20-01-2023 10:08

– Uten Nordea hadde vi ikke hatt nubbesjanse

I flere år har Nordea bidratt til at både privatpersoner og bedrifter kan satse på grønne løsninger og ansvarlighet. Nå holder de stø kurs mot målet om netto nullutslipp i alle utlåns- og investeringsporteføljer senest innen 2050.
Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea
VIKTIG STØTTE: Randi Marjamaa i Nordea forklarer at bærekraft er en av bankens viktigste parametre.

At bærekraft er en viktig del av Nordeas strategi underbygges av målbare parametere, solid eierstyring og et av markedets største tilbud av bærekraftige produkter og tjenester.

– Vi ser på det som vårt ansvar å hjelpe kunder, og samfunnet, gjennom å kanalisere investeringer til de rette prosjektene og veilede mot bærekraftige fremtidsplaner og forretningsmodeller.

Leder privatmarkedet og landsjef Nordea Norge, Randi Marjamaa

Det blir stadig viktigere for bankene å tilrettelegge for at kunder får innsyn og kunnskap om egen adferd ut fra et bærekraftsperspektiv.

Som en del av sin bærekraftsatsing jobber Nordea aktivt med rådgivning opp mot både bedrifter og privatpersoner som ønsker å ta grønne valg.

– Våre ansatte spiller en nøkkelrolle i å veilede kunder mot bærekraftige valg. Derfor er kontinuerlig opplæring viktig for å sikre oppdatert faglig kompetanse på feltet.

NORDEAS NYE SEKTORMÅL:

NORDEAS NYE SEKTORMÅL:

• Shipping (fartøy):

Redusere fysisk utslippsintensitet i shippingporteføljen med 30 % fra 2019 til 2030.

• Boligeiendom:

Redusere fysisk utslippsintensitet i boligeiendomsporteføljen med 40–50 % fra 2019 til 2030.

• Olje og gass:

Redusere absolutte finansierte utslipp i scope 1, 2 og 3 fra lete- og produksjonsvirksomhet med 55 % fra 2019 til 2030.

• Torvuttak:

Nordea vil fase ut utvinning av torv innen 2025.

LES MER HER

– Ikke nubbesjanse

Futurehome er ett av mange selskap som nyter godt av Nordeas rådgivning og kompetanse innenfor bærekraft.

Siden oppstarten i 2013 har de hatt som mål å utvikle teknologi for smarte hjem og smart energistyring. På veien har de samlet kunnskap, finslipt teknologien og skaffet midler til å skape StrømKontroll – en løsning som enkelt gir deg oversikt og kontroll på strømforbruket i hjemmet.

Ved hjelp av Nordeas gode rådgivere kunne Futurehome gjøre et byks inn i det grønne skiftet.

–  Uten Nordea hadde vi ikke hatt nubbesjanse, sier produktdirektør i Futurehome Thor Einar Strand og fortsetter:

–  Nordea så det samme potensialet som vi ser i StrømKontroll. Da vi midt i pandemien skulle bestille hundretusenvis av deler, var Nordea ekstremt behjelpelige og ga oss muligheten til å skaffe midlene vi trengte for oppstarten av StrømKontroll i 2022.

SÅ POTENSIALET: Arve Munthe Ommedal (t. v.) er senior kunderådgiver i Nordea Startup & Growth og har samarbeidet tett med Thor Einar Strand. – Nordea så det samme potensialet som vi ser i StrømKontroll, forteller Strand.
– Futurehome bidrar til at private hjem i Norge og Europa kan redusere strømforbruket. Vi er midt i en energikrise med et økende behov for slike løsninger.

Senior kunderådgiver Arve Munthe Ommedal.

Blant hundrevis av små og store start-ups som søker etter ulike finansieringsløsninger hos banker, går Munthe Ommedal selskapene i sømmene for å finne dem med vekstpotensial inn i det grønne skiftet.

Etter at Futurehome tikket av alle Nordeas bokser, gikk de i 2022 sammen.

–  Vår oppgave er å løfte Futurehome og hjelpe de å håndtere voksesmertene de måtte møte på. Nordea bistår i hele forsyningskjeden frem til kunden, spesielt med Trade Finance-instrumenter, sier Munthe Ommedal.

UTVIDER: Sandra Tollefsen (t.v) og Farzaneh Aghalo startet Sisters in Business for seks år siden. Nå har de flyttet fabrikken til større lokale for å kunne ta større bestillinger og dermed utvide produksjonen.

– Gir mening og stolthet

Et annet firma Nordea har blitt en viktig samberbeidspartner for, er Asker-selskapet Sisters in Business (SiB).

I 2017 ga gründerne Farzaneh Aghalo og Sandra Tollefsen fast jobb til en glemt gruppe i lokalsamfunnet. Nå har SiB blitt mer enn bare en jobb for 13 kvinner med innvandrerbakgrunn i Asker.

Etter en tilfeldig kaffe med en Nordea-ansatt så de mulighetene for et samarbeid med banken. Selv om SiB ikke er kunder, kunne de realisere ideene de fikk sammen.

– Her har vi flere kvinner som har vært isolert i mange år. Utenforskap er, og vil være, en stor trussel for samfunnet og nye generasjoner. Derfor er det så viktig å spre kunnskap, som noen tar for gitt.

Daglig leder, Sandra Tollefsen

Gjennom Sisters in Business får flere oppleve verdien av å være en del av en arbeidsplass. Gründerne håper det kan forplante seg i generasjoner.

– I mange flerkulturelle familier er moren limet i familien, og da er det viktig at mor er i jobb. Det gir mening og stolthet for barna deres, sier Sandra Tollefsen.

BETYR ALT: For Fatima Melala betyr Sisters in Business alt. Hun forteller om en motivasjon hun ikke har kjent på før.

Fiansiering av grønne prosjekter

Finansiering av grønne prosjekter:

I Nordea kan bedrifter låne penger til prosjekter som er øremerket investeringer som virker positivt på miljøet. Lånetaker må kunne vise til den positive påvirkningen investeringer har.

Les mer her

BÆREKRAFTIG ARV: Lise Keilty Gulbransen var det viktig at arven fra foreldrene ble forvaltet i grønne fond.

Alle kan gjøre forskjell

En annen som har fått god hjelp av Nordeas rådgivere er Lise Keilty Gulbransen. Da faren gikk bort i 2016, arvet hun deler av familieformuen. For henne var det viktig at pengene også skulle komme hennes egne barn til gode.

– Mine foreldre kom fra ingenting og jobbet beinhardt hele sitt liv for å bygge opp familiebedriften. For meg er det viktig å ha respekt for den innsatsen de la ned for at vår familie skulle ha et bedre liv, sier Gulbransen.

Hun har alltid vært opptatt av å jobbe for en grønnere klode, og engasjementet konkretiserte seg da hun ble daglig leder for Grønt Inspirasjonssenter rundt tusenårsskiftet.

– Jeg er veldig opptatt av hva hver enkelt av oss kan gjøre, hvordan vi individuelt kan påvirke verden slik at den blir et bedre sted. For det er absolutt mulig. 

Lise Gulbrandsen

– Verdens dugnadsinnsats for å redde ozonlaget på 1980-tallet imponerer meg fortsatt. Det viste at alt er mulig hvis vi virkelig vil.

I dag er hun daglig leder for Hold Norge Rent, en organisasjon som arbeider mot forsøpling. Det er en jobb som tar mye tid, og hun hadde hverken tid til overs eller kunnskap om hvor det var lurest å investere arven fra foreldrene.

Hun tok derfor kontakt med banken sin for å få rådgivning på hvordan hun smartest kunne forvalte pengene.

– Jeg opplever rådgiverne som profesjonelle og lydhøre. Når jeg forteller om mine behov, kommer de med forslag og løsninger som imøtekommer dem. Jeg er veldig imponert over helheten.

Lise Gulbrandsen

NYTENKENDE: Ove Helgesen trenger ikke storbylivet for å holde på med sine grønne prosjekter.

– Vi kan ikke lene oss tilbake, vi må fortsette å se framover. Det er nå alle de kloke og kreative hodene kommer. Hodene som tvinges til å effektivisere løsninger vi har og finne nye og bedre måter å fange energi på.

Det sier Ove Helgesen. Gründeren har hatt mange – og tidvis ganske banebrytende – prosjekter. Felles for dem alle er et bærekraftsfokus og et genuint ønske om å gjøre det enklere å ta gode, bærekraftige valg.

Ladestasjon med solcelletak, el-taxi og Norges største bakkemonterte solcellepark er på listen over Helgesens prosjekter.

Han er takknemlig for at han får lov til å holde på slik han gjør, og gir Nordea en del av æren for nettopp det.

– Å jobbe med Nordea har vært, og er, en veldig positiv opplevelse. De ser på helheten, både på meg som privat investor, men også som bedriftseier, og kommer opp med løsninger jeg ikke ville ha fått andre steder. 

Ove Helgesen

SAUER + SOLCELLE = SANT: Planen til Ove Helgesen er at sauene skal beite under solcellepanelene.

Sauer og solcellepark

For å kunne forsyne en større ladestasjon med nok grønn strøm, har Helgesen kastet seg over et mye større prosjekt:

En solcellepark på et nærliggende sauejorde, som med sine 11.000 kvadratmeter vil bli Norges største bakkedrevne solcelleanlegg. Den vil spare miljøet for 820 tonn CO2 per år.

Oppsiktsvekkende nok vil solcelleparken kunne benyttes til beiteformål for sauer når anlegget er i drift.

– Vi er veldig opptatt av å gjøre minimale inngrep i naturen. Derfor bygger vi et fullt reversibelt anlegg som enkelt kan skrus ned igjen når det måtte bli ønskelig. Og så har vi tenkt til å løfte solcellepanelene høyt nok opp fra bakken til at sauene kan beite under dem. Det blir rett og slett grønn næring i to etasjer det, ler Helgesen.

INVESTERER: NorgesGruppen er blant investorene i Invertapro. De bidrar også med organisk matavfall, som blir til mat for larvene.

Gründerne bak Invertapro har satset på bærekraftig ernæring i en fremdeles utradisjonell form. I 2016 startet firmaet med 5000 larver i en kjeller på Voss. Siden den gang har antallet økt betraktelig, med god drahjelp fra Nordea.

– I løpet av 2023 vil vi produsere 10 tonn med larver i uken, og innen 2025 vil vi være oppe i 70 tonn. Det er fortsatt langt unna å mette markedet. 

Daglig leder i Invertapro, Alexander Solstad Ringheim

Produksjonen går i hovedsak til dyrefôr. Selskapet har tatt seg sikte på å bli en hovedleverandør til oppdrettsnæringen, og etter at forskningsrådet godkjente «Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr», støtter flere aktører prosjektet med millioner.

I dag produseres mesteparten av fôret som brukes i norske anlegg i utlandet.

SKALERER OPP : Hans Tysnes (Nordea), Alexander Solstad Ringheim (Invertapro), Trude Andersen (Invertapro) og Henrik Dønnum Roe (Nordea) skal fortsette å jobbe for fortsatt vekst for Invertapro.

Har blitt proffe ved hjelp av Nordea

Invertapro er rigget for å skalere opp anlegget sitt, noe de også gjør, men det vil ta tid før de når sitt fulle potensial. På veien dit skal Nordea fortsette å hjelpe dem. Det har de gjort helt siden 2018.

– Nordea har bidratt med finansiering i en krevende og viktig fase og hjulpet oss stort med å bli proffe inn mot investorer. Det har bidratt til at vi har klart å hente inn så mye kapital som vi har klart.

CFO Invertapro, Trude Andersen

– De er alltid tilgjengelig på telefon, hjelper til med ressurser, rådgir og bidrar med bedriftsutviklingen. Nordea er rett og slett en veldig god partner, legger hun til.

Innsikt
Bærekraft
Forretningsvekst