01-03-2024 14:02

Tåler din økonomi et samlivsbrudd?

Hvorfor bør du diskutere et fremtidig brudd ved starten av forholdet? Jurist og forbrukerøkonom Derya Incedursun viser hvordan du sikrer deg økonomisk ved et eventuelt samlivsbrudd.
Toppbilde Derya

Derya Incedursun jobber i Nordea og brenner for at kvinner må ta større ansvar for egen økonomi.

Fra hennes tid i advokatfirma med fokus på blant annet familierett, så hun at kvinner ofte kom økonomisk dårlig ut, enten de var gift eller samboere. Dette vekket et sterkt ønske hos henne om å gjøre flere oppmerksomme på viktigheten av å ta gode økonomiske valg.

Forbrukerøkonom, Derya Incedursun.


– Det er kanskje ikke naturlig å tenke på de økonomiske konsekvensene i starten av et forhold, men gitt min bakgrunn er jeg ekstra oppmerksom på nettopp dette.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom.

 

Grunnen til at systemet ofte rammer kvinner skjevt, er fordi de generelt eier mindre enn menn og er mindre involvert i familiens økonomi.

– Min oppfordring er at du setter deg inn i ulike scenarioer. Mange kvinner jobber deltid i løpet av livet. Hva blir de økonomiske konsekvensene av det? Hvordan påvirker dette pensjonen, og hvordan vil du stå økonomisk etter et eventuelt samlivsbrudd? spør Derya.

– Særlig reglene om deling av formue ved skilsmisse kan være komplekse.

Unngå denne fellen:
En klassisk felle er å kun bidra økonomisk eller overføre penger til en partner som styrer økonomien, uten å selv være delaktig eller ha oversikt over hvor pengene faktisk går.

Tenk econome

 • Kvinner tar i mindre grad enn menn eierskap til sin personlige økonomi.
 • 6 av 10 kvinner vil heller snakke om sin egen død enn om økonomi*.
 • Økonomisk likestilling starter med innstilling, tenk: «min økonomi starter med MEG».
 • I mars fokuserer Nordea på rådgivning av kvinner under oppfordringen econome.
 • Få inspirasjon, råd og hjelp på nordea.no/me.

 

*Merrill Lynch gender study

TA PRATEN: Her er Derya i samtale med Anita Strand, Senior Marketing Partner i Nordea.

Advokatbesøk på date

Derya påpeker at mange blir værende i dårlige forhold av økonomiske grunner. Når forholdet tar slutt, føler de seg lurt fordi de ikke har hatt oversikt eller engasjert seg i økonomien. Hun legger til at økonomiske uenigheter er årsaken til mange samlivsbrudd.

Råd til deg som er samboer

 • Invester i felles eiendeler eller kjøp sammen.
 • Sikre at utgifter til felles bolig som eiendomsskatt, vedlikehold og oppussing, fordeles etter eierbrøk. Bruk felles kontoer og unngå overføringer til kontoer som ikke er felles.
 • Sett opp en samboeravtale som reflekterer hvem som eier hva og hvor mye.


Derya anbefaler å konsultere en advokat sammen, tidlig i forholdet mens det er god stemning.

– En advokat vil kunne sette dere inn i gjeldende lover og regler slik at dere sammen kan sette opp en avtale tilpasset deres økonomiske situasjon. Det er bedre å investere noen tusenlapper tidlig i forholdet enn å risikere å miste langt mer senere.

Det er jo ikke veldig romantisk? 

– Det er en måte å se det på, men jeg mener at det ikke nødvendigvis er uromantisk å ha en klar forståelse av reglene ved et samlivsbrudd fra starten, ler Derya. 

Hun understreker at en konsultasjon kan bidra til at begge parter får et tydeligere bilde av de økonomiske reglene. Da kan du unngå uønskede overraskelser og du stiller sterkere økonomisk, selv i gode tider.

Unngå denne fellen:
Derya påpeker at kvinner ofte ender opp med mindre pensjonsopptjening på grunn av tid brukt hjemme med felles barn.

Hun understreker også viktigheten av å ha egen sparing for å kompensere for dette. Partneren bør bidra til sparingen ved eksempelvis å sette inn et månedlig beløp til din sparekonto.

Derya på Nordea hovedkontor i Oslo.

Kan du kjøpe deg inn?

– Det som er rett, oppleves ikke alltid rettferdig. For mange kan det føles urettferdig i en skilsmisse hvis en part for eksempel får ta med seg store verdier ut, tross felles barn, sier Derya.

– Men hovedregelen er at hvis en part har tatt med seg verdier inn, er det i utgangspunktet også verdier som skal ut ved brudd.

Unngå denne fellen:
En klassisk felle for samboere er at du flytter inn hos en partner som allerede eier bolig, betaler leie og deler på løpende utgifter 50/50. Her snakker vi ikke om et vanlig leieforhold, men om å være leietaker hos kjæresten over flere år uten å kjøpe deg inn og være med på en boligprisvekst.

Ved et brudd går du ut av forholdet uten verdi fra boligen. Selv om du har betalt leie og bidratt til at partneren din har fått mulighet til å betale ned på lånet.

Ved et brudd er det ingen som tar hensyn til at du betalte mat, regninger og regntøy til barna med din lønn, sier Derya.

– Du kan ikke tvinge noen til å selge en del av boligen, men hvis man ønsker å bo sammen, må man være åpen for å eie sammen. Hvis det ikke er interesse for felles eierskap, ville jeg satt spørsmålstegn ved partnerens seriøsitet i forholdet.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.


Men er det noen automatikk i at du skal få kjøpe seg inn?

Derya påpeker at det ikke alltid er mulig å kjøpe seg inn. Det kan være manglende egenkapital eller at økonomien ikke strekker til. Ifølge Derya er det likevel mange tilfeller hvor man har muligheten til å kjøpe seg inn og likevel velger å ikke gjøre det.

– Det beste er å kjøpe seg inn med en sum og få sin eierandel på skjøtet.

Husk dette i en samboeravtale

Fem ting som bør være på plass i en samboeravtale:

 1. Hvilke eiendeler som eies sammen og størrelsen på hver parts andel i disse.
 2. Eiendeler hver part eier hver for seg.
 3. Spesifiser hvordan dere internt fordeler ansvar for felles gjeld.
 4. Dekning av utgifter under samlivet – med en halvpart på hver eller etter evne?
 5. Hvordan felles verdier skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd.
Du finner mye nyttig informasjon på Nordea sin nettside.

Slik står du støtt i en skilsmisse

I en skilsmisseprosess er utgangspunktet at verdier skal deles likt mellom partene, men det finnes viktige unntak.

Dette gjelder særeie- og skjevdelingsmidler som holdes utenfor deling. 

Særeie er eiendeler som en ektefelle eier alene, og som ikke skal deles med den andre ektefellen ved en eventuell skilsmisse. Særeie kan etableres gjennom ektepakt, testament eller gave med særeieklausul, der det er spesifisert av testator eller gavegiver at arven eller gaven skal være mottakers særeie.

Skjevdelingsmidler er verdier som en ektefelle kan holde utenfor delingen når ekteskapet oppløses. Dette er verdier som den ene ektefellen hadde med seg inn i ekteskapet eller har mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen under ekteskapet.

Eksempel:
Dersom du eier en hytte verdt tre millioner kroner med to millioner i gjeld når du gifter deg, er nettoverdien du tok med deg inn i ekteskapet én million kroner.

Under ekteskapet øker hyttas verdi. Ved skilsmisse kan du i utgangspunktet ta med deg nettoverdien på én million, pluss en andel av verdiøkningen som kan knyttes til denne.

– Det er viktig å huske at skjevdelingsreglene handler om verdi, ikke om retten til selve eiendommen, sier Derya.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

 

Unngå denne fellen:
Det lønner seg ikke å bruke arvede midler på rent forbruk.  For at skjevdelingsmidler skal kunne tas ut ved skilsmisse må midlene være i behold på tidspunktet for delingen.

Hvis arven er brukt opp, finnes det ikke lenger verdier som kan skjevdeles. Men hvis du investerer arven i eksempelvis fast eiendom, vil kravet om skjevdeling bestå.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea.

Derya påpeker betydningen av å være oppmerksom på potensielle skatteforpliktelser ved salg av eiendeler etter skilsmisseoppgjøret, da dette påvirker den reelle verdien man sitter igjen med.

Si at du overtar en utleieleilighet dere eier sammen til en verdi av fem millioner kroner som ikke er påheftet noen gjeld og som skal selges umiddelbart etter skilsmisseoppgjøret.

Leiligheten har hatt en verdiøkning på to millioner kroner. Verdiøkningen skattlegges med 22 prosent, altså 440 000 kroner. Den reelle verdien du mottar vil derfor være 4 560 000 kroner og ikke fem millioner kroner.

Til slutt kommer Derya med en oppfordring:

– Planlegg godt for å unngå overraskelser ved et eventuelt samlivsbrudd. Selv om det kan være ubehagelig, er det viktig å være forberedt. Invester noen få tusenlapper hos en advokat når dere planlegger å flytte sammen. Det kan potensielt spare deg for hundretusener ved en eventuell skilsmisse.

Privatøkonomi