16-02-2023 11:04

– Selskaper som satser bærekraftig, kommer til å vokse

Sterke økonomiske muskler som drar i riktig retning, er alfa og omega for det grønne skiftet. Disse musklene vil det norske investeringsselskapet Verdane vise, med et av Europas største vekstfond for bærekraftige, teknologibaserte virksomheter i spissen – og med Nordens største bank, Nordea i ryggen.
Andreas Daae, Verdane og Peter Bäck, Nordea
Andreas Daae, Head of Capital Markets i investeringsselskapet Verdane verdsetter det gode samarbeidet med Peter Bäck, kundeansvarlig i Nordea.

– Vårt mål er å gjøre investeringer som bidrar til en bedre fremtid. Det må selvsagt være selskaper vi ser for oss vil ha en økonomisk vekst, men det skal ikke gå på bekostning av bærekraftperspektivet.

Det sier Andreas Daae, Head of Capital Markets i investeringsselskapet Verdane. Private equity-forvalteren har som mål å bygge opp en stor og bærekraftig portefølje. I fjor hadde selskapet i overkant av 43 milliarder kroner i kapital.

 

Våre beste funn er selskaper i vekst med fokus på digitalisering og dekarbonisering.

Andreas Daae, Head of Capital Markets i investeringsselskapet Verdane.

GRØNNE INVESTERINGER: Andreas Daae i Verdane jakter investeringer som kan gagne økonomien så vel som kloden.

Fond med bærekraftsmål

Som en spydspiss inn i den grønne satsingen opprettet Verdane i 2021 Idun-fondet.

For at bedrifter skal være aktuelle for fondet må de oppfylle minst ett av FNs bærekraftsmål. I tillegg må de godkjennes av en intern investeringskomite, som vektlegger hvorvidt selskapet har gode vekstmuligheter – og tar tilstrekkelig samfunnsansvar.

Nordea har bistått med en kredittfasilitet for fondet på 800 millioner kroner, og med det bidratt godt på vei med det viktigste banker kan gjøre inn i det grønne skiftet: å sikre kapital til bærekraftige investeringer. Det er Daae og Verdane svært godt fornøyd med.

Peter og gjengen rundt er veldig viktig for oss. De har høy finansiell ekspertise, enten det gjelder investeringer eller kreditt. 

Andreas Daae, Head of Capital Markets i investeringsselskapet Verdane.

Daae trekker også frem Nordea som en løsningsorientert samarbeidspartner, som er god til å levere kvalitet med korte frister.

GODT SAMARBEID: Andreas Daae (t.h.) i Verdane er svært godt fornøyd med det nære samarbeidet med Peter Bäck i Nordea.

2040-testen

Idun-fondet har i dag ni selskaper i porteføljen, samtlige med høye vekstambisjoner. Det er for tidlig å si hva som blir resultatet for fondet fremover, men Daae har stor tro på god vekst i selskapene i porteføljen.

– Selskaper som er gode på bærekraft, kommer til å vokse. Og vi tror de har gode forutsetninger for å lykkes, sier han og konkretiserer:

– Vi gjør våre investeringer etter 2040-testen, som betyr at vi vurderer om selskapet er drivedyktig og skalerbart inn mot en grønnere fremtid – om de vil øke i verdi både økonomisk og i et globalt perspektiv når vi skriver 2040.

Fond og konti med fokus på bærekraft

I Nordea kan du investere og plassere i flere typer fond og konti med bærekraftig fokus.

Bærekraftige kombinasjonsfond

Velg selv hvilken risikoprofil du ønsker ut ifra fordeling mellom aksjer og renter.

Nordea Stars-fond

Disse fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Nordea Liv Bærekraft

Les mer om porteføljene som er Nordeas mest solgte investeringsvalg med fokus på bærekraft.

Termininnskudd med klimafokus

Få en bedre rente enn ved ordinære termininnskudd. Midlene er øremerket prosjekter med en bærekraftig profil.

Satser på hjørnesteinsbedrifter

Et av selskapene som tikket av på samtlige av investeringsselskapets bokser, er Gjøvik-selskapet Topro, som ble en del av fondet i fjor.  Verdane eier nå selskapet sammen med det norske helsefondet Serendipity Partners, etter at Investinor solgte seg ut.

Hjørnesteinsbedriften i Innlandet er blant Europas ledende på markedet for bevegelseshjelpemidler. De er også den eneste på sitt felt som holder hele produksjonen i Europa – nærmere bestemt på Rambekk, noen få minutter fra Gjøvik sentrum. 

Produksjonen består i all hovedsak av rullatorer, med ulike funksjoner, form og farger. 

– Rullatorer er blitt som biler; i begynnelsen fantes det bare én type, og folk var fornøyd om de hadde en slik. Nå finnes det utallige modeller, og det er bare preferanser og økonomi som setter grenser, sier daglig leder i Topro, Asbjørn Eskild.

STORPRODUKSJON: Med hjelp av roboter kan Topro Industrier lage rundt 650 rullatorer i døgnet.

Ledende i Europa

Topro eksporterer i dag rullatorer til 25 land verden over. De har kontorer i Sveits, Danmark, Sverige og Tyskland. 

– Vi produserer rundt 650 rullatorer hver dag, og såpass må det være for at etterspørselen skal mettes, sier Eskild. 

Med rullatorene, og andre ganghjelpemidler, er Topros mantra at man skal kunne holde seg aktiv, selv med bevegelsesutfordringer.

Målet til Topro er å lage produkter hvor brukeren fortsatt er aktiv, og ikke bare synker ned i en stol når mobiliteten svekkes. På den måten kan mange både bo hjemme og leve som normalt lenger. 

Asbjørn Eskild, daglig leder i Topro

Han opplever at produktene kan øke livskvaliteten til mennesker og minske følelsen av ensomhet og isolasjon.

–  Det hjelper med enkle ting som å komme seg på butikken og ikke bare sitte alene hjemme – ting som holder mennesker aktive både i kropp og i hodet. 

I tillegg til rullatorer produserer bedriften både trappehjelpemidler, gåbord og andre nyttige hjelpemidler.

LOKAL PRODUKSJON: Daglig leder i Topro, Asbjørn Eskild, holder i det norskproduserte aluminiumet som brukes for å lage rullatorer. I bakgrunnen bærekraftsansvarlig Ingrid Lonar.

Skal kartlegge utslipp

Selskapet som ble etablert allerede i 1966, har de siste årene investert tungt i avansert robotteknologi.

– Med robotene har vi hentet hjem de leddene i produksjonen som en stund var satt til Asia, og dermed har vi også fått tilbake lokale arbeidsplasser.

Asbjørn Eskild, daglig leder i Topro

Med alle produksjonsledd satt til fabrikken på Gjøvik kan Topro også sikrer at rullatorene blir laget så energieffektivt og bærekraftig som mulig. 

All energibruk på fabrikken kommer fra vannkraft, aluminiumen i rullatorene er produsert på Hydros verk på Høyanger. Plastdelene lages av plastpellets som produseres i Sverige på 100 % fornybar energi.

– Vi skal kartlegge alle utslipp og avtrykket på naturen. Vår ambisjon er jo å bli sirkulær i alle ledd, men for å komme dit må vi først ha oversikt over hvor og hvordan vi kan forbedre oss, sier Ingrid Lonar, bærekraftsansvarlig i Topro.

Ingrid Lonar er ansatt som bærekraftansvarlig i Topro. Hun har ambisjoner om at selskapet skal bli sirkulært i alle ledd av produksjonen.

Gode relasjoner

Eskild i Topro legger ikke skjul på at Verdanes investeringer i bedriften har betydd mye for den bærekraftige satsingen deres.

 – Verdane er et selskap med mye ressurser og kompetanse, og vi har stor glede av å kunne lære av deres innsikt og kunnskap, særlig hva gjelder bærekraft, sier han. 

En annen viktig samarbeidspartner for Topro er Nordea. Eskild fremhever spesielt den nære relasjonen de har til kunderådgiver Elin Helene Vaag, på Nordeas kontor på Gjøvik.

– For oss er det viktig med en bank som kjenner oss, er tilgjengelige når vi har behov for det og som har lokalkunnskap, avslutter Eskild.

Slik hjelper Nordea med bærekraftig finansiering

I Nordea finnes det flere muligheter å finansiere spesifikke prosjekter med fokus på klima og miljø, eller lån som støtter en generell transisjon til mer bærekraftig drift. I tillegg finnes leasing av elektriske transportmidler som lastebiler og varebiler.

Les mer om hvilke bærekraftige valg for næringslivet vi tilbyr
Bærekraft
Innsikt