28-02-2024 12:32

Nordea og Gjensidige Forsikring signerer ny samarbeidsavtale

Nordea inngår distribusjonssamarbeid med Gjensidige om forsikringstjenester for tre nye år.
nordeagjensidige
Foran fra venstre: Geir Holmgren, konsernsjef Gjensidige, Ingun Ranneberg-Nilsen, direktør, leder Partner Norge, Randi Marjamaa, leder for personmarkedet og landsjef i Nordea Norge, Tor-Egil Nedrebø, direktør for personmarkedet Nordea Norge og Ida Guldberg, direktør, leder salg Norge. Bak fra venstre: Per Øivind Fuhr, partnersansvarlig og Odd Hultmann, direktør for personmarkedet Nordea Norge.

Gjensidige er Norges største forsikringsselskap, mens Nordea er største bank i Norden. Avtalen innebærer at kunder i Gjensidige Forsikring får tilgang til banktjenester fra Nordea, og kunder i Nordea får tilgang til forsikringstjenestene hos Gjensidige. 

– For både Gjensidige og Nordea er det svært viktig å være en trygg partner med høy kundetilfredshet. Vi er opptatt av å ha et bredt verditilbud, og vi opplever at våre kunder etterspør forsikring som en del av den økonomiske rådgivningen. Derfor er Gjensidige Forsikring et naturlig valg for oss, sier Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet og landsjef i Nordea Norge. 

Begge parter har store forventninger til samarbeidet og kommer til å utvikle det videre. Gode kundeopplevelser står helt sentralt hos både Gjensidige og Nordea. 

– Vi er veldig fornøyde med å fortsette det gode samarbeidet med Nordea, sier konsernsjef Geir Holmgren i Gjensidige. 

– Det er viktig for begge selskapene å skape gode kundeopplevelser med ledende digitale løsninger og faglig sterke rådgivere, noe som skaper et sterkt fundament for et meget godt og velfungerende samarbeid. Erfaringene viser at samarbeidet er det til det beste for kundene, der vi legger vekt på å kunne tilby de beste produkter og tjenester også fremover, sier han. 

Avtalen mellom selskapene er fornyet for tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. 

– Vi ser frem til å fortsette å spille hverandre gode. Vi skal være en aktør som har suverene digitale løsninger, men som også gir skreddersydd rådgivning basert på den enkelte kundes behov. Der er Gjensidige en perfekt match for oss. Nordea er eksperter på bank og Gjensidige er eksperter på forsikring. Selv om de må forholde seg til to selskaper, vil vi gjøre det enkelt å manøvrere mellom dem, sier Marjamaa.