29-04-2021 14:00

Sparerekord og vekst i utlån blant Nordeas kunder

Aldri har Nordea hatt sterkere vekst i fondssparing i Norge, enn i årets første kvartal. Samtidig fortsetter utlånsveksten for bedrifter og privatkunder.
Smiling couple using laptop while having breakfast at porch

Samlet ble det nettohandlet fond for 7,3 milliarder kroner gjennom første kvartal 2021. Det er den største økningen i fondshandel som Nordea noensinne har registrert gjennom et kvartal i Norge.

– Nullrente og sterk utvikling på verdens børser har gjort at folk nå har fått en helt annen appetitt for å spare i fond, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset.

Forvaltningskapitalen i Nordeas fond har økt fra 179 til 192,3 milliarder kroner i løpet av kvartalet, også det er rekordvekst, og det høyeste beløpet som er registrert.

Fortsatt vekst i utlån

Nordea opplevde en sterk vekst i utlån gjennom 2020. På bedriftssiden er aktiviteten fortsatt stor også i første kvartal, med en annualisert utlånsvekst på 12,3 prosent. Samlet utlån økte her med 4 milliarder kroner gjennom kvartalet, og er nå 45 milliarder eller 26 prosent høyere enn for ett år siden, inkludert oppkjøpet av SG Finans (26 mrd NOK).

 – Vi står i en tid hvor det er tydelige skiller på de som klarer seg godt, eller til og med bedre enn før, og de som er hardt rammet av pandemien. Aktiviteten er samlet sett høy, men vi har også kunder som har behov for hjelp og oppfølging for å klare seg i tøffe tider. Nå ser det imidlertid lysere ut enn på lenge, sier Storset.

 I løpet av første kvartal 2021 fikk Nordea Norge i overkant av 1800 nye bedriftskunder.

 Pandemien og nye restriktive tiltak fra myndighetene gir fortsatt usikkerhet for mange bedrifter. I første kvartal 2021 tas det tapsavsetninger på samlet 129 millioner kroner.

Tilstrømming av nye kunder

Samlet utlån for Nordea i Norge steg med 10 prosent det siste året. Veksten i utlån til bolig er 6,6 prosent høyere sammenlignet med første kvartal 2020. Samlet utlån i privatmarkedet er nå 371 milliarder kroner, 21 milliarder mer enn for ett år siden.

– Årets første måneder har nok for mange vært tøffere enn forventet, med stadige tilbakeslag med nedstengninger og restriksjoner knyttet til pandemien. Antall kunder som ber om avdragsfrihet har gått noe ned sammenlignet med tidligere periode, og totalt blant kundene er det nå færre som har avdragsfrihet. Vi går nå inn i en sesong med høy aktivitet i boligmarkedet, og forventer stor pågang fra eksisterende og nye kunder, sier Storset.

I løpet av første kvartal har Nordea fått 12.900 nye privatkunder i Norge.

– Det virker som det er flere kunder som flytter på seg, og vi har for tiden økning i antall henvendelser fra nye kunder, sier Storset.

Pensjon og sparing