Forbrukerøkonom Derya Incedursun
Foto: Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Slik sparer du best

Derya Incedursun

24-03-2023 13:16

I tøffere økonomiske tider er det ekstra viktig å ha en solid spareplan.

Med flere spareformer tilgjengelig, gjelder det å finne den som passer best for deg. Da bør du vurdere økonomien din, sparemål, og hvor mye risiko du tåler og er villig til å ta.

Her er en oversikt over ulike måter å spare på, sammen med tips for å hjelpe deg med å ta gode valg.

Mikrospar

Mikrospar lar deg automatisk spare små beløp jevnlig uten at det merkes i hverdagen. Dette gjøres ved at du sparer litt hver gang du betaler med bankkortet ditt. Det er enkelt å sette opp en avtale i nettbanken og ingen kostnader knyttet til tjenesten.

Det er viktig å merke seg at mikrospar ikke nødvendigvis gir den høyeste avkastningen sammenlignet med andre spareformer, men kan være en god start for deg som ønsker å utvikle gode sparevaner og gradvis bygge opp en økonomisk buffer.

Sparekonto

Sparekonto er en enkel og sikker måte å spare penger på, og kan være et godt valg for kortsiktig sparing.

Når det gjelder langsiktig sparing, kan sparekonto ha noen ulemper. Selv om denne spareformen gir lav risiko, er avkastningen også lav. Over tid kan inflasjonen spise opp verdien av pengene dine, og du kan ende opp med mindre kjøpekraft enn du hadde da du først begynte å spare. For langsiktig sparing kan det derfor være lurt å vurdere andre spareformer for å få en høyere avkastning.

Sparekonto kan også fungere som et krisefond, noe som er viktig å ha for å håndtere uforutsette utgifter.

Rentefond

I et rentefond plasseres pengene i rentebærende verdipapirer som statsobligasjoner og selskapsobligasjoner, og gir avkastning i form av rentebetalinger fra obligasjonene du investerer i.

Denne spareformen gir deg mulighet til høyere avkastning enn på sparekonto, men til gjengjeld er risikoen litt høyere. Rentefond kan passe for deg som ønsker en lavere risiko enn kombinasjonsfond. 

Kombinasjonsfond

I et kombinasjonsfond plasseres pengene i både aksjer og rentebærende papirer. Fordelingen varierer, og du kan finne fond som passer din risikotoleranse.

For eksempel kan fondet investere 50 prosent av pengene i aksjer og 50 prosent i rentebærende papirer. Desto høyere aksjeandel det er i fondet, jo høyere er den forventede avkastningen og risikoen. 

Kombinasjonsfond har en risikoprofil som ligger mellom rentefond og aksjefond. Du tar høyere risiko enn rentefond, men til gjengjeld kan du forvente høyere avkastning. Kombinasjonsfond kan passe for deg som ønsker en lavere risiko enn aksjefond.

Aksjefond

Aksjefond består av flere forskjellige aksjer som gjør at du blir indirekte eier i mange ulike selskaper.

Aksjefond gir deg mulighet for god avkastning, men du kan også forvente større svingninger. Derfor er denne spareformen mer egnet for langsiktig sparing, hvor du har tid til å tåle eventuelle nedturer i markedet og dra nytte av den langsiktige veksten.

Aksjefond kan passe for deg som ønsker en lavere risiko enn sparing i enkeltaksjer.

Enkeltaksjer

Sparing i enkeltaksjer betyr at du investerer direkte i selskaper ved å kjøpe aksjer i disse selskapene. Dette kan gi høy avkastning, men innebærer også en betydelig høyere risiko sammenlignet med sparing i aksjefond.

Når du investerer i enkeltaksjer, er du mer utsatt for svingninger. Går det dårlig med selskapet du har investert i, kan verdien av investeringen din falle kraftig. Aksjefond derimot sprer pengene over flere selskaper, noe som reduserer risikoen knyttet til svingninger i en enkelt aksje.

Skal du investere i enkeltaksjer, er det viktig å ha god kunnskap om selskapene du investerer i og følge nøye med på selskapets resultater og markedsforhold.

Nedbetaling av boliglån

Å betale ekstra ned på boliglånet gir avkastning i form av reduserte rentekostnader over tid og økt egenkapital i boligen. Dette kan være en trygg spareform spesielt i perioder med økonomisk usikkerhet eller hvis boligmarkedet skulle oppleve en kraftig nedgang.

Andre spareformer som aksjer og fond kan gi høyere avkastning men innebærer også høyere risiko.

Gode sparevaner

Å sette opp en fast overføring fra lønnskontoen til en spare- eller investeringskonto er en enkel måte å spare regelmessig på. Dette hjelper deg med å etablere gode sparevaner og bidrar til å nå målene dine.

Lykke til!

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.
 

Privatøkonomi