15-02-2023 07:00

Nordea inngår samarbeid med Normative – enklere for bedrifter å måle utslipp

Globalt har vi nå satt i gang den mest omfattende omstillingen noensinne for å nå målet om en karbonnøytral verden innen 2050. Det innebærer at alle bedrifter må måle og begrense sin egen påvirkning på klimaet - en komplisert og tidkrevende oppgave. Vi har derfor inngått et samarbeid med selskapet Normative for å gjøre det lettere for kunder å måle utslipp fra egen drift.
Anniken Ekås og Kristian
Anniken Ekås i Nordea og Kristian Rönn fra Normative.

Gjennom både intervjuer og kundeundersøkelser ser vi at kundene våre ønsker støtte i arbeidet med å bli mer bærekraftige. Fremfor alt har de gitt uttrykk for at de trenger et digitalt verktøy de kan bruke til å måle og rapportere karbonavtrykket sitt til interessenter i verdikjeden, blant annet kunder og investorer.

I forbindelse med et internt innovasjonsprogram der medarbeidere i Nordea fikk i oppgave å identifisere et problem, og jobbe med en løsning, inngikk vi et samarbeid med Normative. De spesialiserer seg på karbonrapportering og er i tillegg også den offisielle programvareleverandøren til FN-støttede SME Climate Hub.

Sammen med Normative gjør vi det lettere for bedriftskunder å måle utslipp fra egen drift

Vi har inngått et offisielt samarbeid med Normative, som betyr at Nordeas kunder får tilgang til Normatives gratis karbonkalkulator, Business Carbon Calculator. Kalkulatoren er utviklet for små og mellomstore bedrifter. Normative har også en løsning for større selskaper med mer sammensatte behov. Her kan kundene få detaljerte rapporter og hjelp av Normatives klimaeksperter til planlegging av utslippsreduksjoner.

Vi hører fra kundene våre at de gjerne ønsker konkrete og praktiske verktøy for å jobbe med bærekraftsrapportering i virksomheten sin. Ved hjelp av Normative sin utslippskalkulator vil de være bedre rustet til dette arbeidet.  

Anniken Ekås, bærekraftsansvarlig for bedriftsmarkedet i Nordea

 

 -  Nordea har som mål å bli den ledende banken på bærekraft i hele Norden, og dette krever at vi klarer å levere de løsninger og tilbud som kan støtte kundene våre i sitt bærekraftsarbeid. Vi er derfor stolte av å endelig kunne tilby Normative sin løsning til våre kunder også i Norge, slik at vi sammen kan jobbe mer målrettet og konkret mot et lavutslippssamfunn, sier Anniken Ekås, bærekraftsansvarlig i bedriftsmarkedet i Norge. Videre fortsetter hun: Vi hører fra kundene våre at de gjerne ønsker konkrete og praktiske verktøy for å jobbe med bærekraftsrapporerting i virksomheten sin. Ved hjelp av Normative sin utslippskalkulator vil de være bedre rustet til dette arbeidet.  

Gjennom samarbeidet med Nordea håper vi at flere selskaper starter omstillingen til en mer bærekraftig drift. 

Kristian Rönn, medgründer i Normative. 

 - Bedrifter trenger håndfaste verktøy i arbeidet med å måle og redusere karbonutslipp fra egen drift. Med Business Carbon Calculator blir det lettere for bedrifter å gjøre det rette. Gjennom samarbeidet med Nordea håper vi at flere bedrifter vil jobbe for en omstilling til en mer bærekraftig virksomhet, sier Kristian Rönn, som er leder og medgründer av Normative.

Etter en vellykket lansering i Sverige, står Norge for tur, og planen er å rulle ut løsningen til de andre nordiske landene etter hvert.

Vellykket pilotprosjekt i Sverige

I andre kvartal i 2022 ble det gjennomført et vellykket pilotprosjekt med utvalgte kunder for å sikre at kundene opplevde Normatives kalkulator som nyttig. Det var tydelig at kalkulatoren dekket et etterlengtet behov, og flere av pilotkundene ville anbefale løsningen videre. Pilotkunden STIGA sier blant annet at de har fått bedre oversikt over utslippene sine, og det er dermed lettere å prioritere tiltak. 

 – Tidligere har vi i STIGA Sports hatt fokus på materialer og vareproduksjon, men med støtte fra Normative og karbonkalkulatoren har vi nå bedre oversikt over de samlede utslippene fra hele virksomheten, inkludert leverandørleddet. Det gjør det lettere å prioritere og forbedre arbeidet med å gjøre STIGA Sports mer bærekraftig, sier Ninni Pramdell, CFO i STIGA Sports.

Normative forenkler utslippsrapportering

  • Normative har jobbet med karbonrapportering siden 2014 og er den offisielle programvareleverandøren til FN-støttede SME Climate Hub. SME Climate Hub har allerede hjulpet flere tusen små bedrifter med å sette i gang arbeidet mot netto nullutslipp. Samarbeidet innebærer at bedrifter følger initiativet Science Based Targets (vitenskapsbaserte mål), organisasjonen CDPs rammeverk for små og mellomstore bedrifter og FNs kampanje Race to Zero
  • Nylig sikret Normative 31 millioner euro i ny kapital gjennom en emisjon av B-aksjer. Emisjonen ble arrangert av venture capital-selskapet Blume Equity, som har fokus på vekstselskaper som jobber med klimateknologi. Normative fikk også tildelt et stipend fra Google.
Bærekraft
Innsikt