23-09-2021 14:21

Nordea lanserer grønne termininnskudd for bedriftskunder

Med Grønt termininnskudd kan bedrifter bidra i omstillingen til det grønne skiftet og fremme bærekraftsmål gjennom å investere overskytende likviditet i grønne prosjekter. Dette kan blant annet være innenfor fornybar energi, energieffektivitet, grønne bygninger, forurensningsvern og -kontroll, lavutslippstransport og bærekraftig forvaltning av levende naturressurser.
Windmills
 • Nå kan bedriftskunder plassere overskytende likviditet i Nordeas Green Asset Pool, som er kapital øremerket klimavennlige prosjekter. På den måten bidrar man til finansiering av grønne og bærekraftige prosjekter.
 • Produktet tilbys med en fast rente i en fast avtalt periode. Renten er høyere enn for ordinære termininnskudd.
 • Som bedriftskunde kan dere støtte flere av FNs klimatiltak og overgangen til en ren, energieffektiv og miljømessig bærekraftig økonomi.
 • Med grønne termininnskudd kan dere integrere bærekraft i bedriftens treasury-aktiviteter.
 • Produktet er godt egnet for selskaper med begrensede muligheter for investering i miljøvennlige prosjekter, og som foretrekker å investere overskytende likviditet i innskudd i stedet for omsettelige verdipapirer.

Grønne termininnskudd er forhåndsdefinerte fastrenteinnskudd med en varighet på mellom 95 og 180 dager. Midlene plasseres i Nordeas Green Asset Pool, og finansierer prosjekter i en sektor som overholder bærekraftkriteriene i Nordeas Green Bond Framework. Dette er et rammeverk basert på Green Bond Principles (GBP), som publiseres av International Capital Markets Association (ICMA).

Fordeler ved grønne termininnskudd:

 • Få en stabil og forutsigbar avkastning der renten som tilbys er høyere enn ved vanlig termininnskudd.
 • Følger samme prosess som for vanlige termininnskudd.
 • Bidrar positivt til grønn omstilling.
 • Viser frem bedriftens bidrag til en lavkarbonøkonomi og grønn økonomi. Det grønne innskuddet kan brukes i bedriftens ESG-rapportering og kommunikasjon.

Tidspunktet er riktig

Grønne termininnskudd lanseres på et tidspunkt der flere bedriftskunder er mer bevisste på hvor viktig investeringer med bærekraftig fokus er, og at de ønsker å allokere lang- og kortsiktige investeringsporteføljer i finansielle løsninger som påvirker miljø og samfunn på en positiv måte.

– Grønne termininnskudd er et ESG-produkt som lett kan integreres i en cash management-prosess. Produktet utfyller det eksisterende cash management-tilbudet vårt og understøtter bankens rammeverk for grønne obligasjoner. Bedriftskundene våre kan bruke det til å kommunisere arbeidet sitt med klimavennlige investeringer, sier Morten Ristvedt, leder for Large Corporates & Institutions i Norge.

– Når vi som bank tilrettelegger for at bedriftskunders overskuddslikviditet blir plassert på en måte som støtter bærekraftsmål, er det en vinn-vinn-situasjon på alle måter. Nordea er allerede ledende innen grønn og bærekraftig finansiering, og jeg er stolt over at vi nå også kan tilby cash management-produkter som fremmer dette arbeidet, sier Anne Schult Ulriksen, leder for ESG i Large Corporates & Institutions i Nordea.

Nordeas Green Asset Pool kan omfatte lån til selskaper, organisasjoner og prosjekter som støtter overgangen til en energieffektiv og miljømessig bærekraftig økonomi – samtidig som det bidrar til at bedriftskundene kan nå egne bærekraftsmål.

Nordea ønsker å hjelpe bedriftskunder med overgangen til en mer bærekraftig drift ved å benytte all vår kunnskap og ekspertise når vi tilbyr bedriftskunder råd, strategi og finansieringsforslag knyttet til ESG.

Kort om grønne termininnskudd:

 • Minimum innskuddsbeløp NOK 5 000 000.
 • Avtaleperiode mellom 95 og 180 dager.
 • Pengene fra grønne termininnskudd brukes til å finansiere klimavennlige prosjekter.
 • For hver krone som settes inn, settes tilsvarende beløp i en klimavennlige utlånsportefølje som støtter fornybar energi (solenergi, vindkraft m.m.), bærekraftig skogbruk, bærekraftig forvaltning av naturressurser, grønne bygninger med sertifisering og mer.
 • Nordea leverer en miljørapport ved terminens slutt for å vise innskuddets klimagevinst.
Innsikt