21-10-2021 11:25

Sterk utlånsvekst i pandemiens sluttfase

Nordea fortsetter med sterk utlånsvekst i det norske markedet både i bedrifts- og privatmarkedet. Samtidig spares det mer i grønne fond.
Snorre Storset, Head of Asset & Wealth Management Nordea
Administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset.

Nordea opplever stor utlånsvekst i Norge. I tredje kvartal har samlet utlån i privat og bedriftsmarkedet økt til 742 milliarder kroner, en økning på 8 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2020.

– Vi er på vei ut av en pandemi som har hatt store konsekvenser for oss som samfunn i lengre tid nå. Aktivitetsnivået er høyt, og vi tror på ytterligere bedring nå som de siste restriksjonene fjernes, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset.

Boliglån til privatmarkedet steg med 6,2 prosent annualisert i kvartalet, som følge av høy aktivitet i boligmarkedet. Samlet utlån i privatmarkedet er nå 379 milliarder kroner, 13 milliarder mer enn for ett år siden.

– Vi ser tegn til en mer normalisert prisutvikling i boligmarkedet, men aktivitetsnivået er fortsatt høyt. Vi opplever at mange kunder tar kontakt for å skaffe seg finansieringsbevis, og ser også at mange benytter disse, sier Storset.

Nordea har tatt imot 12.300 nye privatkunder gjennom tredje kvartal.

Tror på sterk utvikling i Norge

Nordea har hatt sterk vekst i utlån til bedrifter i Norge gjennom det siste året. Dette fortsetter også i tredje kvartal med en annualisert vekst på 9,8 prosent. Utlån til bedrifter er nå 43 milliarder eller 22,7 prosent høyere enn for ett år siden, inkludert oppkjøpet av SG Finans (26 mrd NOK).

– Vi ser flere bedrifter nå kommer på banen med offensive grep, og behov for kapital. Mange har klart seg svært bra gjennom pandemien, men nå ser vi også bedring hos de som har slitt med restriksjoner, sier Storset.

I løpet av tredje kvartal 2021 fikk Nordea Norge rundt 1360 nye bedriftskunder.

Tapsavsetninger utgjorde 111 millioner kroner i tredje kvartal.

Spareveksten fortsetter

Det er samtidig fortsatt stor interesse for sparing i fond. Samlet ble det nettohandlet fond for 2,3 milliarder kroner gjennom tredje kvartal 2021. Åtte av de ti mest solgte fondene har bærekraftsfokus.

– Det har vært mye tilgjengelige midler ute blant folk, og i og med en lav rente har mange sett seg om etter andre sparealternativer. Gjennom pandemien har vi sett et tydelig skifte hvor fondssparing har kommet voldsomt, med særlig interesse for bærekraftige fond, sier Storset.

Forvaltningskapitalen i Nordeas fond har økt fra 203,4 til 208,2 milliarder kroner i løpet av kvartalet, det høyeste beløpet som er registrert noensinne.

Kontakt: 
Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør – 40 88 23 73