Student og skal leie bolig? Unngå disse fellene i leiemarkedet

08-12-2020 10:33

I et presset leiemarked kan det være lett å ta dårlige avgjørelser.

Du bør blant annet lese kontrakten nøye, sjekke oppsigelsestiden og hva som er inkludert i husleien før du signerer. Her er fellene du må unngå.

Ikke bind deg til en kontrakt du ikke kan si opp

I en tidsbestemt leiekontrakt vil det fremgå at kontrakten ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre. Leieforholdet vil da automatisk opphøre uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leieperioden. Som student kan det være lurt å unngå kontrakt med lang leieperiode, og vær oppmerksom på at det kan avtales at leieavtalen sies opp i leietiden. Det kan være uheldig og inngripende for deg å være fanget i et leieforhold du vil ut av.

Dersom opphørstidspunktet ikke er fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt. I en tidsubestemt leiekontrakt er det ikke avtalt noen tidsbegrensning for når leietiden utløper. Du og utleier kan fritt avtale hvor lang oppsigelsesfristen skal være. Har dere ikke avtalt noe, er det oppsigelsesadgang med tre måneders frist til fraflytting. Dette kan være en god løsning for deg som student.

Unngå pengekonflikt i bokollektivet

For å unngå høy leie kan bokollektiv være den billigste bosituasjonen, men vær samtidig oppmerksom på risikoen. Se om det fremgår av leiekontrakten hvilket ansvar som foreligger innad mellom deg og de andre leietakerne. Er dere for eksempel solidarisk ansvarlige, betyr dette at utleier kan kreve en av dere for hele beløpet dersom ikke den andre betaler. Med andre ord kan alle leietakerne i bokollektivet holdes ansvarlig for hele husleiekravet.

Det kan være lurt å unngå felleskontrakt eller at du i kontrakten står som ansvarlig for fellesskapet. Få din egen kontrakt hvis mulig, og vær kun ansvarlig for din del.

Fikk du med deg denne?: Tips til god studentøkonomi

VÆR NØYE: Unngå å måtte bekymre deg for konflikter med utleier eller kollektivet ved å gjøre en grundig jobb før du skriver under på en leiekontrakt. Foto: Nordea

Betal aldri depositum til privat konto

Dersom det i kontrakten står at du skal stille et depositum, skal dette depositumet settes på særskilt konto i ditt navn. Da er du sikret at utleier ikke kan ta ut penger uten ditt samtykke. Størrelsen på depositumet skal aldri være høyere enn seks måneders husleie.

Denne kontoen kan verken du eller utleier disponere alene. Utleier kan ikke nekte å opprette felles depositumskonto og du skal heller aldri betale depositumet til utleiers private konto. I verste fall kan du miste depositumet dersom utleier nekter å tilbakebetale. Det er utleier som skal ta kostnaden for å opprette depositumskonto.

Depositumsbeløpet stilles som sikkerhet og kan være sikkerhet for skade på for eksempel bolig og for andre krav. Ved overtakelse bør du se nøye over leiligheten sammen med utleier og dokumentere leilighetens tilstand før du flytter inn, da slipper du å stå til ansvar for skader du ikke har påført når du flytter ut.

Som leietaker har du et vedlikeholdsansvar

Det er utleier som har hovedansvaret for vedlikehold av boligen, men husleieloven åpner likevel for at du plikter å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og andre inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.

Husk innboforsikring

Det mange kanskje ikke er klar over er at du som leietaker må selv ordne innboforsikring for å dekke tap og skade på egne verdier. Dersom utleier leier ut boligen helt eller delvis møblert, og har innboforsikring som dekker dette, er du likevel ikke dekket av utleiers innboforsikring.

Videre har utleier ofte en boligforsikring som dekker skader som oppstår på selve boligen, men heller ikke denne forsikringen vil dekke skader som er påført dine eiendeler.

Hver av dere holder egne eiendeler forsikret, og i enkelte tilfeller kan utleier kreve at du skal ha innboforsikring. Det kan være lurt å tenke gjennom hva du har av verdier og velge en forsikring som dekker ditt behov.

Dersom du ikke endrer din folkeregistrerte adresse, er de eiendelene du tar med deg som student til studenthybelen dekket av dine foreldres innboforsikring.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi