10-10-2023 14:48

Rentetoppen kan være nådd

Prisveksten overrasker med lavere vekst enn forventet. Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen tror det betyr at Norge Bank har nådd rentetoppen.
Kjetil Olsen 6

I de siste inflasjonstallene fra Statistisk sentralbyrå har veksten i prisene dempet seg mer enn det som var forventet. Det gjør at Kjetil Olsen nå tror styringsrenten til Norges Bank har nådd toppen.

– Vi tror ikke styringsrenten blir satt opp i desember etter dette tallet. Det har vært usikkerhet rundt prisveksten, og med en såpass stor overraskelse på nedsiden som vi ser her, tror vi ikke det blir flere renteøkninger fra sentralbanken, sier han.

Høyeste rentenivå siden 2008

Styringsrenten fra Norges Bank har blitt satt opp en rekke ganger siden Norges Bank begynte å heve renten høsten 2021. Dagens styringsrente på 4,25 prosent er den høyeste fra Norges Bank siden 2008. Men det kan også bli det høyeste nivået den vil nå for denne gang.

– Toppen for prisveksten ligger bak oss, men det er en stund til inflasjonen kommer tilbake til målet på 2,0 prosent, sier Olsen.

Norges Bank har som mål at prisveksten skal ligge rundt 2,0 prosent over tid. Kjerneinflasjonen, hvor strøm og andre energivarer er unntatt, ligger fortsatt nær 6 prosent. Det kan med andre ord ta tid før rentene begynner å falle igjen.

– Ja, vi tror renten vil bli liggende på dagens nivå en stund og trolig gjennom 2024. Men fra tidlig 2025 tror vi Norges Bank vil presentere rentekutt, sier Olsen. 

– Trangere for folk

Dagens rentenivå har en klart innstrammende effekt på nordmenns forbruk, ifølge Olsen. 

– De første to prosentpoengene gjorde at Norges Bank reverserte den effekten av pandemien hvor mange fikk en veldig romslig økonomi, og så har de neste to prosentpoengene hatt en innstrammende effekt hvor folk må kutte i forbruk og være mer bevisst. Samlet sett klarer de fleste seg greit, men det har blitt trangere for folk, sier han.

Det er mange faktorer som spiller inn når Norges Bank skal sette styringsrenten, og fortsatt er det usikkerhet rundt veien videre, understreker sjeføkonomen.

– Norges Bank er også avhengig av hva andre land gjør med sin rente, i tillegg til de effektene vi ser på norsk økonomi. Så det er fortsatt usikkerhet her, og vi kan bli overrasket begge veier, sier han.

Norges Bank har sine neste rentemøter 2. november og 14. desember.

Klikk på linken under og lytt til podcasten «Nordea Markets fra innsiden» med Kjetil Olsen og Lars Mouland.

We wanted to show you a Spotify but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent