FÅ OVERSIKT: Forbrukerøkonom Derya Incedursun gir deg sine råd til hvordan du kan stramme inn forbruket og ta tak i betalingsproblemene. Foto: Nordea
Bilde: Derya Incedursun, forbrukerøkonom.

Grønn fredag – dine rettigheter ved bruktkjøp

Derya Incedursun

17-11-2023 09:13

Med en voksende interesse for gjenbruk og bærekraft, har bruktmarkedet blitt en viktig arena for mange forbrukere.

Selv om kjøp av brukte varer ofte skjer i mindre formelle rammer, er det viktig å være klar over rettighetene du har ved bruktkjøp. 

Forbrukerkjøpsloven dekker kjøp hvor selgeren er en næringsdrivende og kjøperen er forbruker. Kjøpsloven gjelder derimot for kjøp mellom privatpersoner, typisk ved bruktkjøp.

Når har varen en mangel 

Hovedregelen er at en vare skal være som avtalt.  

Har tingen ikke de egenskapene som er avtalt, foreligger det mangel. Det spiller ingen rolle om den leverte varen har samme verdi eller brukbarhet som den avtalte. 

Eksempel: Hvis du kjøpte en svart jakke, men fikk en rød, er det en mangel.

Varen er solgt «som den er»

Selv om en vare er solgt med et "som den er"-forbehold, kan det fortsatt være mangel. 

Selgeren har ansvar for å informere om vesentlige forhold ved varen eller dens bruk som selger måtte eller burde kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Selv om selgeren selger varen "som den er", begrenser det ikke selgerens plikt til å opplyse om relevante forhold. Dette må selvsagt sees i lys av kjøperens plikt til å undersøke varen. 

Eksempel: Du kjøper en brukt kaffemaskin «som den er». Selgeren nevner ikke at maskinen har en kjent feil som gjør at den ofte er overopphetet. Etter noen dager oppdager du problemet. Til tross for «som den er»-forbeholdet, har selgeren unnlatt å informere om en vesentlig feil, noe som kan gi deg grunnlag for å klage. 

Informasjonsplikt og undersøkelsesplikt

Selgeren skal informere om kjente feil og mangler, mens kjøper har en plikt til å undersøke varen. 

Dersom du har unnlatt å følge selgerens oppfordring om undersøkelse uten god grunn, kan ikke du klage på mangler som burde ha blitt oppdaget. Hvis denne plikten ikke overholdes, kan det føre til at du mister retten til å klage på mangler. 

Eksempel: Du kjøper en brukt sykkel. Selgeren sier at den er i god stand, oppfordrer deg til å undersøke, men nevner ikke de slitte dekkene. Du undersøker ikke ved kjøp, men oppdager senere at dekkene må skiftes. Selgeren burde informert, men din manglende undersøkelse kan svekke klageretten din. 

Reklamasjonsfrist

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren rett til å reklamere på en vare i 2 år, eller 5 år for varer som er ment å vare vesentlig lengre. Kjøpsloven gir deg en reklamasjonsfrist på 2 år, som regnes fra den dagen du overtok varen.

Eksempel: Du kjøper en brukt vaskemaskin. Etter 9 måneder begynner vaskemaskinen å lekke vann hver gang du bruker den. I dette tilfellet er det innenfor 2 år, og du kan derfor fremme en reklamasjon til selgeren. 

Retting, prisavslag og heving 

Ved mangel kan du kreve retting av varen, prisavslag eller i alvorlige tilfeller heve kjøpet. 

Eksempel 1: Du kjøper en brukt laptop, og etter noen dagers bruk oppdager du at batteriet holder kun strøm i 15 min, noe som ikke var nevnt av selgeren. Ettersom batteriproblemet er en vesentlig mangel som ikke var opplyst, og som ikke var åpenbart ved vanlig undersøkelse, kan du kreve at selgeren retter mangelen ved enten å erstatte eller reparere batteriet. Dette bør skje uten ekstra kostnader for deg. 

Eksempel 2: Du kjøper en brukt sykkel fra en privatperson som hevder at sykkelen var i «utmerket tilstand» og hadde «nylig fått nye bremser». Etter noen dagers bruk merker du at bremsene ikke fungerer ordentlig. Det har heller ikke vært mulig for deg å oppdage ved vanlig undersøkelse. 

1. Du kan kreve prisavslag som reflekterer kostnaden for å reparere eller bytte bremsene. Prisavslaget skal balansere forskjellen mellom sykkelens verdi med fungerende bremser og dens nåværende verdi med defekte bremser. 

2. Hvis bremsenes tilstand gjør sykkelen farlig å bruke eller vesentlig reduserer dens brukbarhet, kan du vurdere å heve kjøpet og få tilbake kjøpesummen. 

Fjernsalg

Rettigheter ved fjernsalg varierer avhengig av om selgeren er næringsdrivende eller privatperson.

Ved kjøp fra en nettbutikk, har du som regel 14 dagers angrerett. Dette gjelder ikke ved kjøp fra en privatperson. 

Eksempel: Du kjøper en ny kjole fra en nettbutikk, men ved ankomst liker du ikke passformen. Siden dette er fjernsalg fra en næringsdrivende, kan du benytte deg av 14 dagers angrerett og returnere kjolen for full refusjon. 

Kjøper du en brukt kjole fra en privat selger på Finn, har du ikke angrerett. 

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.
 

Privatøkonomi