21-04-2021 08:34

Tid slår timing i aksjemarkedet

Vi har knust 50 år med data for å se om tre klassiske og ofte delte myter kan bekreftes eller ikke.
Joachim Bernhardsen og Simen Knutzen i Investments i Nordea
MYTEKNUSERE: Simen Knutzen i Nordea Investments (t.h.) og strateg Joachim Bernhardsen bekrefter og knuser tre klassiske myter om aksjemarkedet. Foto: Nordea

Av: Joachim Bernhardsen og Simen Knutzen i Investments, Nordea

Det siste året har vi sett en økt interesse for aksjeinvesteringer. Med den økte interessen deles også investeringsråd og anbefalinger fritt på sosiale medier og i media. Flere av disse rådene har lite forankring i hvordan markedet faktisk oppfører seg, og dermed kan det bli kostbart å følge dem.

Myter vi undersøker i denne omgang handler i hovedsak om timing. Hva er egentlig betydningen av tidshorisont? Skal man dele opp investeringene eller investere alt på en gang? Er det lurt å vente på at markedet faller før man investerer?

Myte 1: Tiden er din venn

Denne myten handler om at tiden er din venn. En myte vi i aller høyeste grad kan bekrefte. Med en lang tidshorisont øker sannsynligheten før høy avkastning og sannsynligheten faller for negativ avkastning. Allerede etter ett år er sannsynligheten for positiv avkastning 77 prosent. Øker man horisonten til tre år øker også sannsynligheten for positiv avkastning til 82 prosent. Ved 12 års horisont er det et skjæringspunkt. Her har selv ikke den mest uheldige investoren opplevd negativ avkastning. De fleste vil ha opplevd betydelig avkastning med en såpass lang horisont.

TIDEN ER DIN VENN: Ved 12 års horisont er det et skjæringspunkt. Her har selv ikke den mest uheldige investoren opplevd negativ avkastning. GRAFIKK: Nordea/Bloomberg

Myte 2: Aldri invester alt på en gang

Hvis man lurer på hvordan man skal gå inn i markedet er denne myten relevant. Et råd som går igjen er å dele opp investeringen over tid. Det gjør en mindre eksponert mot fall i markedet mens man investerer. Denne myten er imidlertid dårlig forankret og vi kan trygt avkrefte den hvis målet er å maksimere avkastningen.

Historisk har en investor gått glipp av avkastning ved å dele opp investeringen. Allerede ved å dele opp investeringen over to måneder blir avkastningen lavere enn ved å investere alt på engang.

Man kan selvfølgelig ha flaks ved at markedet faller i perioden man investerer. Da vil man komme bedre ut ved å dele opp investeringen, men i snitt har man ikke tjent på en slik strategi.

Årsaken er at aksjemarkedet går mer opp enn ned. Derfor gir man avkall på avkastning på de midlene som ikke er i markedet. Risikoen reduseres riktignok noe i investeringsperioden ved å dele opp, og investors risikotoleranse og tidshorisont må derfor tas med i vurderingen om en skal dele opp eller investere alt på en gang. Men hvis man ønsker å maksimere avkastningen er rådet å komme inn i markedet så raskt som mulig.

BEVIS MYTE 2: Historisk har en investor gått glipp av avkastning ved å dele opp investeringen. Årsaken er at aksjemarkedet går mer opp enn ned. GRAFIKK: Nordea/Bloomberg

Man skal imidlertid være klar over at  risikoen i perioden man eventuelt investerer over tid er lavere enn hvis man investerer alt på en gang. Dette  fordi man ikke er like eksponert mot aksjer før man er fullinvestert. Ønsker man lavere risiko enn å kun eie aksjer mener vi det er bedre å finne riktig risikoprofil og investere deretter. Det skal også sies at spareavtaler fint kan være i tråd med funnene våre. Med en spareavtale investerer man ofte det man kan, når man kan, og det skal dermed ikke forveksles med å dele opp en investering over tid.

Myte 3: Vent på at markedet faller før du investerer

Myte 3 møter vi ofte. Man skal vente på at markedet faller før man kjøper. Man kjøper da aksjer til «rabatterte» priser og oppnår høyere avkastning over tid. Igjen, har rådet lite med virkeligheten å gjøre. De som har fulgt dette rådet har  gått glipp av svært mye avkastning i gjennomsnitt. Noen kan ha vært heldige med timing og tjent på å følge denne myten, men i gjennomsnitt de siste 50 årene er ikke dette tilfellet. Ettersom markedet går mer opp enn ned gir man avkall på mer avkastning mens man  venter enn det man tjener på å kjøpe «billig». Og desto større fall man venter på, desto mer avkastning går man glipp av, ettersom store fall i aksjemarkedet har skjedd sjeldent. Man gir derfor avkall på mye avkastning mens man venter.

I gjennomsnitt har investorer fått lavere avkastning, uansett størrelsen på fall de har ventet på. Vi ser heller ikke noe fall i markedet hvor investorer oftere har fått høyere avkastning av å vente.

BEVIS MYTE 3: Grafen viser hvor ofte det har vært bedre å vente på et fall i markedet og gjennomsnittlig avkastning mistet ved å vente. GRAFIKK: Nordea/Bloomberg

Det kan være lurt å være kritisk til informasjon, lettvinte løsninger og råd som kan fremstå som sannheter. Mytene overfor har vist at det som kan oppfattes som sannheter i alle fall har svak støtte i hvordan markedet har beveget seg gjennom de siste 50 årene.

Kilde: Nordea, Bloomberg. Se det fullstendige dokumentet for metodisk diskusjon.

* Merk at innholdet i denne artikkelen er ment som markedsføringsmateriale og generell informasjon og ikke som personlig investeringsrådgivning. Trenger du personlig rådgivning ber vi deg ta kontakt med oss. Aksjeinvesteringer er forbundet med risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Det er risiko for tap av det investerte beløp. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen og transaksjonskostnader. Ved verdipapirfondsinvesteringer eller porteføljeforvaltning vil forvalters dyktighet, verdipapirfondets eller porteføljens risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning virke inn på avkastningsmulighetene.

Børs og investering