond har også hatt minstetegning på mellom 50 - 100 millioner kroner.