24-04-2023 09:21

Lager kvalitetsmat av det som før ble kastet

Produsentene alene kaster 80.000 tonn mat årlig i Norge, noe som utgjør mellom tre og fire prosent av det totale volumet mat som produseres. Med Nordea i ryggen, vil Plateful redusere det til et minimum.
Plateful
KUTTER SVINN: Daniel Skar (til venstre) i Compass Group og Lars-Kristian Leiro i Plateful samarbeider for å redusere svinnet i matbransjen.

– Matbransjen vokser som helhet med 3-4 prosent i et normalt år. Denne veksten kan vi få til på en bedre måte ved å utnytte råvarer som tidligere ble til overs, sier Lars-Kristian Leiro, daglig leder i Plateful.  

Redusert matsvinn blant de store produsentene gir gevinst på flere fronter. Matproduksjon står for store klimagassutslipp, så det er et effektivt klimatiltak å få enda mer ut av produksjonen. I tillegg er det en økonomisk gevinst for produsentene, som får solgt det som før var uutnyttede overskuddsvarer.

LEDENDE: Compass Group er ledende både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder måltidsløsninger for kantiner.

Har reddet 6000 tonn med mat

Lars-Kristian jobbet i bransjen i lang tid før han startet sitt eget selskap i 2017. Gjennom nær kontakt med leverandører og kunder, opplevde han at det var behov for å korrigere en feil i næringskjeden.

– Jeg har sett svinnet selv gjennom min tid i bransjen. Jeg synes det er uholdbart å slakte et dyr, for så å kaste halvparten. Det er ikke etisk eller bærekraftig at det legges inn så mye ressurser uten å få maks utbytte av innsatsen.

Lars-Kristian Leiro, daglig leder i Plateful.

PLATEFUL: Lars-Kristian Leiro, daglig leder i Plateful.

Siden 2019 har Plateful reddet 6000 tonn med mat. 

Han beskriver verdikjeden som tredelt mellom produsent, grossist og kunde, og mener at matsvinnet i det første leddet har potensial til å reduseres.     

– Maten som kastes i produsentleddet er råvarer som ikke når startstreken engang.  

Om denne kyllingen lå litt for lenge i produsentleddet før, ble den kastet. Nå har Plateful satt opp en ordning som tar kyllingen rett fra produsenten til kunden, i dette tilfelle Compass Group.

Det kan være mange grunner til at mat kastes, men ofte dreier det seg om holdbarhet.     

Om en vare blir liggende for lenge i det første leddet, tar ikke grossisten produktet - ettersom det reduserer muligheten for å få solgt det i tide.   

  – Men selv om det har ligget litt for lenge i det første leddet, kan to tredjedeler av holdbarheten være igjen på produktet. Derfor vil vi være et bindeledd mellom produsent og kunde.   

Med seg på laget har de Nordens største bank, Nordea, som er selskapets viktigste bankforbindelse.   

– Plateful er et selskap som løser en svært viktig miljøutfordring: matsvinnet, sier Maiken Selmar Luhr, som jobber dedikert med vekstselskaper og er kundeansvarlig for Plateful i Nordea.   

– Selskapets kjernefokus på å bekjempe matsvinnet stemmer godt med Nordeas uttalte mål om å støtte selskaper som har bærekraft som en sentral del av forretningsidéen. Nordea har en sterk ambisjon om å fortsette å tilby finansieringsløsninger som kan være med på å skalere selskapet nasjonalt og internasjonalt, sier Maiken.  

Maiken Selmar Luhr er kundeansvarlig for Plateful i Nordea.

NORDEA: Maiken Selmar Luhr er kundeansvarlig for Plateful i Nordea.

Fakta: Dette er Plateful

Fakta: Dette er Plateful

Plateful startet i 2017, da under navnet Verdimat.

De ønsker å gjøre det enklere å få omsatt overskuddsvarer fra i hovedsak industrien.

Det er hovedsakelig storhusholdningen i form av kantiner og restauranter som er kundene, men de leverer også til dagligvarebransjen.

Siden 2019 har de reddet over 6000 tonn med mat. I 2022 var tallet på cirka 1600 tonn.

Les mer om Plateful her

Gir overskuddsvarer en ny sjanse

Hovedmarkedet til Plateful er storhusholdningen, men de leverer også til dagligvarehandelen. De bistår ikke bare med å forkorte veien fra produsenten til kunde, men har også etablert egne varelinjer med produkter satt sammen av overskuddsvarer.  

Kjøtt fra én produsent, ost fra en annen og grønnsaker fra den tredje, kan fint bli til lasagne ute i storhusholdningen.  

– Og guanciola, italiensk bacon som gjerne brukes i pastaretter, er et eksempel på et produkt som nå blir importert til Norge. Ingen lager det her, fordi svinekjaken ikke blir utnyttet. Nå har vi utviklet et samarbeid med en leverandør og produserer dette lokalt.  

Plateful sørger for at sunn og næringsrik mat når tusenvis av kantinegjester daglig. Kun seks år etter at selskapet startet, da under navnet Verdimat, budsjetterer de med en omsetning på 140 millioner i 2023.    

SMAKFULLT: Compass Group serverer over 120.000 måltider hver dag. Nå samarbeider de med Plateful for å redusere matsvinn i bransjen.

- Dette er en reise vi vil være en del av

En viktig samarbeidspartner i storhusholdningsbransjen er Compass Group. Compass Group er ledende både i Norge og internasjonalt når det gjelder måltidsløsninger for kantiner. Hver dag serverer de over 120.000 måltider i Norge.   

– Vi som er så store har et ekstraordinært ansvar for å gå foran ved å velge miljøvennlige løsninger som gir verdi, for eksempel når det gjelder å redusere matsvinn, sier Daniel Skar i Compass Group.  

  – For oss gjør Plateful virkelig en forskjell. Det er det som trigger oss - og som jeg også tror trigger Lars-Kristian.

Han beskriver første møte mellom de to selskapene på følgende måte:  

– Vi møttes, de forklarte konseptet og vi tenkte «Ja, dette er en reise vi vil være en del av», sier Daniel og fortsetter:
Det er mange som jobber med matsvinn, men ingen har klart å systematisere den jobben på måten som Plateful har.  

Daniel Skar, innkjøpssjef i Compass Group.

COMPASS GROUP: Daniel Skar, innkjøpssjef i Compass Group.

Slik skaper de verdi

Compass Group har i mange år arbeidet for å redusere matsvinn, men med Plateful med på laget, har de funnet noen de kan vokse sammen med.  

– Vi har blant annet ti fantastiske kantinekonsepter, der Plateful kan spille en rolle i hvert av dem etter hvert som samarbeidet vokser, sier Daniel. 

Så hva er egentlig den konkrete verdien av samarbeidet for Compass Group?  

Daniel ber oss se for oss en fisk.   

– Den kommer fra havet og må fiskes opp av en båt. Båten bruker bensin, mannskap og elektrisitet. I båten må fisken håndteres, så må den tas til land, der den håndteres og fryses før den gjerne fraktes ganske langt – for eksempel fra Nord- til Sør-Norge, sier Daniel og fortsetter:  

– I sør er det inn på et lager, så håndteres den igjen og emballeres og sendes.   

– Dette er mange ledd. Og en stor kostnad, både økonomisk og i et miljøperspektiv. Spesielt om vi i stedet kan si: Vi tar det overskuddet som allerede er produsert og bruker det, kontra å sette i gang en helt ny bestilling med alt det medfører. 

VEL BEKOMME: Mat som tidligere ville blitt kastet, kan nå serveres som smakfulle retter i Compass Groups kantiner.

Vekst i motgang

Lars-Kristian opplever nå at Plateful er godt etablert, at etterspørselen er stor og at samarbeidet med ulike aktører i bransjen er til stede.  

– Men det har vært en lang vei hit, påpeker Lars-Kristian og utdyper:   

– Det vi gjør er å sette avvik i system, noe som nødvendigvis ikke er så enkelt. Men vi klarte å doble omsetningen fra 2018 til 2019. Utsiktene for å gjøre det i 2020 var også gode, men så smalt det.   

Med leveranse til storhusholdning som kjernen i virksomheten, traff pandemien hardt. Men de dreide fokuset mer i retning av dagligvarehandel – og de klarte med det å vokse også i annerledes-årene 2020 og 2021.  

AVVIK I SYSTEM: Lars-Kristian og Daniel ser på samarbeidet som en mulighet til å sette et avvik i bransjen i system.

Nyter allerede godt av Nordea-samarbeid

Plateful har full fart fremover. Nå jobber de med å utvikle innkjøpsplattformen sin, for å forenkle dialogen med leverandører ytterligere. Slik skal matens vei til kunden bli enda kortere.   

– Vi håper å vokse videre sammen med Nordea. Det er en unik mulighet for vår del, sier Lars-Kristian.   

– Nordea ble Platefuls hovedbank ved årsskifte, i forbindelse med at Nordea Startup & Growth evnet å løse et økt arbeidskapitalbehov med en kassakredittramme 50 prosent garantert av EIF (The European Investment Fund), sier Maiken Selmar Luhr i Nordea.  

 Dette er viktig for selskapet i den vekstfasen de nå er i. Lars-Kristian forteller om et grundig forarbeid før samarbeidet ble formalisert.   

  – Det har vært en verdifull prosess hvor vi har måttet dokumentere mye og gjennomgå konseptet vårt, tallene og prognosene våre, tankene om videreutvikling og hvordan vi skal snu oss om ting ikke går etter planen, sier Plateful-lederen.  

  – Det er noe vi nyter godt av. Mange av tallene vi utarbeidet i denne prosessen, jobber vi med i dag. Det er KPI-er og tanker om hvordan vi skal utvikle oss videre.  

Innsikt
Bærekraft