23-06-2022 10:54

Samtalte om et forbedret pensjonssystem

I forrige uke inviterte Nordea Liv til panelsamtale om utredningen "Et forbedret pensjonssystem". Utredningen har evaluert pensjonsreformen og sett på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets sosiale- og økonomiske bærekraft.
d
Øverst fra venstre Hans-Erik Lind, Axel West Pedersen, Kristin Diserud Mildal og Finn Olav Haga

For å diskutere rapporten var følgende deltakere invitert:

Hans-Erik Lind, Direktør for Nordea Liv
Axel West Pedersen, Professor og medlem av pensjonsutvalget
Kristin Diserud Mildal, Direktør for pensjon og forsikring NHO
Finn Olav Haga, Sekretær i LO stat

Presenterte hovedpunktene i rapporten

Aldringen av befolkningen medfører at offentlige finanser stilles overfor store utfordringer i årene fremover. Utfordringene knytter seg særlig til pensjonssystemets langsiktige bæreevne. Det ble derfor innført en pensjonsreform i 2011, som pensjonsutvalget har evaluert.

Rapportens hovedpunkter ble presentert av medlem av pensjonsutvalget, professor Axel West Pedersen. 

- Utvalget har beskrevet pensjonssystemet og evaluert om de langsiktige målene i pensjonsreformen kunne nås. Vi har og sett på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft uttalte han. 

Må jobbe lengre

En av utvalgets sentrale anbefalinger er at aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet, i takt med økningen i levealderen. Utvalget foreslår at dette gjennomføres ved å knytte aldersgrensene i pensjonssystemet til det utvalget kaller normert pensjoneringsalder. 

Hans-Erik Lind minte om at dette er et positivt problem, da grunnen til at vi jobber lenger er at vi lever lenger:

- Skal vi se historisk på dette så har vi en mye lengre pensjonstilværelse idag enn da man skapte pensjonssystemet. Det er nettopp denne utfordringen utvalget prøver å løse at man skal få økonomien til å gå opp uten at det skaper store sosiale forskjeller i pensjonisttilværelsen sa han.

Helhetlig tilnærming

I tillegg til ytelsene fra det offentlige består pensjon av ordninger i private bedrifter og det som legges opp til av ordninger for individuell sparing.

 -  Fra leverandørsiden er vi opptatt av at disse tre pillarene må henge sammen. Det er viktig at det er stabilitet og forutsigbarhet i pensjonssystemet slik at den enkelte ikke føler usikkerhet på hva de sitter igjen med den dagen de skal gå av med pensjon avslutter Lind.

Pensjon og sparing