21-07-2021 12:44

Sterk vekst i utlån og sparerekord

Høy aktivitet både i bolig og bedriftsmarkedet, ga sterk utlånsvekst for Nordea i Norge i årets andre kvartal. Samtidig spares det mer i fond enn noen sinne tidligere.

Nordea opplever stor utlånsvekst i Norge, samlet utlån har økt med 8 prosent sammenlignet med andre kvartal 2020, til tross for en krevende periode påvirket av pandemi.

-­ Vi ser store forskjeller på de som er rammet direkte av pandemiens effekter, og resten av samfunnet. Den lave renten gir sterke vekstimpulser i økonomien, sier administrerende direktør i Nordea Norge, Snorre Storset.

Samlet utlån steg til 733 milliarder kroner i andre kvartal. Boliglån til privatmarkedet steg med 7,5 prosent annualisert i kvartalet, som følge av høy aktivitet i boligmarkedet. Samlet utlån i privatmarkedet er nå 373 milliarder kroner, 17 milliarder mer enn for ett år siden.

- Vi har tatt imot 13.500 nye kunder gjennom andre kvartal, og selv om prisutviklingen flater ut er aktivitetsnivået i boligmarkedet høyt. Mange ønsker finansieringsbevis, og bruker disse. Vi ser også vekst i antallet kunder som nå kjøper fritidseiendommer. Pandemien gjør at vi fortsatt fokuserer på det som er nært oss, sier Storset.

Tror på sterk utvikling i Norge

Nordea har hatt sterk vekst i utlån til bedrifter i Norge gjennom det siste året. Dette fortsetter også i andre kvartal med en annualisert vekst på 9,3 prosent. Utlån til bedrifter er nå 43 milliarder eller 23 prosent høyere enn for ett år siden, inkludert oppkjøpet av SG Finans (26 mrd NOK).

- Mange bedrifter gjør det svært godt, og ser muligheter. Vi ser nå lyset i tunnelen når det gjelder pandemien, men vi tror nok ikke på den ketchup-effekten som noen av våre konkurrenter har gitt uttrykk for, vi ser heller en jevn god utvikling utover høsten, sier Storset.

I løpet av andre kvartal 2021 fikk Nordea Norge rundt 1600 nye bedriftskunder.

Tapsavsetninger har blitt redusert betydelig og utgjorde 13 millioner kroner i andre kvartal.

Vi tror nok ikke på ketchup-effekt, vi ser heller en jevn god utvikling utover høsten.

Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge.

Spareveksten fortsetter

Aldri før har Nordea opplevd større sparing i fond. Samlet ble det nettohandlet fond for 7,8 milliarder kroner gjennom andre kvartal 2021. Syv av de ti mest solgte fondene har bærekraftsfokus.

-Den interessen vi ser nå er på et helt annet nivå enn tidligere, drevet av nullrente men også økt bevissthet i samfunnet. Samtidig ser vi at kundene etterspør sparemuligheter hvor pengene plasseres bærekraftig, dette skjer både hos folk flest og de institusjonelle kundene, sier Storset.

Forvaltningskapitalen i Nordeas fond har økt fra 192,3 til 203,4 milliarder kroner i løpet av kvartalet, det høyeste beløpet som er registrert noen sinne. 

Om oss
Pensjon og sparing