12-01-2023 14:47

Slik sparer du til pensjon når det er uro på børsene

Det har vært mye svingninger på verdens børser det siste året. Vi har spurt ekspertene hvordan du takler uroen når det kommer til pensjonssparingen.

Administrerende direktør Hans-Erik Lind i Nordea Liv og Pensjon.

Det har vært mye uro, både i Norge og i verden den siste tiden, og det har satt sitt preg også i aksjemarkedene. Store svingninger gjør at mange blir usikre på hvordan man best posisjonerer seg når det kommer til egen sparing og pensjon, hvor det ofte kan være snakk om store summer.

– Vi får mye spørsmål fra kunder, og det er naturlig å lure. Det er ikke ofte vi opplever krig og energikrise, og det rett i etterkant av en verdensomspennende pandemi. Men det er verdt å huske på at pensjon er det vi kaller «lange penger», og at det for mange er lenge til pensjonspengene skal utbetales, forteller administrerende direktør Hans-Erik Lind i Nordea Liv og Pensjon.

Pensjonsekspert i Nordea Liv

Men enten du sparer gjennom fond selv, eller til pensjon gjennom arbeidsgiveren din, lurer mange på om man bør ta grep eller gjøre endringer når det er så mye uro.

– Her kommer det an på hvem du er. Det er stor forskjell på en 30-åring som nylig er i gang med arbeidslivet og pensjonssparing, og en på 60 år som kanskje ser for seg å trappe ned om ikke mange årene, forteller Liven Sandell, pensjonsekspert i Nordea Liv.

Hun har satt noen gode råd til deg, alt avhengig av hvor du er i arbeidslivet.

Ung – lenge igjen til pensjonsalder

– Her snakker vi typisk om de som er mellom 20 – 40 år, og hvor man er helt i startfasen i forhold til pensjonssparing. Anbefalingen her er å sitte stille i båten, som vi sier. Rådet vi ofte gir til denne gruppen er å ha en høy aksjeandel på pensjonssparingen, da erfaring har vist at det kan gi god avkastning over tid. Har du en slik strategi er det lurt å holde seg til den, i stedet for å endre hyppig undervei. Husk at verdifall på børsene også innebærer at du nå kanskje får kjøpt aksjer rimeligere enn hvordan de var priset eksempelvis for ett år siden, forklarer Sandell.

Mellomfase – 10 til 20 år til pensjonsalder

– Her er gruppen som befinner seg midt i yrkeslivet, men som ennå har mange år fram til pensjonsalder. Anbefalingene er ikke ulik den vi gir for de yngste, men her ser vi ofte at det er flere former for pensjonssparing og at man kan ha mer spesifikke planer for eksempelvis fondssparing hvor man har et spesielt sparemål. Ofte er det hensiktsmessig å ta en gjennomgang. Hvilke penger trenger du når? Er det noen deler av sparingen din du har planer om å bruke tidligere enn andre? Hvis det er slik at du ser for deg å investere i en fritidsbolig noen år frem i tid, eller sparer til en feriereise som ikke er så mange år frem i tid kan det være lurt å gjøre vurderinger for hvordan du posisjonerer deg. For noen kan det være riktig å senke aksjeandelen, for andre kan det være lurt å øke denne. Her er det best å få rådgivning slik at alle faktorene dine hensyntas.

Snart pensjonsalder

– Her er vi på gruppen som har noen år frem til pensjonsalder, og som har spart lenge gjennom et arbeidsliv. Det er som regel slik at du vil ha en automatisk justering av aksjeandelen i pensjonssparingen, hvor den reduseres når det nærmer seg pensjonsalder. Det reduserer også påvirkningen fra dagens svingninger i markedet. Er du pensjonist eller er nær pensjonsalder, og har selv endret til høyere aksjeandel på sparingen kan du også ta kontakt med oss for en prat rundt din situasjon, og få råd om hvilke grep som er best nettopp for deg, sier Sandell.

Svingninger, etterfulgt av oppgang?

Tidligere kriser, enten det er i finansmarkeder eller knyttet til geopolitiske hendelser har gjerne medført store bevegelser i markedene. Samtidig har bratt nedgang også ofte vært fulgt av perioder med oppgang på verdens børser.

– Ingen kan med sikkerhet spå hva som vil skje de kommende årene, men erfaring fra tidligere kriser har vist at de som har holdt seg til en langsiktig strategi har vært godt rustet for oppgang som vi ofte har sett skje i etterkant, sier Hans-Erik Lind.

Børs og investering
Innsikt