04-09-2023 10:45

Nordea i Shanghai: Alt under ett tak for nordiske selskaper i Kina

Nordiske selskaper som har virksomhet i Kina, kan ha store vanskeligheter med å få tilgang til lokal finansiering, særlig små og mellomstore bedrifter. Et selskap trenger kanskje lån fordi det må bygge en fabrikk eller kjøpe nytt utstyr til virksomheten i Kina, men kinesiske banker vil sjelden låne ut penger til utenlandske selskaper de ikke kjenner. Her kommer Nordeas Shanghai-kontor inn i bildet.
Angela Tu, branch manager Shanghai
Angela Tu, Nordeas general manager i Shanghai.

– Siden vi kjenner disse selskapene, eller de nordiske morselskapene, kan vi kan vi hjelpe dem med å skaffe finansieringen de ikke får i det lokale markedet, sier kontorets daglige leder Angela Tu.

Kontoret nådde nylig en viktig milepæl da det sluttet seg til Kinas betalingsinfrastruktur (CNAPS) og lanserte den digitale banktjenesten Netbank International (NBI) for kundene. Den nye infrastrukturen gjør at kontoret nå kan tilby kunder i Kina alle typer banktjenester – ikke bare finansiering, men også dagligbanktjenester, som inn- og utbetalinger i alle valutaer.

– Takket være tilslutningen til CNAPS og integreringen med NBI kan vi nå tilby kundene våre et mer helhetlig produkttilbud og flere Cash Management-løsninger, sier Angela.

Dette tilbyr vi

Shanghai-kontoret tilbyr et stort utvalg banktjenester og -produkter, inkludert:

Finansiering

  • Finansiering av arbeidskapital og utstyr og finansiering gjennom eksportfinansieringsselskap for innenlandske kinesiske kjøpere

Trade Finance

  • Bankgarantier, eksportfinansiering, leverandørfinansiering og fakturabelåning

Cash Management-løsninger

  • Tilgang til Netbank International hvor som helst og når som helst
  • Overføring via NBI av både utenlandsk og lokal valuta

Valuta

  • Valutaspot- og derivattransaksjoner
  • Tilgang til Nordeas verktøy, rapportering og rådgivning
 

Bygger bro over kulturkløften

Nordeas Shanghai-kontor ble åpnet i 2008 og har dype røtter i det kinesiske markedet. Høyt kvalifiserte og erfarne medarbeidere hjelper med rådgivning og unik innsikt i kinesiske forhold, lokal markedspraksis og regler i den kinesiske banksektoren. Den sterke tilknytningen til Norden og medarbeidernes tverrkulturelle bakgrunn er også med på å bygge bro over eventuelle kulturelle eller språklige barrierer som kan oppstå i forbindelse med finansiering av virksomhet i Kina.

Det kan for eksempel være hvis et selskap trenger lån for å bygge en ny fabrikk eller nytt utstyr eller skaffe kreditt for å dekke behovet for arbeidskapital.

– Vi hjelper også stadig flere selskaper med trade finance, sier Angela. – Det er en god blanding. Mange kunder velger også å handle valuta og plassere innskudd hos oss i stedet for hos kinesiske banker. Hos Nordea får de en egen kundeansvarlig og et kundeserviceteam som kan hjelpe dem på daglig basis.

Nordeas team i Shanghai.

Gir veiledning i lokale regler

Kundene har mange ulike spørsmål om alt fra skatt, lønn til medarbeiderne, utbytte, internprising og finansiering av datterselskaper til hvordan man får en optimal kapitalstruktur. Siden Kinas finanssektor ikke er et fritt marked, finnes det mange lovkrav, spesielt knyttet til valuta.

– Nyankomne og andre kunder synes ofte det er veldig nyttig å lære om det kinesiske markedet fra et kinesisk ståsted. Vi kan gi dem det lokale perspektivet og forklare relevante kinesiske lover og regler, sier Angela.

Nordea er en av få nordiske banker som har kontor i Kina, etter at flere har forlatt markedet de siste årene. Vi fortsetter å investere i fremtiden vår i Kina med den nye infrastrukturen og et utvidet produkttilbud. Shanghai-kontoret er tett integrert med resten av Nordea-konsernet, og målet er å være den ledende banken for nordiske selskaper med virksomhet i Kina.

 

Kontakt oss

Finn ut mer om Nordea i Shanghai.

Kontakt oss:

Angela Tu, General Manager
E-post: angela.tu [at] nordea.com

Besøksadresse:

Nordea Bank Abp / Shanghai branch
Unit 2701-2703, 27th Floor, Tower 2
Jing An Kerry Centre, No.1539 West Nanjing Road

Telefon +86 21 63405 111

Børs og investering
Forretningsvekst
Innsikt