Robert Næss

10-03-2023 11:19

Nordea til topps i kåring av beste aksjefond

Nordea og forvalter Robert Næss er igjen kåret til vinner i kategorien beste globale aksjefond av analyseselskapet Morningstar.
Forvalter Robert Næss

Det er fondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk som rangeres høyest i kategorien Beste globale aksjefond som markedsføres i Norge. Kriteriet for kåringen er hvilke fond som har best risikojustert avkastning siste år, og på lengre sikt.

Ingen norske fondsforvaltere har de siste fem årene truffet bedre i det globale aksjemarkedet når man tar hensyn til risiko enn dette fondet ifølge Morningstar.

– Dette er et fond som leverer god avkastning over tid, og som har vunnet mange priser tidligere. Fondet er et av våre aller meste populære og med god grunn, sier leder for Nordea Fondene, Nicolay Eger.

Til sammen forvalter fondet 29 milliarder kroner fra norske kunder, dersom man tar med søsterfondet Nordea Stabile Aksjer Global. Hemmeligheten er å holde en kjedelig profil, forteller forvalter Robert Næss.

– Ja, det vi gjør er å identifisere aksjer som har lav risiko og samtidig har vist stabil fortjeneste og kursutvikling over tid. Kall det gjerne kjedelige aksjer, sier Næss.

Like fullt har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem årene på 9,3 prosent. 

Det er en vedtatt sannhet at forventet avkastning i et fond øker med risikoen som blir tatt. Nordea Norge Stabile Aksjer Global Etisk er et bevis på det motsatte. At et fond som over tid har hatt lavere risiko enn markedet, og samtidig har utviklet minst like bra, utfordrer etablerte aksjeteorier.

Fondet er underlagt spesifikke bærekraftskriterier, og følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

– Det har vært store svingninger i aksjemarkedene det siste året, og vi kan stå overfor en krevende periode i verdensøkonomien. Men vi ser fortsatt et godt utgangspunkt for å kunne levere god avkastning med selskaper som har lav verdsettelse og robust inntjening, sier Næss.


*Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 

Børs og investering