19-01-2024 09:47

Havforsøpling, reker og personlige fortellinger på tidenes største Ombordfryst-konferanse

Aldri før har det vært flere påmeldte på Ombordfryst enn i 2024. Alle de 430 billettene for konferansen for den havgående fiskeflåten ble revet bort, og Nordea var med både på scenen og i kulissene.
Ombordfryst 24 paneldebatt

Da dørene til Scandic Hotel Parken i Ålesund åpnet den andre uka i januar i år, var det rekordmange tilstede i salen. I tillegg var det flere hundre som fulgte sendingen på nett. 

- Dette var niende året vi arrangerte Ombordfryst-konferansen sammen med Sjømatrådet og Fiskebåt, men det var første gang vi måtte operere med ventelister. Det viser at det er stor interesse for fryst råstoff fra trål- og lineflåten, og at konferansen har etablert seg som den viktigste møteplassen for den havgående flåten, sier kommunikasjonsdirektør Martin Skaug i Norges sjømatråd.

Konferansen ble for øvrig innledet av Nordeas Head of Seafood, Louise Haahjem, som også deltok i en debatt om sosial bærekraft.

Den populære konferansen ble fullbooket allerede uken før arrangementet.

Kvinneandel på 45 prosent

Den populære konferansen ble fullbooket allerede uken før arrangementet. Heldigvis var det mulig å strømme konferansen. Også her var pågangen stor, med flere britiske gjester som fulgte de engelskspråklige innleggene.

Programmet inkluderte blant annet foredrag om rammebetingelsene for havfiskeflåten, forsøpling av havet, rekefiske, framtidens linefartøy, og personlige fortellinger som «Mitt liv som fisker og styrmann» av Elise Kristine Kuntze fra Lerøy Havfisk. Det ble også gjort dypdykk i det britiske markedet for torsk og hyse. 

- Vi er veldig fornøyde med årets program. Det hadde den fine kombinasjonen av faglig dybde, god temabredde og spennende navn. I tillegg hadde vi en historisk sterk kjønnsbalanse blant foredragsholderne, med en kvinneandel på 45 prosent, sier informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle, som ledet konferansen.

Nina Jensen, REV Ocean.

Sjefanalytiker Finn-Arne Egeness i Sjømat-teamet i Nordea, som selv sto på scenen, deler begeistringen over årets program.

- Et av innleggene som kanskje gjorde størst inntrykk kom fra Tale Maria Krohn Engvik (også kjent som «Helsesista» på Instagram og Snapchat), som snakket om de mindre positive forholdene ombord på fartøy. Fokuset hennes var på episoder knyttet til seksuell trakassering på båtene, og et i perioder stort alkoholforbruk i friperiodene til mannskapet, sier Egeness, som også trekker fram Nina Jensens (REV Ocean) «fantastiske innlegg om forurensing i havet», der fokuset var spesielt på plast.

- Torskefesten er over for denne gang

Årets torskekvote er den laveste siden tidlig på 2000-tallet, og det gikk ikke upåaktet hen på Ombordfrys-konferansen.

Allerede nevnte Finn-Arne Egeness fra Nordea brukte dagen til å fortelle om torskens vei mot 2025.

- Med forventninger om en kvotenedgang på 20 prosent både i 2024 og 2025, vil fangstinntektene falle videre. En nedgang i fangstinntektene tre år på rad har ikke skjedd siden krisen i verdensøkonomien på begynnelsen av 2000-tallet. Dermed er torskefesten over for denne gang, sier Egeness.

Sjefanalytiker Finn-Arne Egeness, Sjømat-teamet i Nordea
Børs og investering
Innsikt