27-03-2020 17:49

Hvor lenge er det til du går tom for cash? Bedriftens runway gir deg svaret

I oppstartsbransjen brukes konseptet runway som en betegnelse på antallet måneder som gjenstår før det må hentes inn ny kapital for at bedriften din skal unngå «the valley of death». Dette betyr at uavhengig av om bedriften er i oppstartsfasen eller i en intensiv vekstperiode, så er det avgjørende at du har oversikt over antallet måneder som gjenstår før bedriften går tom for kapital.
Håvard Lindtvedt Startup & Growth

Som gründer og/eller eier av en bedrift er det å holde oversikt over selskapets kapital et av de viktigste elementene for å sikre suksess og vekst. Det blir ofte behov for å hente kapital opptil flere runder for å utvikle forretningsaktivitetene videre. Det er i hovedsak to måter å øke selskapets kapital på:

Egenkapital

 • hente penger fra eksterne investorer - crowdfunding, såkornfond, engler, venture capital
 • støtteordninger - fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Skattefunn og EU

Gjeld

 • aksjonærlån
 • lånefinansiering fra bank

Runway er et viktig planleggingsverktøy som brukes til å beregne bedriftens strategiske fleksibilitet, som blant annet omfatter balansen mellom kostnader, innhenting av kapital og vekst. Hyppig beregning av runway bidrar til at selskaper holder oversikten over den økonomiske situasjonen.

Et godt konsept kalles gjerne flere ting, og det er også tilfellet for runway, som også omtales som:

- Capital runway

- Startup runway

- Financial runway

- Funding runway

- Cash runway

Hvor mange måneder med runway anbefales?

Det er en kjent sak at innhenting av kapital krever mye arbeid. Mange selskaper undervurderer også tiden de vil komme til å bruke på dette. Prosessen tar ofte seks til tolv måneder fra start til slutt. I denne perioden bruker man mye tid på dette, og fokus på drift og salg blir ofte skadelidende. Ved å starte denne jobben tidlig, og ha kontakt med investormarkedet i de forskjellige fasene fra start, vil man enklere forstå hvilke milepæler disse ser etter og derfor fokusere på de riktige parameterne, sier Håvard Lindtvedt, leder av Nordea Startup and Growth i Norge. Dette kan redusere den negative effekten på daglig drift.

En typisk runway hos oppstartsbedrifter ligger på mellom ni og tolv måneder. Vi anbefaler 18-24 måneder. Vi opplever at over 70% av selskapene vi finansierer ikke klarer å oppnå den veksten de planlegger de neste årene. Det vil derfor være svært viktig å ha en runwaybuffer som gir deg tid til drive noe lenger for å nå de milepælene investormarkedet etterspør.

Varigheten på et selskaps runway er avhengig av hvert selskaps individuelle situasjon om hvor sannsynlig suksess er, vekststadium og kostnadsnivåer. Jo lenger runway et selskap har, jo mer tid har du til å nå milepæler og forberede deg på den neste runden med ekstern finansiering.

Vi ser at mange av de som lykkes i dag er bedrifter som har en langsiktig plan for kapitalinnhenting og som forstår hvordan investormarkedet fungerer og hvordan en investor tenker. De som har tilgang til denne kompetansen har et konkurransefortrinn og det er her runway kommer inn i bildet.

Håvard Lindtvedt, leder av Nordea Startup & Growth

Ønsker du å forlenge runway og bli mer attraktiv for ekstern finansiering?

Uavhengig av om du forbereder deg på å møte en finansinstitusjon, for eksempel en bank, eller en venture capitalist, må du ha svarene på følgende spørsmål klare: Kan selskapet ditt bli lønnsomt? Hvis ja, hvorfor og når? Hvor troverdige er antagelsene i hypotesen din? For å sikre positiv respons fra en ekstern investor må du sørge for at du forstår hvilke kriterier de legger til grunn når de skal investere. Forbered deg før møtet og sett deg inn i hvilke nøkkelbegreper en profesjonell investor ser etter og vil ha svar på. Eksempler er Customer Acquisition Cost (CAC), Life Time Value (LTV), og churn rate samt CapEx.

Når Startup and Growth-enheten i Nordea møter selskaper som søker bankfinansiering, vurderer vi følgende:

 1. selskapets langsiktige kapitalstrategi
 2. selskapets runway
 3. selskapets eksisterende investorer, og eiernes evne til å tilføre kapital
 4. et kompetent team
 5. product market fit
 6. skalerbar forretningsmodell
 7. cap ex/investeringsbehov fremover

For mer informasjon om hva som skal til for å få bankfinansiering og informasjon om hvordan Nordea jobber med oppstartsbedrifter kan du besøke oss her.

Vet du hvordan du beregner selskapets runway? Ikke tenk på det, vi hjelper deg!

Kontantbeholdning/Burn rate = runway

9 MNOK/2 MNOK = 4,5 måneder runway

*Burn rate er et begrep som brukes i startup verden på hvor mye cash du brenner/bruker i måneden

Denne ligningen kan også brukes til å beregne hvor mye penger du trenger å hente dersom du skal ha en runway på 18 måneder (som vi anbefaler):

Kapitalbehov/2MNOK = 18 måneder runway

Kapitalbehov =  36 MNOK

Kapitalbehov - Kontantbeholdning = nye penger som må hentes

36MNOK - 9MNOK= 27M

Innsikt
Gründervirksomhet
Finansiering