09-10-2023 12:54

– Må til enhver tid være oppdatert på makro- og mikronivå

Linn Helene Eileng Yver er porteføljeforvalter i Nordea Asset Management. – Som forvalter av lavrisikofond er vi ikke på jakt etter vinnerne, men søker heller å unngå taperne, sier hun.
linn asset
Linn Helene Eileng Yver er porteføljeforvalter i Nordea Asset Management. Sammen med fem kolleger forvalter hun verdier for rundt 135 milliarder kroner på vegne av Nordeas kunder.

Nordea er Nordens største kapitalforvalter med over 4000 milliarder kroner. Men hvem er det som arbeider med forvaltning og som styrer hvilke investeringer som gjøres i fondene? I en miniserie fremover vil vi snakke med ulike eksperter som forvalter for Nordea Fondene. 

Sammen med fem kolleger i det norske renteteamet forvalter Linn Helene Eileng Yver verdier for rundt 135 milliarder kroner på vegne av Nordeas kunder. 

– Veldig forenklet kan man kanskje si at jobben din går ut på å håndtere daglige strømmer av penger og plassere dem på best mulig måte i rentemarkedet?

 Det er helt riktig. Vi forvalter Nordeas norske obligasjonsfond, altså rentefond som investerer i obligasjoner i norske kroner. Vi forvalter også to nordiske fond, som ikke bare investerer i norske kroner, men også annen valuta med fokus på nordiske utstedere. Vi analyserer og vurderer alle utstedere, og bestemmer sammen i teamet hvem vi kan investere i, og hvor lang risiko vi kan ta i hver utsteder. Vi diskuterer også hvilke sektorer vi bør vekte opp eller ned i porteføljene, og hvor mye risiko vi skal ha mot renter og kreditter i teamet. 

Linn Helene Eileng Yver

Alder: 43
Utdannelse: Samfunnsøkonom
Stilling: Porteføljeforvalter, Nordea Asset Management 
Antall år du har vært i stillingen: 11 år
Antall år i Nordea: 16 år
Fritidsinteresser: Gå på fjellturer med familien


 Kan du fortelle litt mer om hvordan dere vurderer risiko ved kjøp eller salg? 

– Vi har cirka 150 utstedere på vår positivliste. Vi investerer utelukkende i lav risiko, men med god langsiktig avkastning. Det er ikke slik at vi absolutt må finne vinnerne, men unngå taperne, såkalte «fallen angels». Vi selger oss raskt ut om vi tror det kan bli et likviditetsproblem. Et eksempel er svenske eiendomsobligasjoner som har falt mye i verdi. Det høres kanskje ut som en selvfølgelighet, men vi vil unngå involvering i obligasjoner der det oppstår likviditetsproblemer. 

– Hvordan jobber dere for å unngå nettopp dette? 

– Mye av tiden går til å følge med på å prøve å forstå markedet. Det er store summer som kan flyte inn og ut av fondene, samt alltid et behov for å refinansiere plasseringene. Vi må til enhver tid være oppdatert på både makro- og mikronivå, og det er jo helst tiden som ikke alltid strekker til. Men da er det fint å være i et team hvor vi kan oppdatere hverandre og diskutere på daglige møter. I tillegg har vi utviklet egne modeller og analyser som gjør det lettere å ta gode og rasjonelle valg. 

– Hvilke egenskaper tenker du er de viktigste for å være god i jobben som porteføljeforvalter? 

– Det er viktig å være nysgjerrig, analytisk og å ta pulsen på markedet. 

Fakta om Fond:

  • Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. 
  • Som fondssparer kjøper du andeler i fondet og får avkastning etter hvor mange andeler du eier. Han eller hun som følger opp fondet, kalles en fondsforvalter.
  • Forvalteren følger med på markedet og kjøper og selger investeringer til fondet. Forvalterens målsetning er å oppnå best mulig avkastning. 
  • Du finner oversikt over alle våre fond i Fondslisten.