SKATTEAVTALE?: Ifølge forbrukerøkonom Derya Incedursun er det viktigste å finne ut av om landet du ønsker å kjøpe bolig i har en skatteavtale med Norge eller ikke. Foto: Nordea
Foto: Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Hvordan er innskuddene dine sikret?

Derya Incedursun

16-03-2023 11:09

Har du penger på konto er du sikret gjennom den såkalte innskuddsgarantiordningen. Slik fungerer det i praksis.

Bankkonkurser er sjeldne i Norge, men det er likevel viktig å forstå hvordan garantiordningen fungerer og hvordan den beskytter dine innskudd i tilfelle en norsk bank skulle gå konkurs.

Innskuddsgarantiordningen i Norge er administrert av Bankenes Sikringsfond, en uavhengig stiftelse opprettet av norske banker. Det er 120 medlemsbanker som er dekket av garantien.

Se oversikt over hvem som er medlem i Bankenes Sikringsfond

- Ifølge innskuddsgarantiordningen er innskudd opptil 2 millioner norske kroner, inklusive opptjente renter, per innskyter per bank beskyttet. Har du som innskyter flere kontoer i samme bank, vil innskuddene bli summert, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun.

Innskuddsgarantien gjelder for de fleste typer innskudd-  sparekontoer, lønnskontoer, brukskontoer, BSU, innskudd i utenlandsk valuta og kontantbeholdning på aksjesparekonto. Aksjer og verdipapirer er ikke dekket.

Hvis en bank skulle gå konkurs eller mistee tillatelsen til å drive virksomhet, vil Bankenes Sikringsfond iverksette prosessen med å tilbakebetale kundene. Kundene vil motta tilbakebetaling av innskuddene sine innen 7 arbeidsdager etter at banken har mistet tillatelsen eller er erklært konkurs.

- Skulle det skje at en bank går konkurs behøver du som kunde ikke å søke om tilbakebetaling av innskuddene dine. Bankenes Sikringsfond vil gjennomføre prosessen automatisk, sier Incedursun.

Har du mer enn 2 millioner kroner i innskudd hos banken som går konkurs, vil beløpet over denne grensen ikke være beskyttet av innskuddsgarantien. I slike tilfeller vil du bli behandlet som en fordringshaver i konkursboet, og du kan motta en delvis tilbakebetaling avhengig av bankens økonomiske situasjon og prioritering av kravene.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi