01-06-2023 14:42

– Mange har begynt å tenke smartere rundt sparepengene sine

Tidene er blitt tøffere for mange det siste året. Rentene stiger og prisene på mat, strøm og drivstoff har økt jevnt og trutt. Det gjør at mange er enda mer bevisste på at de må spare litt der de kan. 

Mats Sandvik, sparesjef i Nordea.

– Det at renter og priser har steget har medført at folk har blitt mer oppmerksomme og bevisste på viktigheten av å en økonomisk buffer. Vi opplever nå at flere ønsker å komme i gang med sparetiltak som kan gjøre den fremtidige økonomien mer robust, sier Mats Sandvik, sparesjef i Nordea.

De merker nå en endring i hvordan folk flest sparer.

– Flere og flere sparer nå både i fond og på konto, mens det historisk har vært mer av sistnevnte. Dette tror jeg skyldes sparebølgen som kom i kjølvannet av koronavirusutbruddet der rentene gikk rett i gulvet, som førte til at vi måtte tenke alternativt for å få avkastning på sparepengene.

Han påpeker at det er ulike ting som er viktig å tenke på, avhengig av hvor lang sparehorisont man har. Dersom man har en relativt kort horisont, er det viktig å tenke trygghet og at pengene er tilgjengelig på kort tid uten at det er risiko for større svingninger i verdien på sparepengene.

– Når man sparer langsiktig har man betydelig større sannsynlighet for å oppleve en vesentlig bedre avkastning over tid ved å sette pengene i arbeid, og da er det viktig å tenke på at tiden er din venn, påpeker Sandvik.

– Hvordan sparer du selv da? 

– For min egen del sparer jeg alt som er langsiktig i fond, og  gjelder hele familien: meg selv, kona og barna. Det jeg har behov for på kort sikt står riktignok på konto, for da ønsker jeg å ha pengene mest mulig tilgjengelig og samtidig unngå at verdien svinger. I tillegg har jeg alltid en buffer til uforutsette utgifter, og den er som regel på to til tre månedslønner, sier han. 

Får mange henvendelser om pensjonssparing

Stadig flere ringer nå til banken og vil snakke om hvordan de bør spare til pensjon.

– Mange har begynt å tenke litt smartere rundt sparepengene sine. Vi opplever at flere og flere av kundene våre ønsker å snakke med oss om pensjon, og da spesielt med tanke på å få mest mulig ut av Egen Pensjonskonto.

Kundene er også blitt mer oppmerksomme på hvor pengene de sparer er investert. Sparesjefen viser til at kundene er bevisste når det kommer til bærekraft. Flere og flere sier de ønsker at bærekraft skal være en del av ligningen i spareløsningen.

– Noen vil kanskje tenke at vå spare i fond høres skummelt ut , hvem passer det egentlig for?

– Fond passer for alle, det handler kun om å finne riktig risikonivå basert på økonomisk situasjon, behov og risikovilje. Det finnes fondsløsninger for alle.

Samtidig er tradisjonelle spareformer som innskudd på sparekonto blitt stadig vanligere.

– Innskudd har blitt mer attraktivt i takt med høyere renter, men samtidig er fortsatt investeringsviljen til stede, da det også har gitt utslag i høyere forventningsestimater ved fondsinvesteringer.

Denne trenden viser seg også i sparing i kombinasjonsfond og rentefond. Kombinasjons- og rentefond er nå mer attraktive enn på lenge i kraft av høyere renter. Samtidig ønsker mange kunder å balansere risikoen i større grad enn å være med på alle opp- og nedturene i aksjemarkedet.  Da er de nevnte fondstypene gode alternativ.

– Går det an å spare i fond selv om man har kortere horisont enn 5 år?

– Ja, men i og med at tidshorisonten er avgjørende for risikoen, bør risikoprofilen tilpasses etter tidsperspektivet.

Gode råd er ikke dyre

I en tid der det meste er blitt dyrere så er gode råd viktigere enn noensinne. Den fremtidige verdien av de valgene som tas i dag er på kort tid blitt viktigere for kundene. Dette gjelder både de som har plasserbar formue og de som i utgangspunktet merker at hverdagslikviditeten er blitt betydelig innskrenket.  

Her er sparesjefens fem huskeregler: 

  • Verdien av å ha en buffer er ekstremt tydelig nå som det er vanskeligere med større innhugg i hverdagslikviditeten – her har vi som bank et ansvar for å veilede våre kunder slik at de har en robust økonomi uavhengig av rente/prisvekst
  • Barn – mange kjenner på at barna kommer til å trenge en startkapital som er høyere enn tidligere – både grunnet boligprisvekst samt et kostnadsnivå som er høyere. Her etterspør våre kunder god rådgivning rundt framtidsplanlegging for barn – og jo tidligere man starter jo enklere er det å nå målene her
  • Pensjon – alle som er ansatt i det private har EPK (Egen pensjonskonto). Her er et bevisst forhold til hvordan denne forvaltes blitt en av de beste samtalene vi har med våre kunder. Et valg her koster ingen likviditet, men kan bety veldig mye den dagen du trer av. Her tør vi påstå at dette kan være den viktigste samtalen du tar med banken på lang tid.
  • Fleksibilitet/likviditet – i en tid der det er mye usikkerhet er det viktigere for våre kunder med opplevd fleksibilitet og likviditet i plasseringene. VI ønsker både nye og eksisterende kunder med formue velkommen til en viktig prat om trygge og gode valg som ivaretar hverdag og fremtid.
  • Familie/Arv/Generasjon – dette er spørsmål som aldri går av moten, og som ikke nødvendigvis berøres av hverken usikkerhet eller marked. Men – gode råd og tilpasning her oppleves viktigere i en tid der usikkerheten er større. Vi har ekspertisen og rådgiverne til å håndtere dette på en solid måte.
Pensjon og sparing