Hva betyr avdragsfrihet og rentenedsettelse for deg?

03-04-2020 10:38

Koronasituasjonen har ført til at mange har blitt permittert og det er forventet at flere kan bli rammet.

Bankene har besluttet å innføre noen raske tiltak. Dette for å støtte kundene sine gjennom en vanskelig tid. Boliglånsrenten er satt ned og bankene tilbyr blant annet en avdragsfri periode på boliglånet ditt. Dersom du har hatt inntektsbortfall på grunn av korona, kan dette komme godt med.

Men la oss se på et konkret eksempel.

Eksempel – familie på fire:

Før koronautbruddet:

To voksne i fullt arbeid, ett barn i barnehage og ett barn på SFO.

Den ene forelderen har en årsinntekt på 400 000 kroner og får utbetalt 22 000 kroner. Den andre forelderen har en årsinntekt på 600 000 kroner og får utbetalt 33 000 kroner. Dette utgjør 55 000 kroner i måneden.

Familien har et boliglån (annuitetslån) på tre millioner kroner (belåningsgrad 75 prosent) med en effektiv rente på 2,8 prosent og nedbetalingstid på 20 år. Terminbeløpet blir med dette 16300 kroner der rentedelen utgjør 7.000 kroner og avdragsdelen 9.300 kroner.

Utgifter til barnehage og SFO utgjør totalt 6.000 kroner i måneden (prisene varierer i de ulike kommunene og er avhengig av inntekt).

Etter at utgifter til boliglån, barnehage og SFO på 22 300 kroner er betalt, sitter familien igjen med et beløp på 32.700 kroner i måneden.

Etter koronautbruddet – skoler og barnehage stenges, arbeidstakere permitteres, renter kuttes og avdragsfriperiode tilbys:

Forelderen med årsinntekt på 600 000 kroner blir permittert. Dette utgjør et netto inntektstap på 9.500 kroner i måneden.

Banken din kutter renten og du får en effektiv rente på 2 prosent. Terminbeløpet blir med dette 15.100 kroner der rentedelen utgjør 5.000 kroner og avdragsdelen 10.100 kroner. Her sparer familien 1.200 kroner i renteutgifter.

Familien skal ikke betale for barnehage og SFO så lenge disse er stengt. Med dette sparer familien 6.000 kroner.

Totalt utgjør besparelse 7.200 kroner. Da inntektsbortfallet er på 9.500 kroner er familien fortsatt i minus med 2.300 kroner.

Hvis familien i tillegg benytter anledning til å få en avdragsfri periode på boliglånet på 10.100 kroner, vil den totale besparelsen utgjøre 17.300 kroner i perioden. Familien vil da være i pluss med 7.800 kroner i måneden (besparelse 17.300 kroner – inntektsbortfall 9.500 kroner).

Du må være oppmerksom på at hvis det søkes om en avdragsfri periode på boliglånet, blir nedbetalingstiden lenger og i sum blir lånet dyrere. Det er derfor viktig at du tenke nøye gjennom og ikke velger avdragsfrihet med mindre økonomien din blir hardt rammet.

Hva skjer med min tjenestepensjon?

Tjenestepensjon er arbeidsgivers lovpålagte sparing til din pensjon. Arbeidsgiver betaler en prosentandel av lønnen til din pensjon. Ved permittering er hovedregelen at du blir meldt ut av tjenestepensjonsordningen og dermed mister opptjening av pensjon i permitteringsperioden.

Innskuddspensjon: Når du blir meldt ut av innskuddspensjonsordningen og har hatt minst ett års medlemskap i ordningen, vil du motta et pensjonskapitalbevis. Du må selv bære administrasjonskostnadene for den opptjente pensjonskapitalen i perioden du er permittert. Når permitteringsperioden er over vil du meldes inn igjen i bedriftens aktive tjenestepensjonsordning og din arbeidsgiver vil fortsette sparingen til din pensjon. Har du vært medlem i pensjonsordningen i mindre enn ett år, mister du hele opptjeningen.

Ytelsespensjon: Når du blir meldt ut av ytelsespensjonsordningen kan du ikke meldes inn igjen. Du vil først få utstedt en fripolise. Når permitteringen er over vil du bli meldt inn i en annen pensjonsordning.

Enten du har ytelsespensjon eller innskuddspensjon, kan arbeidsgiver likevel velge å opprettholde din pensjonsavtale mens du er permittert. Dette betyr at arbeidsgiver betaler deg den samme pensjonen som om du var i full jobb. Med andre ord er det arbeidsgiver som bestemmer. Hør gjerne med arbeidsgiver om det er en mulighet at du blir stående i pensjonsavtalen under permittering.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi