Studenter, løp og søk!

12-05-2021 08:53

Si ja takk til gratis penger.

De økte strømprisene har gått hardt utover studentene. Mange studenter lever allerede på en begrenset økonomi, og studiestøtten alene er ofte ikke nok til å dekke faste utgifter som husleie, strøm, telefon og mat. Og når man strever økonomisk, vil alle monner dra.

Dette må til for at du kan søke

Studenter som betaler strøm i vårsemesteret 2022 (perioden fra 16. januar 2022 til 15. juni 2022), og som får lån og stipend fra Lånekassen i samme periode, kan nå søke om strømstipendet.

Både studenter i Norge og utlandet, og deltidsstudenter kan søke. Vilkåret er at du må betale strøm i tillegg til husleie. Har du strøm inkludert i husleien, har du ikke rett til stipendet. Men, eier du boligen du bor i, kan du likevel ha rett til stipendet. 

Hver student som søker får et engangsbeløp på 3000 kroner i strømstipend. Det er ingen krav om at du må betale for strøm i hele vårsemesterperioden. Har du betalt for strøm kun en måned i denne perioden, er det nok. Hvor mye du tjener, og hvor stor formue du har, betyr heller ikke noe for om du har rett til strømstipendet eller ikke.

Bor du for eksempel i kollektiv og strømabonnementet ikke står i ditt navn, kan du likevel søke så lenge du deler på strømregningen med andre. Men, har du strøm inkludert i leien og har fått økt husleie på grunn av økte strømpriser, har du ikke rett til stipendet. 

Må kunne dokumentere utgiftene dine

Vær oppmerksom på at når du søker om stipendet, må du bekrefte at du har strømutgifter og at du kan dokumentere det senere hvis Lånekassen ber om dokumentasjon.

Dette er ikke et lån, men et stipend som blir gitt uavhengig av om du består utdanningen eller ikke. Så her er det ingen grunn til å vente. Søk og si ja takk til gratis penger.

Derya Incedursun

Forbrukerøkonom

Velkommen til bloggen min om privatøkonomi. Her deler jeg tips og råd om bolig og privatøkonomi. Tips som kan inspirere deg til å få mer ut av pengene dine gjennom hele livet.

Privatøkonomi