14-02-2022 10:08

Slik blir din privatøkonomi i 2022

Hva kan du forvente for privatøkonomien din i år, og hvilke grep bør du ta? Ifølge Nordea-ekspertene er det mange gode nyheter for den norske økonomien i 2022.
Mukadas Khan, Kjetil Olsen og Derya Incedursun står ved et bord og diskuterer
Finansiell rådgiver Mukadas Khan (t.v.), sjeføkonom Kjetil Olsen og forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea. Foto: Schibsted Partnerstudio

Hva vil påvirke økonomien din i året som kommer, og hvordan bør du forberede deg? Bør du spare mer for å klare økte strømutgifter, og bør du sette av mer til aksjesparing? Dette var blant temaene for samtalen mellom de tre Nordea-ekspertene Derya Incedursun, Kjetil Olsen og Mukadas Kristiansen. Vi samlet dem i Nordeas lokaler i Oslo for å diskutere hva vi har i vente, og hvilke grep du bør ta i din privatøkonomi for å være best mulig rustet fremover.

Tilbake til et normalt rentenivå

Ekspertene er helt samstemte i at vi i året som kommer skal tilbake til et mer normalt rentenivå:

– Nordeas prognoser har vært enda litt høyere enn Norges Bank. De kom med en ny prognose i midten av desember, som var enda litt høyere enn den som forelå tidligere, sier sjeføkonom Olsen.

– Nullrenten vi har hatt under pandemien har vært en rente for en økonomi i krise. Renten er fortsatt unormalt lav, og den skal opp. Vi må imidlertid huske på at rentene går opp fordi det går veldig mye bedre i økonomien, og fordi folk kommer tilbake i arbeid.

– I sum vil kjøpekraften for de aller fleste øke i år

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea

De tre ekspertene er skjønt enige om at det er all grunn til å være positiv når det kommer til både norsk økonomi som helhet og til privatøkonomien i år tross frykt for høye strømpriser og økt rente. FOTO: Schibsted Partnerstudio

De med lav inntekt er mest utsatt

Mukadas Kristiansen, som er leder for finansielle rådgivere, er ikke uenig, men poengterer at studenter, barnefamilier og de med lave inntekter nok vil rammes hardere i år:

– Økte priser på strøm og mat og høyere rente på boliglån vil nok merkes for mange, sier hun, og presiserer samtidig at redusert inntektsskatt for de med inntekt under 750 000 kroner er gode nyheter. Hun trekker også frem økt barnetrygd for barn under seks år som en god nyhet for barnefamilier.

Mukadas Kristiansen mener studenter, barnefamilier og de med lave inntekter vil kunne rammes hardere i år men at redusert inntektsskatt og økt barnetrygd vil kunne kompensere for mye av det. Foto: Schibsted Partnerstudio

Incedursun er enig i at lavinntektsfamiliene vil kunne merke de økte prisene i 2022:

– Regjeringen har kommet med noen tiltak for de som får bostøtte, men jeg tror nok at lavinntektsfamilier vil kunne merke det i langt større grad enn de som har en mer gjennomsnittlig inntekt, sier hun, og påpeker samtidig at vedvarende høye strømpriser ut året trolig vil ramme den gruppen ekstra hardt.

– Regjeringen har riktignok innført en ordning som hjelper nordmenn med å håndtere det rekordhøye strømprisene gjennom vinteren, men strømordningen er utformet slik at det fremdeles vil lønne seg å redusere strømforbruket sitt.

Flatere boligprisvekst er positivt – også for deg som eier

Mange boligeiere tenker at høy vekst i boligprisene er positivt, fordi nettoformuen deres øker. Faren med dette er imidlertid at det kan komme et boligkrakk, og Incedursun er helt tydelig:

– Det er positivt for alle at veksten i boligprisene normaliseres. Det gjør det enklere å komme inn på markedet, og vi unngår en potensiell krasj i boligmarkedet. Har vi supervekst over tid, vil det før eller siden stoppe, og da vil vi kunne se et bratt fall i boligmarkedet. Derfor er et sunt boligmarked positivt, både for de som ønsker seg inn i markedet, og for de som allerede eier bolig.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun er helt tydelig på at et normalisert boligmarked er positivt, både for de som ønsker seg inn på markedet, men også for dem som allerede eier egen bolig. Foto: Schibsted Partnerstudio

Dette bør du gjøre for privatøkonomien din i tiden som kommer

På spørsmålet om hvordan man bør forberede seg selv og privatøkonomien i 2022, trekker de tre ekspertene frem fire ting du bør gjøre:

1: Spar opp en buffer

Det klassiske rådet om at det er lurt å ha en bufferkonto gjelder fortsatt.

2: Sett opp et regnestykke

Regn ut allerede nå hvor mye de planlagte renteøkningene vil koste deg i år. Sett av litt ekstra dersom du kan, så har du pengene tilgjengelig når utgiftene øker. Da blir ikke overgangen like brå.

3: Gå gjennom forbruket ditt

Se gjennom kontoutskriftene i året som har gått, og få et klart bilde av hva du bruker penger på. Vurder hva du kan kutte. Strøm og mat må vi alle ha, men kanskje har du utgifter du ikke helt har oversikt over, som enkelt kan kuttes. Appen Nordea Wallet kan gi deg bedre oversikt her!

4: Spar langsiktig, og gjerne i fond

Aksjefond har historisk sett vært en langt bedre sparemåte for langsiktig sparing enn sparekonto. Incedursun trekker frem at dersom du sparer på konto, taper du i realiteten over tid, fordi innskuddsrenten er lavere enn inflasjonen. Det betyr at pengene dine går ned i verdi over tid.

Derfor har aksjefond historisk sett alltid vært en bedre spareform over tid. Det vil svinge, men om du sparer jevnt hver måned vil du også jevne ut svingningene i markedet. Det trenger heller ikke være store summer – selv en hundrelapp i måneden er bedre enn ingenting! Merk at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning.

Alt i alt er det mange gode nyheter

Ekspertene er helt enige om at det alt i alt stort sett er godt nytt for både norsk økonomi som helhet, og for din privatøkonomi, i år:

– De fleste er tilbake i jobb, og jeg vil si at det tross alt er det viktigste for de fleste, sier Kjetil Olsen.

Han trekker frem at vi aldri, noensinne, har hatt flere ledige stillinger i norsk økonomi enn akkurat nå. Derfor kommer vi til å se god lønnsvekst i år, og det er også derfor rentene øker: Fordi norsk økonomi er i ferd med å bli friskmeldt, og fordi det går bra.

Norsk økonomi har aldri hatt flere ledige stillinger enn akkurat nå. Sjeføkonom Kjetil Olsen sier at det vil gi god lønnsvekst og økte rentene. Foto: Schibsted Partnerstudio

Skreddersydde råd basert på din situasjon

Nordea vet at ingen mennesker er like. Derfor skreddersys rådgivningen etter dine behov og økonomiske situasjon. Hos Nordea treffer du rådgivere som er opptatt av å sette seg inn i din situasjon og gi deg gode råd om hvordan du kan strukturere økonomien, få mest ut av pengene dine, og som kan hjelpe deg å oppfylle boligdrømmen.

Enten du trenger hjelp med bolig, arv, sparing eller generell økonomi, får du personlig rådgivning basert på din økonomi og ditt liv. Rådgiveren er tilgjengelig når du har behov for det. Enten du har fast jobb, er selvstendig næringsdrivende eller bærer på en drøm om å starte din egen bedrift, kan du få den hjelpen du trenger hos Nordea.

Klikk her for å snakke med en av oss om din økonomi.

Privatøkonomi
Economic Outlook