14-02-2022 14:21

– Har levd i en boble hvor vi nesten ikke har tenkt på strøm som en utgift

Det sier Ove Helgesen. Han er mannen bak ladestasjon med solcelletak, el-taxi og Norges største bakkemonterte solcellepark. Med hjelp fra Nordea kan han ta fatt på energiutfordringene som ligger foran oss.
Solcellepark
NYTENKENDE: Ove Helgesen trenger ikke storbylivet for å holde på med sine grønne prosjekter. Her står han på jordet som etter planen er forandret til en solcellepark sommeren 2022. Foto: ANKI GROTHE

– Vi kan ikke lene oss tilbake, vi må fortsette å se framover. Det er der alle de kloke og kreative hodene kommer. Hodene som tvinges til å effektivisere løsninger vi har og finne nye og bedre måter å fange energi på, sier han.

Noen av hans mange – og tidvis ganske banebrytende – prosjekter kommer vi straks tilbake til, men først:

Lokalgründeren er takknemlig for at han får lov til å holde på slik han gjør, og gir Nordea en del av æren for nettopp det.

– Å jobbe med Nordea har vært – og er – en veldig positiv opplevelse. De ser på helheten, både på meg som privat investor, men også som bedriftseier, og kommer opp med løsninger jeg ikke ville ha fått andre steder, sier Helgesen.

Slik hjelper Nordea med bærekraftig finansiering

I Nordea finnes det flere muligheter å finansiere spesifikke prosjekter med fokus på klima og miljø, eller lån som støtter en generell transisjon til mer bærekraftig drift. I tillegg finnes leasing av elektriske transportmidler som lastebiler og varebiler. 

Bærekraftig valg for næringslivet

– Masse spennende muligheter

Nordea har blant annet hjulpet Helgesen med selskapsstrukturen rundt hans nye, grønne selskap. Banken har også innvilget grønne lån. Det er lån med gunstigere betingelser enn vanlige lån, men det krever blant annet at investeringen man bruker lånet til, tilfredsstiller konkrete krav til bærekraft.

– Det er ikke noe tull. Jeg har måttet legge frem grundige budsjetter og skal rapportere på hvor mye energi vi produserer, blant annet. Det er ikke slik at de deler ut penger, men de tar deg veldig på alvor, sier lokalentreprenøren.

Med hjelp fra Nordea har Helgesen etablert Hydropower, et selskap som så dagens lys i februar 2021. Hydropower skal bygge og utvikle grønn energi innenfor vann og sol.

– Vi har allerede utstyret til 2,5 millioner kilowatt strøm som ligger på lager og ikke blir brukt, sier han.

Mens han ventet på de siste nødvendige godkjenningene fra myndighetene, satte han i gang med å bygge ut solceller på hus- og låvetak på Østlandet.

– Det er ingen tvil om at privatpersonene får en helt annen strømregning og en bekymring mindre. En investering som nedbetales på kort tid, forklarer Helgesen, som ytrer ønsket om høyere insentiver for private energibesparende tiltak hjemme hos alle nordmenn.

SER MULIGHETER: Ove Helgesen holder på med flere prosjekter på en gang. Foto: ANKI GROTHE

– Sparer miljøet lokalt for over 80 tonn CO2

Det første prosjektet Hydropower satte i drift, er en ladestasjon for elbiler, der målet var å skape en helt ny brukeropplevelse.

– Elbileiere bruker mye lenger tid på bensinstasjonen enn andre bilførere, men må alltid ta til takke med å stå ute i regnet mellom noen stygge containere bak bensinstasjonen. På vårt anlegg kan du støvsuge bilen din mens du lader trygt og varmt under tak. Og strømmen du forsyner deg med, er altså solenergi produsert på taket av ladestasjonen, forteller Helgesen.

Ladeanlegget er blitt en stor suksess, og har også ført til økt omsetning for den lokale bensinstasjonen. Faktisk er det blitt så populært at Helgesen har gått sammen med eieren av stasjonen og etablert selskapet El-Taxi Viken.

– Vår elektriske modell gir store besparelser på drivstoff og kan være akkurat den nødvendige dytten taxinæringen trenger for å ta seg opp igjen etter coronapandemien. I tillegg sparer vi miljøet lokalt her for over 80 tonn CO2. Det er en stor bonus, sier han.

LADESTASJONEN: Ove Helgesens taxiselskap bruker hans egen ladestasjon for å lade opp selskapets elektriske biler. Foto: OVE HELGESEN

Sauer og solcellepark

For å kunne forsyne en større ladestasjon med nok grønn strøm, har Helgesen kastet seg over et mye større prosjekt:

En solcellepark på et nærliggende sauejorde, som med sine 11.000 kvadratmeter vil bli Norges største bakkedrevne solcelleanlegg. Den vil spare miljøet for 820 tonn CO2 per år.

Oppsiktsvekkende nok vil solcelleparken kunne benyttes til beiteformål for sauer når anlegget er i drift.

– Vi er veldig opptatt av å gjøre minimale inngrep i naturen her. Derfor bygger vi et fullt reversibelt anlegg som enkelt kan skrus ned igjen når det måtte bli ønskelig. Og så har vi tenkt til å løfte solcellepanelene høyt nok opp fra bakken til at sauene kan beite under dem. Det blir rett og slett grønn næring i to etasjer det, ler Helgesen.

OPPLÆRT I BÆREKRAFT: Nordea-rågiverne Aage Golmen og Carita Skjønberg Holth har base i Drammen. De to har tett dialog med lokalentreprenør Ove Helgesen. Foto: NORDEA

Lønnsomme prosjekter

I Nordea er det to rådgivere som følger lokalentreprenøren tett: Carita Skjønberg Holth i bedriftsmarkedet og Aage Golmen i Private Banking.

De kaller Helgesen «grønn tvers igjennom» og roser ham for hans grundige og nytenkende jobb. Helgesens dokumentasjon er noe som gjør det lettere for rådgiverne å komme opp med løsninger som passer lokalgründeren.

– Vi sitter fem meter unna hverandre, så når Ove ringer, kan vi enkelt sparre sammen. Det gode samarbeidet gjør at vi kan se på Helgesens midler under ett, og på den måten skreddersy løsninger for ham, sier Golmen.

– Vi må, som alltid, vurdere risikoen, men vi ser at hans grønne prosjekter virkelig er lønnsomme. Da er det også gøy å gi ham muligheten til å realisere dem, legger Skjønberg Holth til.

Med Nordea klarer jeg å realisere prosjektene mine slik jeg ønsker å gjøre det, og i tillegg har de en bra fondsportefølje. Det er viktig for meg.

4000 mrd. kroner til forvaltning

De forteller at de lærer mye av å jobbe med så fremoverlente personer som Helgesen, og at Nordea selv har tatt voldsomme grep når det kommer til å lære opp de ansatte.

– Bærekraft har gått fra å være et festtaletema til å bli noe som gjennomsyrer hverdagen vår 24/7. I Nordea har vi seminarer og egne uker tilegnet bærekraft, og alle rådgiverne våre er opplært i ESG. Når det kommer til finansaspektene rundt bærekraft, skal vi være nummer én, sier Skjønberg Holth.

Aage Golmen legger til:

– Vi drar rundt for å se hvordan forskjellige bedrifter opererer med våre egne øyne og stiller krav, ikke bare innenfor klima og miljø, men også ved de sosiale og forretningsetiske forholdene. I Nordea har vi 4000 milliarder kroner til forvaltning, og det er klart at vi gjør en forskjell med disse.

Blant de mange kronene Nordea har til forvaltning, finner vi også penger som stammer fra Helgesen. Privat har han investert i flere av Nordeas fond med fokus på bærekraft.

– Med Nordea klarer jeg å realisere prosjektene mine slik jeg ønsker å gjøre det, og i tillegg har de en bra fondsportefølje. Det er viktig for meg, sier han.

Fond og konti med fokus på bærekraft

I Nordea kan du investere og plassere i flere typer fond og konti med bærekraftig fokus.

Bærekraftige kombinasjonsfond: Velg selv hvilken risikograd du ønsker ut ifra fordeling mellom aksjer og renter.

Nordea Stars-fond: Disse fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Nordea Liv Bærekraft: Les mer om porteføljene som er Nordeas mest solgte investeringsvalg med fokus på bærekraft.

Grønne termininnskudd for bedrifter: Få en bedre rente enn ved ordinære termininnskudd. Midlene er øremerket prosjekter med en bærekraftig profil.

Bærekraft i Nordea

Nordea bygger sin bærekraftige retning på fire pilarer: Finansiell styrke, klimatiltak, sosialt ansvar og eierstyring og kultur. Les mer her!

Som en del av forpliktelsen til netto nullutslipp er pensjonsporteføljene til Nordea en del av Net-Zero Asset Owner Alliance. Dette er en allianse mellom kapitaleiere der alle har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2050, i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Banken har påtatt seg å være ledende for en grønnere fremtid, og har satt seg flere mål om utslipp av CO2.

Bærekraft
Innsikt
Forretningsvekst