06-03-2023 08:19

Kvinne – ikke gå i pensjonsfella!

Vi kvinner har i gjennomsnitt 23 prosent lavere pensjon enn menn. Hva kommer dette av? Og hva kan du gjøre for å unngå pensjonsfellene? Her er våre råd.
Gro Handal pensjonsekspert i Nordea

Gro Handal, pensjonsekspert i Nordea

Er det slik at det eksisterer pensjonsfeller i det norske pensjonssystemet? I utgangspunktet er det norske pensjonssystemet helt kjønnsnøytralt. Men menn og kvinner gjør svært ulike valg opp gjennom livet, som igjen påvirker hva vi får i pensjon. I gjennomsnitt har vi kvinner 23 prosent lavere pensjon enn norske menn, ifølge ferske tall fra SSB. 

Hva kommer dette av?

Mange flere kvinner enn menn jobber deltid, enten ufrivillig eller frivillig. Deltidsarbeid vil påvirke din pensjonsopptjening - både gjennom Folketrygden og tjenestepensjonen du har gjennom arbeidsgiver. 

Mange kvinner jobber i bransjer som generelt har lave tjenestepensjoner. Ofte er tjenestepensjonen ikke mer enn lovens minimum, som kun er at det spares 2 prosent av lønn.  Dette i tillegg til at mange av oss jobber deltid, påvirker hva man kan forvente i pensjon negativt.

Pensjon er blitt mer individualisert. Det vil si at den pensjonen du vil ha krav på er knyttet til de valgene du har gjort, og basert på hva du selv har tjent og spart opp.

Jobber du i privat sektor og har en innskuddspensjonsordning gjennom din arbeidsgiver, så kan du selv påvirke hva du til slutt får i pensjon. Da må du ta noen aktive valg om hvordan disse pengene er plassert, da de skal investeres fond. Uten selv å ta et aktivt valg, kan pengene bli plassert i fond med lav avkastning.  

Mange kvinner har valgt å jobbe deltid for at samboer eller ektefelle skal kunne fokusere på sin karriere. Skulle det bli samlivsbrudd eller skilsmisse, er det ingen deling av partnerens pensjon hverken i Folketrygden eller i tjenestepensjonen.

Så, er det mulig å unngå noen av disse pensjonsfellene? Her kommer noen tips:

  • Når du er i intervju eller bytter jobb, sjekk tjenestepensjonsordningen de har. Det er stor forskjell fra en ordning med kun lovens minimum, med sparing av 2 prosent av lønnen din, til lovens maksimum med sparing av 7 prosent av deler av lønnen din og inntil 25,1% av deler av lønnen.
     
  • Jobber du i privat sektor, så sjekk hvordan tjenestepensjonen din er investert. Hvilket fond er pengene plassert i?  Det er tilslutt sparingen sammen med avkastningen som blir din pensjon. Da er det viktig å ta noen aktive valg.
     
  • Velger du å jobbe deltid, sjekk hva det betyr for din pensjonsopptjening. Velger du deltid for at din partner skal kunne satse mer på sin jobb, så er det kanskje på sin plass at dere blir enige om at dere skal spare i ditt navn. Nettopp for å kompensere det du taper i pensjon.
     
  • Synes du pensjon er vanskelig eller uoversiktlig? Spør om hjelp.

Husk det er de valgene du gjør nå FØR du blir pensjonist som påvirker hva du faktisk skal leve av når endelig har fri 24/7 - og kan fylle dagene med akkurat det du drømmer om.

Pensjon og sparing
Privatøkonomi
Innsikt