29-11-2021 15:43

Tok miljøgrep som lønte seg: Fikk både grønt lån og lavere strømregning

Da Oxer Eiendom og Asker Panorama skulle refinansiere fikk de belønning for smarte miljøinvesteringer. De sparer nesten kr 300.000,- i året på strøm, i tillegg til at Nordea tilbyr grønt lån.
drengsrudbekken

– Vi synes det skal lønne seg å gå den ekstra mila for å gjøre grønne investeringer, sier Steffen Holm, ansvarlig for storkunder i Nordea.

Han har akkurat signert avtalen med Oxer Eiendom, som beviser at de får grønn finansiering av Nordea, som belønning for langvarig arbeid med bærekraft.

Tok tidlig grønne veivalg

Hos Oxer Eiendom var både administrasjonen og eierne tidlig ute med å sette bærekraft på agendaen. Blant annet gjorde de allerede i 2013 viktige veivalg, som medførte at Asker Panorama fikk Breeam-sertifiseringen «Excellent».

– Vi har etablert vår egen energisentral med 100 prosent ren og fornybar energi. Varme- og kjølebehovet produseres etter behov, og gir oss stabile energikostnader på et nivå som er fire ganger rimeligere enn ved bruk av strøm som energikilde, sier administrerende direktør Erling Langeland i Oxer Eiendom.

Oxer Eiendom har også videreutviklet og installert Entro Ecopilot, med økonomisk støtte fra Enova. Det er et intelligent program som optimaliserer tekniske anlegg avhengig av byggets bruk, i tillegg til å hensynta vær og vind.

– Resultatet er et mer bærekraftig bygg med økonomisk besparelse for leietakerne. Asker Panorama er første i Norge som tester denne løsningen, og vi har nå redusert strømutgiftene med åtte prosent, sier Langeland.

Og siden bankene ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet, vil Nordea være med på å støtte de bærekraftige løsningene. Det grønne bedriftslånet som Oxer Eiendom har fått gir vanligvis mellom fem og ti basispunkter bedre rente.

– Oxer Eiendom er en attraktiv kunde vi har stor tro på. At vi nå blir valgt som finansieringspartner på Asker Panorama, et bygg som ble miljøklassifisert allerede i 2013, synes vi er veldig hyggelig, sier Holm i Nordea.

For Oxer Eiendom var det flere grunner til å velge Nordea som finansieringspartner:

– Vi ønsker å bidra til å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Det er veldig gledelig at vi er kvalifisert til grønt lån for Asker Panorama. Skal vi lykkes må vi tenke bærekraft i alle ledd. Det er veldig bra med en bekreftelse på at man er på riktig vei, sier Langeland.
 

Steffen Holm, ansvarlig for storkunder i Nordea og administrerende direktør Erling Langeland i Oxer Eiendom.

Lettere når man jobber sammen for det grønne skiftet

Alle bedrifter som er i ferd med, eller tidligere har utført investeringer som fremmer en klimavennlig vekst gjennom lavere CO2-utslipp eller fornybare energikilder, kan finansiere investeringene sine med Nordeas grønne bedriftslån. De får da et grønt kvalitetsstempel på bærekraftsarbeidet sitt, i tillegg til å bidra til en bærekraftig fremtid.

– Vi opplever for tiden et økt fokus på grønn finansiering både innenfor bygg, eiendom, anlegg og industri. Bare det siste året har vi opplevd en stor og økende etterspørsel etter grønne lån, og vi er i dialog med flere kunder som ønsker å komme i posisjon til å få denne typen finansiering, sier Holm.

Oxer Eiendom er overbevist om at deres fokus på grønne bygg vil gi lavere markedsrisiko og høyere verdi over tid, selv om det finnes utfordringer knyttet til å gjøre bygg grønne.

– I forbindelse med rehabilitering og oppføring av grønne bygg er det utfordrende å finne brukte materialer som er bærekraftige. I dag finnes det ikke et godt system for merking og godkjenning av brukt byggemateriell. Prosjekteringsarbeidet blir fort 18-20 prosent dyrere, fordi det går mye tid på å finne brukte materialer som har tilstrekkelig egenskaper og kvaliteter, sier Langeland.

– Hva slags incentiver har Nordea for å gi grønne lån?

–  Det er klart at vi reduserer noe av fortjenesten vår på kort sikt. Når det er sagt, mener vi at risikoen på lang sikt blir betydelig redusert. Det å investere grønt er avgjørende for fremtiden, og det tror jeg bedrifter er klar over, sier Holm.

Han påpeker at det fremover rett og slett ikke vil være lønnsomt å ikke ta bærekraftshensyn. 

– Når nye bygg skal prosjekteres, er det essensielt at bærekraft kommer på dagsorden tidlig i prosjektet, slik blir det mer lønnsomt på sikt. Man kan for eksempel planlegge for fleksibel bruk av lokalet, eller smartere oppvarming. Her er Oxer Eiendom og Asker Panorama et godt eksempel, og vi gleder oss til samarbeidet fremover, sier Holm.

Oxer Eiendom er en større aktør på Østlandet innen utleie, forvaltning og utvikling av eiendom. Vi eier og forvalter egne næringseiendommer på ca. 160.000 kvm, i tillegg til utviklingspotensial på ca. 150.000 kvm bolig og næring på selskapets tomter. Det startet i 1945 med entreprenørselskapet Ole K. Karlsen. Selskapet eies av Ellen Karlsen Raaholt med familie. www.oxer.no

For mer informasjon kontakt:
Adm. direktør Erling Langeland, Oxer Eiendom, m 951 91 633, @ el [at] oxer.no (el[at]oxer[dot]no)

Nordea er Nordens største bank, med mer enn 10 millioner kunder og 30.000 medarbeidere. Dette gjør Nordea til en av de største totalbankene i Europa, og banken ledes av konserndirektør Frank Vang-Jensen.

For mer informasjon kontakt Steffen Holm, ansvarlig for storkunder i Nordea, m 41458143,
@ steffen.holm [at] nordea.no (steffen[dot]holm[at]nordea[dot]no)

Bærekraftig bankvirksomhet